Cubiks test: övningsfrågor & exempel - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Cubiks-test

cubic

Cubiks lämplighetstest delas upp i olika kategorier: Cubiks resonemang för business (RfB), Cubiks problemlösning, Cubiks allmänna logikprov och PAPI 3 personlighetstest.

Cubiks test för affärsverksamhet (RfB)

Denna uppsättning test används för att utvärdera olika områden inom affärsverksamhet. De ges i allmänhet till två typer av arbetssökande: de som ansöker till chefs- och mellanchefspositioner, och de som ansöker till företagsstödspositioner. Dessa test täcker ett brett spektrum av färdigheter och används för att bedöma lämpligheten hos potentiella medarbetare, genom att undersöka vederbörandes analysförmåga. Testbatteriet består av numeriskt test, ett språktest och ett matris-baserat test. Dessa test administreras vanligen tillsammans över Internet.

Cubiks problemlösningsprov

Problemlösningsserien används för sekreterar- och kontorsassistentpositioner. Dessa testar ett antal olika förmågor, såsom språkkunskap och grundläggande matematisk förståelse.

Cubiks allmänna logikprov

Cubiks Logikbedömning består av fem test uppdelade i på nivåer: medel och avancerad. Cubiks logikprov utvärderar hur du förstår och använder olika typer av information, inklusive språklig, numerisk och mer abstrakt, icke-verbal information.

PAPIs personlighetstest

PAPI3, som står för personlighets- och preferensinventering, är ett interaktivt online Cubiks-prov som skapar en virtuell karta över en kandidats personlighet.

Företag som använder Cubiks test vid rekrytering

Electrolux

Akzo Nobel Spotify
Advokatfirman Lindahl Capgemini Danske Bank

Arla

Hill-Rom K2 Search
LEO Pharma Nordea PwC
Sobi Spotify Wise Group

Cubiks test för affärsverksamhet Business (RfB)

Exempel: Cubiks test för affärsstöd 

Cubiks test

 

Denna uppsättning test används för att utvärdera olika områden inom affärsverksamhet. Dessa test ges i allmänhet till två olika nivåer av sökande: de som ansöker till chefs- och mellanchefspositioner och de som ansöker till företagsstödspositioner. De olika delproven administreras ofta tillsammans online. Öva på numeriska, språkliga och icke-verbala prov i ett paket.

Vad ingår?

 • Tre Cubiks numeriska test + online-övningar
 • Fem språkprov
 • Nio övningstest för diagramförståelse
 • 12 informationsprogram på video
 • Ämnen som omfattas: Räkning, språk, diagramförståelse

Cubiks numeriska övningsprover i affärsstöd 

Cubiks test questions

 

Numeriska test är den allmänna termen för sifferbaserade bedömningar, som sträcker sig från grundläggande matematik eller räkning tester till komplexa matematiska operationer. Numeriska test är bland de vanligaste typerna av begåvningsprov som arbetssökande genomgår under en rekryteringsprocess. Sökande bedöms efter sin förmåga att förstå och fatta beslut utifrån numeriska data. Numeriska test omfattar grundläggande matematik, till exempel de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division), procenträkning och bråk.

Vad ìngår?

 • Fem Cubiks-liknande numeriska prov
 • Ytterligare övningar (valutor, procentsatser, bråk, medelvärden etc.)
 • Videohandledning och studieguider för numeriska resonemang
 • Teman som omfattas: Räkning, valutor, procentsatser, bråk, medelvärden

Cubiks övningsexempel inför språkprov för affärsstöd 

Cubiks test practice

 

"Språktest" är namnet på ett antal prov som använder text för att mäta din förmåga att förstå, analysera och tolka information. Frågorna i Cubiks-provet kräver att du sammanfattar eller hittar information i en kortare text. Provet är riktar sig främst till personal inom försäljning, support eller teknikstöd. Det innehåller 44 frågor och tar 20 minuter att slutföra.

Vad ingår?

 • Fem Cubiks-liknande språktest
 • Ytterligare övningar, betygsrapporter, svar och lösningar, tips
 • Videohandledning för verbala resonemang
 • Teman som omfattas: Språktest

Cubiks numeriska test för mellanchefer och chefer 

Cubiks test free example

 

Våra övningsprov simulerar de frågeformat och tidsramar som finns på Cubiks numeriska resonemangstest i serien Reasoning for Business (RfB). Cubiks Numerical PrepPack™ är anpassat för mellanchefs- och chefspositioner.

Vad ingår?

 • Ett Cubiks-liknande numeriskt test
 • Finansiella facktermer - guide och övning
 • Ytterligare övningsprov och olika övningar (valutor, konvertering, procentsatser, bråk, medelvärden etc.)
 • Omfattade ämnen: numeriska resonemang, valutor, konvertering och mer

Cubiks språkförståelsetest för chefer och beslutsfattare 

Cubiks test verbal reasoning questions

 

Detta test i språkförståelse är ett avsnittsbaserat prov, där kandidaten ska dra slutsatser och komma fram till logiska konsekvenser utifrån texten. Den vanligaste typen av frågeformat är sant/ falskt/ vet ej, men i vissa fall kan frågorna innefatta ett påstående med fyra möjliga svarsalternativ. Provet tar tjugo minuter och innehåller 42 frågor.

