Lämplighetstest – övningstest, frågor och svar

Ska du snart göra ett test inför en anställning? JobTestPrep erbjuder det största utbudet av övningstest och guider för färdighetstest och personlighetstest. Våra exklusiva PrepPacks™ är avpassade för olika yrken och chefsnivåer, och är utformade i enlighet med proven från de ledande testföretagen. Missa inte chansen att skaffa en fördel över dina konkurrenter om jobbet. Genom att förbereda dig inför olika rekryteringstest och lämplighetsprov ökar du dina chanser att landa drömjobbet.

Köp fullständig tillgång nu £49

Numeriska test

Ett av de vanligaste psykometriska proven är så kallade numeriska test, som baseras på siffror. Matematik och räkning förekommer såväl i vardagen som i nästan samtliga yrken. Detta är skälet till att dessa prov är bland de vanligaste lämplighetstesterna. Det finns två distinkta varianter av numeriska test: räknefärdighetst och numeriskt beräkningstest.

Grundläggande räknefärdighetstest

Testar grundläggande räkning, inklusive de fyra räknesätten och förmågan att använda en miniräknare.

Numeriskt beräkningstest

Testar din förmåga att tolka och analysera siffror, matematiska samband eller statistik. Dessa tester utförs för yken som kräver en hög eller mycket hög nivå av matematisk förståelse.

Du hittar mer information om numeriska test här.

 • Ett övningsprov baserat på cut-e räknetest (scales eql)
 • Ett övningsprov baserat på CEB SHL grundläggande räknetest
 • 11 ytterligare test med hundratals övningsfrågor
 • Fyra studieguider som tar upp bråk, decimaler, ekvationer och de fyra räknesätten
 • Övningsmaterial på engelska med de allra senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • 30+ numeriska övningstest med över 800 frågor och svar
 • Inkluderar grafer, tabeller, matematiska textproblem och matematiska serier
 • 12 videövningar med numeriska beräkningar
 • Nyhet! Vår guide till finansiella facktermer liksom övningar för procenträkning, och nyckeltal
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

Språktest

Verbala test är språkbaserade bedömningar som är skräddarsydda för att se hur väl en sökande kan läsa och analysera en text eller bedöma den sökandes ordförråd eller analytiska förmåga.

Språkförståelsetest

Test av språkförståelse mäter den sökandes förmåga till textanalys och läsförstålse och/eller ordförståelse. Delen med textanalys innehåller ett stycke text följt av 3–4 frågor relaterade till texten. Frågorna kräver grundläggande läsförståelse eller förmågan att dra logiska slutsatser baserat på information som finns i texten. Ordförståelsefrågor inkluderar liknelser eller flervalsfrågor, där snabbanalys av ord och dess betydelse är av yttersta vikt. Du hittar mer om språktest i den här artikeln.

Engelskatest

Engelskatest används för att bedöma kandidater inför jobb där både god skriftlig och talad engelska är nödvändig. Dessa bedömningar kan täcka generella språkfärdigheter, men de kan också vara inriktade på specifika ämnen, såsom teknik eller medicin för yrken som kräver förståelse av facktermer.

 • 29 olika test i språkförståelse online och över 600 frågor och svar
 • Övningar med sant/falskt/vet inte som tränar kritiskt tänkande
 • Språkanalys och flervalsfrågor
 • Övningmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • 14 test på engelska glosor
 • 10 stavnings- och grammatikprov
 • Åtta muntliga ordförståelsetest
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

Induktivt resonemang

Induktivt resonemang är en bred kategori som inkluderar tester som ber dig dra logiska slutsatser baserat på information som ges via former, mönster och ord. De viktigaste abstrakta resonemangstesterna som används och diskuteras nedan är induktiva, deduktiva och schematiska resonemang.

Induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga innebär att använda specifik information för att dra generella slutsatser. Tester i detta område inkluderar ofta en serie av former eller matriser. Din uppgift är att bestämma vilket svar som kommer härnäst i serien eller vilken form som saknas för att slutföra en serie. Du kan läsa mer om induktiv slutledningsförmåga här.

Diagrammatisk slutledningsförmåga

Diagrammatisk resonemang innebär att dra logiska slutsatser baserade på visuella representationer. Denna typ av test använder bokstäver, siffror och former för att uttrycka information. Du måste lista ut reglerna i diagrammet för att svara på frågorna. Du hittar mer information om diagrammatiska test i den här artikeln.

Deduktiv slutledningsförmåga

Dessa tester är designade att utvärdera ditt logiska tänkande. Deduktiva frågeställningar används ofta för att studera din förmåga att tillämpa ett antal regler (’teori’) på ett specifikt exempel. Deduktiva resoneringstester går att dela in i tre olika kategorier – verbala, numeriska och icke-verbala. Samtidigt som dessa kategorier använder samma färdigheter använder icke-verbala tester former och mönster för att visa information, medan verbala använder ord och numeriska använder nummer. Mer information om deduktiv slutledningsförmåga hittar du här.

