Öva inför lämplighetstestet CCAT i kognitiv förmåga

Ett CCAT-test med höga poäng står inte sällan grindvakt till ett välbetalt jobb. På dagens arbetsmarknad är konkurrensen om statusjobben hård, och många arbetsgivare använder sig av lämplighetstest som CCAT för att sålla agnarna från vetet. För att ha en chans att få höga poäng måste du förbereda dig. Det är här JobTestPrep kommer in. Vårt splitternya PrepPack™ övningspaket för CCAT ger dig tillgång till övningstest, svarsförklaringar och studieguider. Öva med JobTestPrep och landa drömjobbet!

Köp nu, från £39

Om CCAT-test

Bild av CCAT-test

CCAT-testet (Criteria Cognitive Aptitude Test) är ett är ett generellt lämplighetstest som mäter en kandidats problemlösningsförmåga, inlärningsförmåga och förmåga till kritiskt tänkande. CCAT korrelerar väl med andra kända lämplighetstest för rekrytering som exempelvis Wonderlic Personnel Test (WPT).

Företag som använder Criteria CCAT-test vid rekrytering

Företag

Position

MarketoRevisorer, marknadsförare
FinastraChefer, marknadsförare, säljare
TibcoChefer, säljare, ekonomer
Vista EquityCEO/CFO, mellanchefer
Relias LearningTekniker, konsulter, ingenjörer
InfobloxChefer, marknadsförare, säljare
MisysProjektledare, säljare
TelarixSäljare, administration, chefer
MitratechIngenjör, teknisk support
Active NetworkAnalytiker, marknadsföring, chefer
Cventprogramutveckling, automation, nätverksingenjör
Tech QualledAccount manager, säljchef
Blue Star SportsProduktchef, programutveckling
Access GroupChefer, marknadsföring
VertaforeAnalytiker, utvecklare
CrowdCompassChefer, programmerare

 

Hur ser CCAT-testet ut?

Ett CCAT-test består av 50 som måste besvaras inom 15 minuter. Om det låter omöjligt så oroa dig inte, ytterst får kandidater klarar av att besvara alla frågor inom den utsatta tidsgränsen. Testet består av tre kategorier av frågor: matematik och logik, språkförståelse och rumslig förståelse.

Poängsättning på CCAT-test

CCAT-testet har en rak poängsättning – du får helt enkelt ett poäng per korrekt besvarad fråga. Poängen kan sedan enkelt transformeras till en procentsiffra som kan användas för jämförelse med andra kandidaters prestation. Poängen ges i testets tidigare nämnda kategorier av frågor: matematik och logik, språkförståelse och rumslig förståelse. Olika yrken kräver en viss poäng för att du ska anses vara godkänd, och når du den poängen så anses du vara kvalificerad för den specifika position du sökt.

Vad är Criteria?

Criteria är företaget som utvecklat CCAT-testet, men de erbjuder även andra rekryteringstjänster. Utöver de test de utvecklar, så erbjuder de även den mycket populära produkten HireSelect, en programvara som kombinerar åtskilliga av deras rekryteringsverktyg, inklusive lämplighetstest, kunskapstest och personlighetstest, I detta paket ingår även CCAT-testet. Critera drog igång sin verksamhet 2006 och erbjuder sina tjänster i 18 länder jorden runt.

Registrera konto hos JobTestPrep

Vägen till en ny karriär startar hos oss. Med JobTestPreps övningspaket CCAT PrepPack™. Sätt igång att öva inför CCAT med hjälp av våra exempelfrågorövningstest som simulerar det riktiga CCAT-testet, utförliga svarsförklaringar, och poängrapporter. Registrera dig redan idag och vässa dina testresultat!

Vad ingår?

 • 5 övningstest som simulerar CCAT-test
 • 23 numeriska övningstest, inklusive matematik, läsexempel, tabeller och grafer
 • 14 test i ordkunskap, inklusive synonymer och antonymer
 • 24 symboltest för logiskt tänkande, inklusive matriser och symbolserier
 • 11 logiktest, inklusive syllogismer och sifferserier
 • 6 felsökningstest
 • Studieguider till de olika ämnena
 • Detaljerade förklaringar av frågor och svar
 • Praktiska poängrapporter
 • Säker betalning
 • Förstklassig kundtjänst
 • Säker betalning
 • Omedelbar åtkomst online, öva 24/7
 • Förstklassig kundtjänst
 • Övningsmaterial och övningstester är på engelska

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.