Test i diagrammatisk slutledningsförmåga

Genom att förbereda dig inför ditt test i diagrammatisk slutledning med JobTestPreps övningspaket så ökar du dina chanser att få höga poäng när det är dags att ta det riktiga testet. Sätt ingång att öva ditt logiska tänkande JopTestPrep redan idag och öka dina chanser ta dig fram i anställningsprocessen!

Köp nu, från £39

Om test i diagrammatisk slutledningsförmåga

Diagrammatiska test, som ofta blandas ihop med test i abstrakt eller induktivt tänkande, är färdighetstest som vanligen administreras av testföretag. Till skillnad från icke-språkliga test så innehåller diagrammatiska test ett antal operatorer och utdata. Från dessa skall kandidaten sluta sig till en uppsättning regler och sedan applicera dem på nya situationer. Diagrammatiska slutledningstest mäter kandidatens förmåga till logiskt tänkande, inklusive andra förmågor såsom analytisk förmåga, förmåga till abstrakt tänkande, kritiskt tänkande och talang för beslutsfattande. Dessa test består av flervalsfrågor och ges som övervakade prov under tidspress.

Testföretag som erbjuder test i diagrammatisk slutledning

Det finns två testföretag som erbjuder diagrammatiska test, och sannolikheten är hög att din blivande arbetsgivare kommer att anlita något av dem för att administrera testet.

 • Saville är det ena av dessa två testföretag. Saville Consultings diagrammatiska test mäter en kandidats förmåga att utvärdera processer med hjälp av diagram. Testet består av 32 frågor och det måste slutföras inom 24 minuter.
 • Cubiks är det andra företaget som utformar den här typen av test. I Cubiks diagrammatiska test ska du analyserar två grupper av likartade symboler och avgöra om en viss symbol hör till grupp A, grupp B, eller till ingendera.

Vad ingår?

 • Nio test i diagrammatisk slutledningsförmåga 
 • Svar och steg-för-steg-förklaringar för varje fråga 
 • Poängredovisning och facit
 • 650 övningsfrågor
 • Omedelbar åtkomst online, öva 24/7 
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska.

Olika typer av diagrammatiska test

Exempel: Diagram med bokstäver och siffror
Den här typen av test består av ett antal diagram som innehåller en kombination av bokstäver som kan modifieras av olika regler eller kommandon. Kommandona representeras av siffror. Varje siffra representerar en regel, och siffrorna kan återfinnas flera gånger i samma diagram. Siffrornas innebörd kan dock variera från diagram till diagram. Din uppgift är att följa den slinga som pekas ut av pilarna och avgöra vilken effekt varje kommando har på bokstavskombinationerna. Därefter ska du tillämpa kommandona på korresponderande problem.

Maersk PLI Testprøve Gratis & Eksempel

Exempel: Formdiagram
Formdiagram innehåller ett antal diagram i vilka former kan modifieras med hjälp av olika operatorer. I en panel visas ett antal operatorer och deras effekt på olika former. Din uppgift är att sluta dig till de regler som bestäms av operatorerna och sedan tillämpa dem på ett nytt exempel. Exempel:

Maersk PLI Testprøve Gratis & Eksempel

Skäl att förbereda dig inför testet

Diagrammatiska test kan se extremt komplicerade ut vid första påseendet. Genom att öva på dem och skaffa dig en känsla för frågorna och tidsramarna, kan du dock förbättra dina chanser betydligt när det väl är dags för det riktiga testet. Genom att öva i förväg får du möjlighet att lära av dina misstag och bättra på ditt självförtroende. Sist men inte minst kommer du att kunna göra provet mycket snabbare, vilken gör att du slipper oroa dig för testets tidsram. 

Tips på hur du lyckas på ditt diagrammatiska test

 • Ta reda på vilket testföretag som administrerar testet. Det finns mindre skillnader i format och tidsgränser.
 • Förbättra dina tider. Tidshanteringen är kritisk för att du ska lyckas på testet.
 • Öva och åter öva. Med träning kommer du garanterat att passera testet med glans.

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep gerbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.