Öva på fallstudier och analysövningar inför anställning. - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Simuleringsövningar & rollspel.

Övningspaketet innehåller två fullängds fallstudieanalyser och en mängd övningsexempel. Det innehåller dessutom ett omfattande övningsmaterial, inklusive svar på fallstudieövningar och tips på hur du sätter ihop och ger presentationer. Paketet erbjuder även en generell guide i hur du skapar fallstudier, som dessutom förklarar olika lösningsmetoder- och strategier. Och de medföljande poängsättningsformulären ger dig en känsla för vad testarna letar efter hos en kandidat.

Vem riktar sig fallstudieövningar och analysövningar till?

Den första typen av fallstudieövning används för rekrytering till olika positioner inom finans, bank, revision, marknadsföring, IT och liknande. Dessa fallstudieövningar innebär att du på kort tid måste läsa och analysera ett större antal dokument. Testet kan ges under en bedömningsdag eller i samband med en anställningsintervju.

En annan typ av fallstudieövning riktar sig till dig som söker en position som affärsutvecklare eller konsult. Dessa test kräver vanligen inte att du behöver processa lika mycket information. Scenariot kan beskrivas muntligen av intervjuaren, eller i några få dokument. Vanligen handlar uppgiften om matematiska beräkningar, uppskattningar och strategiskt tänkande. Kandidaten förväntas ställa frågor till testaren för att skapa sig en bättre förståelse för problemet som ska lösas. 

Vad är en fallstudieövning?

En analysövning ges ofta i samband med en rekryteringsträff. Vid en typisk fallstudie- eller analysövning får kandidaten tillgång till ett antal låtsasdokument, det kan handla om rapporter eller resultat från marknadsundersökningar. Dessa dokument kan handla om verkliga eller hypotetiska situationer. Din uppgift är att analysera och sedan ta ett affärsbeslut eller avge en kortare skriftlig eller muntlig rapport med dina rekommendationer till handlingsplan.

Det kan även vara så att du kontinuerligt får ytterligare information under tiden testet pågår. I en del fall får kandidaten tillgång till dokument som rör det faktiska företag som rekryteringen gäller. I en del fall ska fallstudieövningen lösas individuellt, i andra fall kan det vara en gruppövning.

Olika typer av fallstudieövningar

Vanligen faller fallstudier inom en av två nedanstående kategorier:

Ämnesrelaterade analysövningar Den här typen av fallstudieövning kräver och testar specifik expertkunskap. I de fall kandidaten sökt en position som kräver branschkunskap, så kommer innehållet i fallstudien att vara direkt kopplad till den tjänst som sökts.

Det är din uppgift att med hjälp av befintlig kunskap och erfarenhet analysera informationen i fallstudien. Om du exempelvis söker jobb som projektledare så kanske din uppgift på testet är att planera lanseringen av en ny produkt, med schemaläggning, budgetering och resursallokering.

Allmänna analysövningar Den här typen av fallstudieövningar riktar sig till ett bredare spektra av kandidater, och kan ges för ett antal olika tjänster. Att lyckas på testet kräver inga särskilda förkunskaper och vanligen kräver analysen inte mycket mer än sunt förnuft.

All information som krävs för att lösa uppgiften ges av testaren, via frågor eller ytterligare dokumentation. Den här typen av fallstudier är betydligt vanligare, och används till att testa kandidater till ett brett spektra av tjänster.

Vanliga ämnen i fallstudieövningar

  • Strategiskt beslutsfattande i en global eller lokal kontext
  • Expansion av avdelningar eller förvärv av företag eller produkter
  • Inträde på nya marknader eller introduktion av nya produkter
  • Utforskning av nya marknader
  • Omorganisationer
  • Kreera nya reklamkampanjer

Vilka förmågor är det som mäts?

Analysövningar mäter en mängd olika förmågor, så som lämplighet för en viss tjänst, arbetsbeteende, kreativitet, tidshantering, prioriteringsförmåga, planering, verbal kommunikationsförmåga, stresstålighet, problemlösning och förståelse för marknadsföringsprinciper.

Registrera konto hos JobTestPrep

JobTestPrep ett unikt övningspaket som erbjuder övningar inför analysövningar och fallstudieövningar. Paketet innehåller två fullständiga, skriftliga fallstudieövningar som du kan lösa under testliknande förhållanden, poängrapporter och presentationsexempel som hjälper dig att mäta dina prestationer, och dra värdefulla slutsatser. Paketet innehåller även åtskilliga lösningsmetoder och svarsanalyser, tips, råd och exempel. Så varför vänta? Börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.