Vad ingår?

 • Sju Cubiks-liknande test i språkförståelse
 • Ytterligare övningar
 • Ämnen som omfattas: sant/ falskt/ vet ej, kritisk analys

 

Cubiks lämplighetstest - siffror, språk och diagramförståelse: mellanchefer/ beslutsfattare 

Cubiks test tips

 

Ett samlingspaket som ger dig en fullständig sammanfattning av nybörjar- och ledningsnivåtester, som används av Cubiks som en del av RfB-serien.

Vad ingår?

 • 18 numeriska test + ytterligare övningar
 • Sju prov i språkanalys
 • 32 test i induktiv slutledning och diagramförståelse
 • Nytt! Finansiella facktermer och övningar
 • Teman: räkning, språkanalys, diagram och induktiva slutledningar

Cubiks diagrammatiska analysövningsprov 

Det schematiska resonemangsprovet bedömer din förmåga att identifiera likheter och skillnader mellan olika grupper av figurer, och tydligt kategorisera dem. Detta prov hjälper till att identifiera om en potentiell medarbetare har kapacitet att delta i problemlösning på hög nivå, genom att använda sina logiska färdigheter. Det är viktigt att notera att detta test endast ges till chefskandidater, inte till kandidater för affärsstöd.

 

Detta test i språkförståelse är ett avsnittsbaserat prov, där kandidaten ska dra slutsatser och komma fram till logiska konsekvenser utifrån texten. Den vanligaste typen av frågeformat är sant/ falskt/ vet ej, men i vissa fall kan frågorna innefatta ett påstående med fyra möjliga svarsalternativ. Provet tar tjugo minuter och innehåller 42 frågor.

Vad ingår?

 • Sju Cubiks-liknande test i språkförståelse
 • Ytterligare övningar
 • Ämnen som omfattas: sant/ falskt/ vet ej, kritisk analys

Cubiks övningar till problemlösningsprov

Cubiks problemlösningsprov används i ett brett utbud av anställningsprocesser, bland annat för sekreterare- och kontorsassistentpositioner, ingenjörer och andra icke-ledande roller. Provet existerar i både skriftlig form och online. Den täcker en samling av olika ämnen, som innefattar både verbalt och numeriskt resonemang. De verbala frågorna kräver att du förstår verbala analogier, par av begrepp, logiskt resonemang, avvikelse från kategori och antonymer. De numeriska frågorna kräver att du utför serier av siffror, enkla beräkningar och komplexa beräkningar.

Vad ingår?

 • Två kompletta, Cubiks-formade problemlösningar
 • Tre förkortade, 30-frågors Cubiks-formade problemlösningar
 • Ytterligare övningar (valutor, procentsatser, förhållanden, medelvärden etc.)
 • Tema som omfattas: problemlösning, procentsatser, förhållanden, medelvärden

Övning till Cubiks logikprov 

Cubiks test logiks questions

 

Cubiks logikprov liknar problemlösningsprovet, både i tidsramen och antalet frågor. Logikprovet består emellertid av tre sektioner: verbal, numerisk och abstrakt. I det abstrakta avsnittet uppmanas kandidaterna att identifiera formfunktioner, komplettera en sekvens, differentiera den udda formen och känna igen spegelformer.

Vad ingår?

 • Fem kompletta Cubiks-liknande logikprov
 • Ytterligare fyra Cubiks-liknande övningsprov
 • Nio induktiva resonemangsprov
 • En matriser-övning
 • Sex numeriska övningar
 • Åtta rumsliga resonemangsprov
 • Tema som omfattas: Valutor, procentandelar, förhållanden, spegelbilder

PAPIs övningsprov - Förbered dig inför Cubiks personlighetstests 

Cubiks test answers

 

Personlighets- och preferensinventariet (PAPI 3) skapades av Cubiks, och anses vara branschens ledande personlighetsbedömning. Provet utvärderar en kandidat eller anställd, genom att utforska hens personlighet och föredragna arbetsstil. Dessutom hjälper det arbetsgivare att identifiera, välja och utveckla vilken typ av anställda deras specifika företag behöver. Du kan läsa mer om PAPI 3 här.

Vad ingår?

 • Ett helt PAPI-liknande prov
 • En studiehandledning för PAPI-teorin
 • Studiehandbok för professionella profiler
 • En bonus, bestående av studiehandledning för motivation och kulturanpassning
 • Ämnen som omfattas: PAPI och personlighet

Varför ska jag förbereda mig inför ett Cubiks-prov?

Förberedelser inför dessa prov inte bara rekommenderas, utan är faktiskt absolut nödvändiga. Eftersom testerna är mycket avancerade, lägger de företag som använder dem stor vikt vid resultaten. Att göra Cubiks övningstest garanterar att du lyckas, och får de betyg du behöver för att uppnå ditt önskade jobb.

JobTestPrep erbjuder alla verktyg du behöver för att uppfylla din potential på Cubiks bedömningstest. Vi tillhandahåller övningstester som kan tas i en tidsbestämd miljö, samt ger förklaringar som beskriver logiken och resonemanget bakom varje fråga. Dessutom har vi också utvecklat videomaterial och studieguider, för att ge dig en så omfattande förberedelse som möjligt.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.