Öva inför lämplighetstest och anställningsintervju på MTR

MTR är en global koncern, och deras svenska dotterbolag MTR Nordic söker hela tiden nya, motiverade anställda. Många som söker jobb hos dem oroar sig dock för det Matrigma-test online som de måste ta. Låt JobTestPrep hjälp dig att klara testet med glans, med hjälp av vårt övningstest inför Matrigma, som även innehåller facit med utförliga svarsförklaringar. Börja öva redan idag!

Köp nu, från £39

Om MTR Nordic

Tågstation

MTR Nordic är ett svenskt dotterbolag till den globala koncernen MTR, och har i dagsläget drygt 3000 anställda i Sverige. De ansvarar för drift och underhåll av tunnelbanan och pendeltågen i Stockholm, och kör även expresstågen mellan Stockholm och Göteborg. De anställer allt från tågförare till tekniker och administratörer, liksom chefer på olika nivåer.

Vad är ett Matrigma-test?

Assessio Matrigma är ett test som mäter en kandidats förmåga att tänka logiskt, känna igen mönster, och dra korrekta slutsatser. Testet administreras online och består av runt 35 problem i form av symbolserier och matriser. Du har 40 minuter på dig att slutföra testet, och problemen blir succesivt svårare ju längre fram i testet du kommer. En nyhet är att det numer även finns en kortversion av Matrigma-testet, med en tidsgräns på 12 minuter. Resultatet av testet visar om du besitter förmågan att dra logiska slutsatser och snabbt bearbeta ny information. JobTestPrep ger dig tillgång till två övningstest som simulerar det riktiga Matrigma-testet. Du kan läsa mer om Matrigma-testet här.

MTR personlighetstest

Personlighetstest bedömer dina personlighetsdrag och hur du trivs med olika arbetsrelaterade situationer. Det finns en klar poäng med att öva inför personlighetstest i förväg, inte minst därför att resultaten i kombination med svarsförklaringarna ger en fingervisning om vilka dina svagheter och styrkor är, och således vilka förmågor du måste träna upp. När du väl sitter på det riktiga provet kommer du dessutom att känna dig tryggare. En sak att tänka på är att det är viktigt att vara någotsånär konsekvent i dina svar. Du kan läsa mer om personlighetstest här.

MTR numeriska och språkliga test

Beroende på vilken position du söker kan du behöva ta ett numeriskt test eller ett språkfärdighetstest, eller både och. Numeriska test är bland de absolut vanligaste lämplighetstesterna inför anställning. Under numeriska test bedöms din förmåga att förstå och dra slutsatser av sifferdata, som kan presenteras antingen i läsexempel eller i grafer eller diagram. Numeriska test kan administreras online eller på plats hos arbetsgivaren. Språkförståelsetest finns av en mängd olika typer, men gemensamt för dem är att de testar din språkliga förmåga och din förmåga att förstå information i skrift, och dra slutsatser från denna information. De kan även bedöma din ordförståelse och ditt ordförråd.

MTR Intervju

En anställningsintervju börjar oftast med en eller ett par lättsamma frågor för att lätta upp stämningen innan man får över till frågor om arbetslivserfarenhet, kompetens eller löneanspråk. Anställningsintervjun avslutas ofta med att intervjuaren frågar om du har några egna frågor om företaget eller den sökta tjänsten. Se till att du förberett några frågor, det visar att du gjort din hemläxa och är engagerad.

MTR Bedömningscenter

Beroende på vilken tjänst du söker kan du komma att kallas till en hel- eller halvdags bedömningsträff. Kallelsen till bedömningsträffen kommer att lista vilka aktiviteter du kommer att delta i. Det kan handla om presentationer, rollspelsövningar, fallstudier eller lämplighetstest. Utöver andra kandidater får du även möjlighet att träffa MTR-anställda och på så sätt få en känsla för företagskulturen.

Registrera konto hos JobTestPrep

JobTestPrep ger dig verktygen för lyckas med de online-test, intervjuer och bedömningsträffar som vanligen ingår i MTR Nordics rekryteringsprocessen. Sätt igång att öva inför lämplighetstest. Matrigma-test, numeriska test och personlighetstest och intervjuer redan idag. Registrera ett konto och börja öva!

Vad ingår?

 • Två matris-baserade övningsprover, anpassade efter Matrigmas tidsbegränsningar
 • Ytterligare fyra matris-övningar
 • 2 SJT-test i konflikthantering
 • 1 fullängds personlighetstest
 • Övningar inför intervjuer och bedömningsträff
 • Ytterligare 11 tester av induktiv förmåga
 • En Matrigma studiehandledning
 • En videotutorial för induktiv slutledning
 • Detaljerade förklaringar och poängrapporter
 • Mängder av studiehandledningar för testen
 • Omedelbar 24/7 online-åtkomst
 • Förstklassig kundtjänst via chatt och mail
 • Matrigma-testet finns på svenska och engelska
 • Övriga övningsmaterial och övningstester är på engelska

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.