PAPI-test, öva inför Cubiks personlighetstest

PAPI 3 (Personality and Preference Inventory) är ett personlighetstest utvecklat av testföretaget Cubiks och används i samband med rekryteringar. I den här artikeln berättar vi mer om testet, liksom om vårt övningspaket inför PAPI, som innehåller ett fullständigt övningstest som simulerar det verkliga testet, liksom mängder av relevanta övningar och studieguider som hjälper dig att lyckas på testet. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

Registrera nu, från £39

Om PAPI 3

PAPI 3 är ett av Cubiks lämplighethetstest, och betraktas allmänt som ett av branschens bästa personlighetstest. Testet hjälper till att bedöma en kandidats eller anställds personlighet och arbetsplatsbeteende. Dessutom hjälper det arbetsgivare att identifiera relevanta kandidater liksom utveckla befintliga anställda.

PAPI 3 finns tillgängligt i en mängd olika format, liksom på ett stort antal språk. Två mycket specifika test är de som bedömer sökande till chefspositioner, liksom sökande till säljarpositioner. PAPI-testet används dock för en mängd olika positioner, liksom som underlag för intervjun

Personlighetsdrag på PAPI-testet

PAPI 3 mäter 22 olika personlighetsdrag som delas in i sju nyckelområden som i sin tur är länkade till de fem faktorerna i den så kallade femfaktormodellen.

Dessa nyckelområden delas sedan in i olika arbetsrelaterade egenskaper enligt nedan: 

Engagemang

Genomslag och drivkrafter

Organisation och struktur

Interaktion

Arbetsförmåga

Fattning

Förmåga att stödja chefer och mellanchefer

Förmåga att prestera

Förmåga att slutföra arbetsuppgifter

Förmåga att relatera till andra människor

Direkthet

Känslomässig balans

Fokus på arbetet

Förmåga att influera andra

Känsla för regler och rättesnören

Socialt harmonisk

Arbetstakt

Optimism

 –

Ledarskap

Känsla för detaljer

Behov av tillhörighet

Besluttagarförmåga

Grundläggande stabilitet

 –

 Behov av uppmärksamhet

Planeringsförmåga

 –

 –

 –

 –

Organisationsförmåga

 –

 –

 –

Övningspaket för PAPI

JobTestPreps övningspaket för Cubiks PAPI består av ett fullständigt övningstest som simulerar det verkliga PAPI-testet, liksom tre studiehandledningar, som tillsammans garanterar att du är fullständigt förberedd inför testtillfället. Vår studiehandledning i PAPI-teori analyserar och förklarar testets skalor, format och uppgifter, liksom testets funktioner för Roller respektive Behov.

Handboken Professional Profile går in på olika positioner, och låter dig veta vilka roller eller tjänster du skulle vara mest lämpad för baserat på resultatet av övningstestet. Du tar reda på detta genom att först göra övningstestet, och sedan jämföra dina resultat med handboken. Handboken upplyser dig även om vilka personlighetsdrag som gör dig lämpad för olika yrken och positioner.

Studieguiden Motivation and Culture Fit är en extra handbok som beskriver din kompatibilitet med olika yrkespositioner och företag utifrån dina testresultat.

Öva inför Cubiks PAPI personlighetstest

Genom att lära dig om personlighetstest, dess frågor och format, så skaffar du dig en känsla för hur de fungerar, och slipper bli överraskad på testdagen. Du skaffar dig dessutom en förståelse för vilka frågor som testar vilka egenskaper, och kan på så sätt framhäva dina bästa sidor genom att anpassa dina svar. >

Registrera konto

Vårt övningstest som simulerar det verkliga PAPI-testet, liksom studieguiderna, erbjuder djuplodande insikter i hur testet fungerar, de teorier det bygger på, möjliga fallgropar och tips på hur du lyckas på testet. Våra professionella övningar maximerar dina chanser att lyckas på testet, och ger dig en inblick i vilka egenskaper du bör framhålla på testet, och vilka du ska undvika. Registrera ett konto och börja öva redan idag, och lycka till!

Vad ingår?

 • De senaste uppdateringarna 2019
 • Ett fullständigt övningstest som simulerar det verkliga PAPI-testet
 • 50 övningar för enskilda personlighetsdrag
 • Studieguiden PAPI Theory
 • Studieguiden Professionals Profiles
 • Studieguiden Culture Fit
 • Facit med utförliga svarsförklaringar
 • Direkt åtkomst online
 • Säker betalning
 • Förstklassig kundtjänst
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.