Öva inför DDI test (Development Dimensions International) online - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

DDI-test

De vanligast förekommande lämplighetstesterna i DDI:s testbatteri är testerna Career Battery, Skills Test, Readiness Assessment, Insight Inventory, och Adaptive Reasoning Test.

DDI Adaptive Reasoning Test (ART)

DDI:s Adaptive Reasoning Test (ART) är ett kort test som tas online och består av 15 frågor. ART är ett icke-verbalt test där problemen består av figurer i olika mönster, som du måste identifiera och sedan avge det korrekta svaret. DDI ART-testet tas årligen av över 200 000 personer i fler än 90 olika länder.

Vanligen används det för att identifiera jobbsökande kandidater för att mäta deras förmåga att ta in och bearbeta information snabbt. ART justerar frågorna efter de svar kandidaten ger – efter ett korrekt svar följer en svårare fråga, efter ett felaktigt följer en enklare fråga. Detta innebär att varje person som tar ART-testet kommer att mötas av en unik serie frågor. Missa inte chansen att förbereda dig inför ditt DDI ART-test med JobTestPrep.

DDI Career Battery test

DDI Career Battery-testen är personlighetstest som utformats för att kunna screena ett stort antal sökanden, liksom i en del fall även för internrekryteringar. Det här DDI-testet används ofta när ett företag vill kunna bedöma ett stort antal sökanden på kort tid. Career Battery-testerna mäter följande tre personlighetsdrag.

  • Självständighet och lagarbete. Du ombeds att instämma eller inte i ett antal påståenden om hur du skulle handla i arbetsrelaterade situationer.
  • Omdöme och beslutsfattande. Du ges ett antal krävande arbetsplatsrelaterade situationer att ta ställning till. Din uppgift är att skilja ut effektiva lösningar från ineffektiva.
  • Personlig erfarenhet. Du ombeds att välja mellan ett antal möjliga påståenden, och ska välja de som bäst beskriver din branscherfarenhet.

JobTestPrep erbjuder övningspaket inför personlighetstest, och erbjuder expertråd som hjälper dig att prestera på topp på DDI Career Battery-testet eller andra personlighetstester.

DDI Readiness Assessment

DRI Readiness Assessment-testerna består av personlighetstest som riktar sig till kandidater till chefs- eller säljarjobb. De ger en utförlig bild av den sökandes styrkor och svagheter från ett yrkesperspektiv. Readiness Assessment mäter din karriärpotential, och används vanligen i samband med internutbildning eller rekrytering.

DDI Insight Inventory

DDI Insight Inventory-batterier ger ytterligare insikter i dina personlighetsdrag och förmågor, och används vanligen för att hitta saker du kan förbättra. Testerna riktar sig till mellanchefer och beslutsfattare, liksom till säljare och nyutexaminerade yrkespersoner.

DDI Skills Test

DDI erbjuder även rena kunskapstest inom redovisning, matindustri, finans, juridik, programvara och medicin.

Registrera konto hos JobTestPrep

Oavsett vilket DDI-test du ska ta så ökar du dina chanser att lyckas på testet genom att öva i förväg med hjälp av våra övningstest, facit, svarsförklaringar och studieguider. Registrera ett konto hos oss börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.