Öva inför rekryteringsträff och landa jobbet: råd, tips och övningar - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Bedömningscenter och rekryteringsträffar

En rekryteringsträff är vanligen, men inte alltid, det sista steget i en rekryteringsprocess. Rekryteringsträffen kan hållas hos din blivande arbetsgivare eller på ett testföretags bedömningscenter. Du och övriga kandidater utvärderas via ett antal individuella övningar och gruppövningar. Syftet med övningarna är att ge arbetsgivaren en uppfattning om din kompetens och hur du kommer att fungera på en arbetsplats.

Rekryteringsträffar pågår vanligen mellan fyra och åtta timmar, under en eller två dagar. Under rekryteringskampanjer till stora företag kan de i undantagsfall pågå under tre dagar. Det exakta schemat för en specifik rekrytering varierar efter företaget du söker jobb hos och den position du sökt. Nedan går vi igenom de vanligaste övningarna som ingår i en rekryteringsträff.

Online-test

Lämplighets- och färdighetstest online ingår ofta i det inledande skedet av rekryteringen som ett sätt att sålla fram de kandidater som sedan kallas till rekryteringsträffen. Klarar du inte online-testerna så kallas du vanligen inte till en rekryteringsträff. Väljs du ut så kan du dock räkna med att rekryteringsträffen börjar med verifikationstest, vilket innebär att du får göra kortare versioner av de test du redan gjort online, såsom språktest, numeriska test eller Matrigma-test. Detta för att verifiera resultaten från de test du tagit via nätet.

Fallstudier

I en fallstudieövning tilldelas du ett antal dokument som relaterar till en viss situation, och sedan ska du skriva en kort rekommendation om hur uppgiften ska lösas. Ämnet för uppgiften kan ibland vara irrelevant, eller rent av skrattretande. Det är dock viktigt att du har klart för dig att det som testas är din förmåga att analysera information, tänka klart och logiskt, och använda din problemlösningsförmåga. Du hittar mer information om falllstudieövningar genom att klicka här.

Analysövning

En analysövning är exakt samma sak som en fallstudie, den enda skillnaden är namnet. Fallstudie är den populärare termen, men en del företag du söker jobb på kan föredra att kalla det analysövning. Analysövning kan anses vara en korrektare term, eftersom det som testas inte är din förmåga att skriva en fallstudie, det som bedöms är din analys- och problemlösningsförmåga.

Inkorgsövning

Detta test kallas ibland vid sitt engelska namn, In-tray-exercise, och består i att du får en full inkorg med e-post, memon, telefonsamtal, fax, rapporter och annan korrespondens, som simulerar en arbetssituation och företagets struktur och organisation. Din uppgift är att prioritera arbetsbördan, fatta beslut, skriva utkast till svar, delegera arbetsuppgifter, rekommendera handlingsplaner och rapportera till chefer, och så vidare. Övningen bedömer din förmåga att hantera komplex information under begränsad tid, liksom din organisationsförmåga och planering. En del arbetsgivare kommer också att vilja veta hur du resonerat, och kan komma att be dig göra anteckningar om det, alternativt intervjua dig efter övningen.

Presentation

En del arbetsgivare kommer be dig att förbereda ett kort tal eller en presentation. I en del fall kommer du att uppmanas att förbereda en presentation i förväg, men vanligen måste du skapa presentationen på plats under rekryteringsdagen. Du kan antingen bli tilldelad ett specifikt ämne, eller också är valet fritt. Ämnet för presentationen är vanligen inte det viktiga, det arbetsgivare vill se är hur skicklig du är på att strukturera och presentera information på ett koncist och effektivt sett, liksom att din förmåga att svara på frågor på ett bra sätt efter presentationen.

Gruppövningar

Gruppövningar ingår ofta som en del av rekryteringsträffar. Du kan till exempel få i uppgift att tillsammans med andra sökande använda olika material för att lösa en uppgift, som till exempel att flytta en golfboll från ett bord till ett annat med hjälp av ett gem och en piprensera. Arbetsgivare är vanligen mer intresserad av att se hur kandidaterna arbetar i grupp en av det slutgiltiga resultatet. Utöver samarbetsförmåga testas kandidaternas kreativitet och problemlösningsförmåga.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.