 • 34 övningsprov med över 670 frågor
 • 25 prov för induktiv slutledningsförmåga
 • Nio prov för abstrakt slutledningsförmåga
 • Alla vanliga varianter: former på rad, matriser och hitta den som inte hör till
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • Nio prov som testar schematisk slutledningsförmåga
 • Facit och steg-för-stegförklaringar av de olika frågorna
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • 13 prov med över 180 övningsfrågor
 • Syllogismer, platsplaceringar, antaganden och mycket mer
 • Samma sorts frågor som ingår i test från SHL, Kenexa, Revelian, och Watson-Glaser
 • Introduktionsguide till deduktiv slutledningsförmåga
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

Tekniska test

Tekniska test bedömer en kandidats färdigheter för ett brett utbud av tekniska jobb, t.ex. tekniker, anläggningsoperatörer, ingenjörer, etc. Innehållet i denna kategori töcker rumsli eller mekanisk förståelse, felkontroll och koncentrationstester. Dessa test kräver i de flesta fall inte förkunskaper om tekniska begrepp. De indikerar snarare din fallenhet för tekniska färdigheter. Du kan läsa mer om dessa test här.

Test i spatial förmåga

Rumsliga test, medvetenhet och orientering är olika namn på samma typ av test och de bedömer din förmåga att utforska och navigera två- och tredimensionella ytor. Frågor på detta test använder bilder och diagram som föreställer spegelbilder, kuber, perspektiv och tvådimensionell bildorganisering. Vill du vet mer om dessa test läser du vidare här.

Mekanik- och el-test

Mekaniska och elektriska test testar grundläggande kunskaper inom fysik och teknik på gymnasienivå, eller din förmåga att ta till dig kunskap av den typen. Mer om test i el och mekanik hittar du i denna artikel.

Felsökningstest

Test i felkontroll hittar du vanligen i rekryteringsprocesser eftersom de är en indikation på din uppmärksamhet på detaljer och förmåga att upptäcka fel. Dessa test inkluderar vanligtvis en lista med numerisk och alfanumerisk data. Din uppgift är att upptäcka inkonsekvenserna i de data som presenteras.

Koncentrationstest

Koncentrationstest används för olika yrken och på olika nivåer, för arbeten som kräver hög koncentrationförmåga för att utföra uppgiften.. Trots att de ser enkla ut gör den hastighet och noggrannhet som krävs för dessa tester att de är svåra att fokusera på, för att inte tala om att du får samma eller liknande information om och om igen.

 • 12 rumsliga test online
 • 130+ frågor och svar samt en studieguide
 • 3D-kuber, rotationer, 2D-figurer, lägga till 2D-figurer, perspektiv, spegelvända bilder, med mera
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • Nio lämplighetstest inom el och mekanik
 • Fler än 350 övningsfrågor
 • Täcker: Kugghjul, hävstänger, block och talja, elkretsar, tryck, hydralik, och mycket mer
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

 • 13 felsökningstest
 • Fler än 100 övningsfrågor
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu från £39

 • Obegränsat antal test av typen SCAAT och Group Bourdon
 • Studieguider
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna

Köp nu, från £39

Vad ingår?

 • Börja förbereda dig idag med vår fullständiga prenumeration och prestera bättre än konkurrenterna!
 • 500 övningspaket, 16 000+ frågor
 • Inlärningsverktyg, tips och betygsrapporter
 • Övningsmaterial på engelska med de senaste uppdateringarna
 • Tillgång till en databas med tusentals intervjufrågor
 • Omedelbar tillgång online: kom igång direkt!
 • Ämnen som täcks: psykometriska test, lämplighetstest, kognitiva test, yrkestest, personlighetstest, situationsbedömningar och mycket mer
 • Övningstest och övningsmaterial är på engelska.

Varför borde jag förbereda mig inför ett lämplighetstest?

Det finns två stora anledningar till att företag använder sig av lämplighetstester: första anledningen är att förbättra och minska personalavdelningen samt rekryteringskostnaderna och andra anledningen är att förbättra kvaliteten hos de nyanställa på ett långsiktigt sätt och minimera personalomsättningen. Tyvärr har de senaste informations- och teknologiska revolutionerna gjort rekryteringsbranschen till en nästan exakt vetenskap. Företag använder sofistikerade och rigorösa psykometriska testprocedurer för att optimera sina rekryterings- och anställningsprocesser. Enligt bedömningskonsulter kan de här testen hjälpa företag att hitta de färdigheter de letar efter hos personer som passar för jobbet och spara stora summor pengar, vilket ökar lönsamheten på lång sikt. Därför är det viktigt att du är säker på att du är förberedd på provet. Du vill säkerställa att du tar dig igenom den rigorösa rekryteringsprocessen.

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

Alla bedömningsföretag som nämns på denna sida är egendom till respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep ger förberedelser för psykometriska tester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.