Förberedelser inför Regeringskansliets Matrigma-tester och intervjuer

Har du alltid drömt om att jobba på Regeringskansliet? På grund av den betydande konkurrensen kan anställningsprocessen bli lång och svår. Under anställningsprocessen kommer du att behöva genomgå flera intervjuer och klara Matrigma-testet. Låt oss hjälpa dig! JobTestPrep har ett stort antal övningstester, studieguider, intervjutips osv! Registrera dig idag.

Köp nu, från £39

Testerna som krävs för ett jobb på Regeringskansliet

Rosenbad

Matrigma-tester består av matriser. Matrigma-testet är icke-verbalt och kan därför lätt anpassas till många olika språk. Matrigma-testet skiljer sig åt från liknande tester på två huvudsakliga områden. Det första är att Matrigma-testet är längre än andra psykometriska tester; det tar 40 minuter att genomföra, medan andra tester brukar ta 20 minuter att genomföra. Det andra är att Matrigma-testet ökar i svårighetsgrad i takt med genomförandet. Det här är av stor vikt för en arbetsgivare då de lätt kan se vem som presterat på hög nivå, samt vem som inte gjort det.

Ser man bortom Matrigma-testet kommer du mest att jobba på kontor, och du kan behöva klara av följande:

Ett test i Microsoft Word

I merparten fall kommer du att genomföra ett batteri av tester i Microsoft Office och skrift.

Ett test i Microsoft Excel

Ett grundläggande Excel-test syftar till att bedöma hur pass väl du kan använda mjukvaran i ditt dagliga arbete – vanligt för juniora och administrativa roller. Det kommer med stor sannolikhet inte innehålla några avancerade frågor kring funktioner och makron. Merparten frågor berör grundläggande formatering, standardtabeller och grundläggande kommandon såsom att spara och skriva ut dokument (sidbrytningar och definition av utskriftsområde). Du kommer även behöva veta hur man ställer in cellreferenser, filtrerar, sorterar information och hanterar sidlayouter. Grundläggande behöver inte nödvändigtvis vara lika med lätt. Du behöver fortfarande förstå programmets grundläggande funktioner.

Intervjuer under Regeringskansliets anställningsprocesser

Samtliga kandidater kommer att behöva genomföra intervjuer. Hur många intervjuer och intervjuernas format kommer att skilja sig åt beroende på vilken tjänst du sökt samt vilken del av kansliet det rör sig om. Du kan läsa mer om olika sorters intervjuer här.

Vad Ingår

  • Två matris-baserade övningsprover, anpassade efter Matrigmas tidsbegränsningar.
  • Ytterligare fyra matris-övningar.
  • Ytterligare 11 tester av induktiv förmåga.
  • En Matrigma studiehandledning.
  • En videotutorial för induktiv slutledning.
  • Detaljerade förklaringar och poängrapporter.
  • Omedelbar 24/7 online-åtkomst.
  • Matrigma test finns på svenska och engelska.
  • Endast Matrigma-testet är på svenska, övrigt testmaterial i paketet är på engelska.

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

Assessio Matrigma, Microsoft Office Word, Excel og andre varemærker tilhører deres respektive varemærkeindehavere. Ingen af varemærkerne har forbindelser til JobTestPrep eller denne hjemmeside. JobTestProp tilbyder forberedelse til psykometriske tests. Alle forberedelsesmaterialerne udbydes på engelsk.