Träna inför rekryteringsträff med råd, tips och övningar och landa jobbet.

Har du kallats till en rekryteringsträff på ett så kallat “Assessment center” i samband med att du sökt ett jobb? Övergläns konkurrensen genom att träna inför din rekryteringsdag med JobTestPrep! Avsikten med rekryteringsträffar är att hitta den bästa kandidaten för ett visst jobb, och genom att förbereda dig ordentligt får du en fördel framför andra kandidater. Så registrera dig redan idag och börja öva inför din rekryteringsträff med vårt PrepPack™ övningspaket.

Köp nu, från £39

Vad är en rekryteringsträff?

Gruppintervju

En rekryteringsträff är vanligen, men inte alltid, det sista steget i en rekryteringsprocess. Rekryteringsträffen kan hållas hos din blivande arbetsgivare eller på ett testföretags bedömningscenter. Du och övriga kandidater utvärderas via ett antal individuella övningar och gruppövningar. Syftet med övningarna är att ge arbetsgivaren en uppfattning om din kompetens och hur du kommer att fungera på en arbetsplats.

Rekryteringsträffar pågår vanligen mellan fyra och åtta timmar, under en eller två dagar. Under rekryteringskampanjer till stora företag kan de i undantagsfall pågå under tre dagar. Det exakta schemat för en specifik rekrytering varierar efter företaget du söker jobb hos och den position du sökt. Nedan går vi igenom de vanligaste övningarna som ingår i en rekryteringsträff.

Online-test

Lämplighets- och färdighetstest online ingår ofta i det inledande skedet av rekryteringen som ett sätt att sålla fram de kandidater som sedan kallas till rekryteringsträffen. Klarar du inte online-testerna så kallas du vanligen inte till en rekryteringsträff. Väljs du ut så kan du dock räkna med att rekryteringsträffen börjar med verifikationstest, vilket innebär att du får göra kortare versioner av de test du redan gjort online, såsom språktest, numeriska test eller Matrigma-test. Detta för att verifiera resultaten från de test du tagit via nätet.

Fallstudier

I en fallstudieövning tilldelas du ett antal dokument som relaterar till en viss situation, och sedan ska du skriva en kort rekommendation om hur uppgiften ska lösas. Ämnet för uppgiften kan ibland vara irrelevant, eller rent av skrattretande. Det är dock viktigt att du har klart för dig att det som testas är din förmåga att analysera information, tänka klart och logiskt, och använda din problemlösningsförmåga. Du hittar mer information om falllstudieövningar genom att klicka här.

Analysövning

En analysövning är exakt samma sak som en fallstudie, den enda skillnaden är namnet. Fallstudie är den populärare termen, men en del företag du söker jobb på kan föredra att kalla det analysövning. Analysövning kan anses vara en korrektare term, eftersom det som testas inte är din förmåga att skriva en fallstudie, det som bedöms är din analys- och problemlösningsförmåga.

Inkorgsövning

Detta test kallas ibland vid sitt engelska namn, In-tray-exercise, och består i att du får en full inkorg med e-post, memon, telefonsamtal, fax, rapporter och annan korrespondens, som simulerar en arbetssituation och företagets struktur och organisation. Din uppgift är att prioritera arbetsbördan, fatta beslut, skriva utkast till svar, delegera arbetsuppgifter, rekommendera handlingsplaner och rapportera till chefer, och så vidare. Övningen bedömer din förmåga att hantera komplex information under begränsad tid, liksom din organisationsförmåga och planering. En del arbetsgivare kommer också att vilja veta hur du resonerat, och kan komma att be dig göra anteckningar om det, alternativt intervjua dig efter övningen.

Presentation

En del arbetsgivare kommer be dig att förbereda ett kort tal eller en presentation. I en del fall kommer du att uppmanas att förbereda en presentation i förväg, men vanligen måste du skapa presentationen på plats under rekryteringsdagen. Du kan antingen bli tilldelad ett specifikt ämne, eller också är valet fritt. Ämnet för presentationen är vanligen inte det viktiga, det arbetsgivare vill se är hur skicklig du är på att strukturera och presentera information på ett koncist och effektivt sett, liksom att din förmåga att svara på frågor på ett bra sätt efter presentationen.

Gruppövningar

Gruppövningar ingår ofta som en del av rekryteringsträffar. Du kan till exempel få i uppgift att tillsammans med andra sökande använda olika material för att lösa en uppgift, som till exempel att flytta en golfboll från ett bord till ett annat med hjälp av ett gem och en piprensera. Arbetsgivare är vanligen mer intresserad av att se hur kandidaterna arbetar i grupp en av det slutgiltiga resultatet. Utöver samarbetsförmåga testas kandidaternas kreativitet och problemlösningsförmåga.

Rollspel och scenarier

I samband med rollspelsövningar får du ett informationspaket och blir ombedd att spela en viss roll som är relevant för den position du söker. I många fall består scenariot av ett antal ”skådespelare” som presenterar dig inför ett arbetsplatsrelaterat problem, där du som beslutsfattare måste hantera och försöka lösa problemet. Övningarna syftar till att bedöma din ledarskapsförmåga, din verbala kommunikationsförmåga och din planering.

Intervjuer

Intervjuer är den mest kritiska delen i alla rekryteringsprocesser. I en del fall kan rekryteringsträffen innebära fler än en intervju. Intervjuerna utförs av HR-personal och/eller projektledare eller chefer på det företag eller den avdelning som du söker jobb på. Ger du ett gott intryck på intervjuerna kan det mycket väl uppväga för andra, mindre lyckade insatser under rekryteringsträffen. Du kan läsa mer om olika typer av intervjuer här.

Registrera konto hos JobTestPrep

JobTestPrep erbjuder högklassiga förberedelsematerial inför intervjuer, inklusive övningar i den berömda STAR-metoden, videotutorials och mycket mer. Så registrera ett konto och börja öva redan idag!

Vad ingår?

 • Övningar för rekryteringsträff 2018
 • 13 Fallstudier med övningar
 • 4 intervjuövningar
 • 4 Gruppövningar och rollspelsövningar
 • 5 inkorgsövningar
 • Studiehandledningar
 • Expertråd
 • Videotutorials
 • Säker betalning
 • Förstklassig kundtjänst
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.