Öva inför rekryteringstest när du söker arbete på EY - JobTestPrep

Revisionsföretaget EY

EY är med sina drygt 280 000 anställda ett av världens största revisionsföretag, och tillsammans med Deloitte, KPMG och Pwc utgör de de så kallade ”Big Four”. De erbjuder tjänster inom områdena revision, redovisning, skatterådgivning, riskhantering och affärsrådgivning.

Koncernen har växt kraftigt genom ett stort antal sammanslagningar och fusioneringar, och den senaste och största skedde 1989 då de två USA-baserade revisionsföretagen Arthur Young & Co och Ernst & Whinney slogs ihop till Ernst & Young.

2013 valde de att fortsättningsvis verka under det förkortade varumärkesnamnet EY. Svenska EY har drygt 2000 medarbetare fördelade på 70 kontor runt om i landet, och är tillsammans med Deloitte en av de populäraste arbetsgivarna i branschen, inte minst på grund av de goda karriärmöjligheterna.

Rekryteringstest på EY

Oavsett om du söker arbete som junior eller senior redovisningskonsult, finansiell riskanalytiker, revisor eller skatteexpert, så handlar det om yrkesroller som ställer höga krav på sina utövare. Den perfekta kandidaten måste vara noggrann, socialt kompetent, besitta fackkunskaper inom sitt fält, kunna ta in och analysera sifferinformation snabbt och korrekt, och ha en stark förmåga att tänka logiskt. Eftersom det är ett internationellt företag är även utmärkta engelskkunskaper ett måste. Nedan listar vi de typer som du med största sannolikhet stöter på när du söker jobb hos EY.

Personlighetstest

Vare sig du sitter på EY:s kontor eller är ute hos kund, så är dina personlighetsdrag avgörande. Olika typer av personlighetstest mäter din stresstålighet, din ledarskapsförmåga och din kommunikationsstil, liksom din sociala kompetens. SJT-test bedömer din konflikthanteringsförmåga, och ditt sätt att hantera kritiska situationer i en arbetssituation. Inkorgstest mäter din förmåga att prioritera och delegera. Du hittar mer information om personlighetstest i vår dedikerade artikel.

Numeriska test

Numeriska test är ett paraplybegrepp för test som mäter en kandidats förmåga att ta till sig och analysera numerisk information, liksom att utföra beräkningar och att dra slutsatser på grundval av denna information. I så kallade diagrammatiska test presenteras informationen i tabeller eller grafer. I andra test presenteras den i löptext. Dessa test varierar i svårighet från sådana som bedömer grundläggande räkneförmåga och förmåga att använda de fyra räknesätten, till ytterst avancerade test som kräver beräkningar i flera led med hjälp av miniräknare och formelsamlingar. Du kan läsa mer om numeriska test här.

Kognitiva test

Kognitiva test kallas ibland logiska test eller test i abstrakt slutledningsförmåga. Det finns en mängd sådana test på marknaden, och de faller i stort sett i kategorierna deduktiva och induktiva test, som vanligen är språkbaserade, samt icke-verbala test, som består av symbol- eller sifferserier. Det med råge vanligaste logiktestet på den svenska marknaden är det svenska Matrigma-testet från test- och rekryteringsföretaget Assessio. Du kan läsa mer om kognitiva test här.

Språkfärdighetstest

Dessa test avser att mäta din engelska språkförståelse. Beroende på vilket test det handlar om så mäter det rättstavning, ordförståelse eller läsförståelse. En typisk fråga på ett sådant test består i att du får läsa en kortare test, och sedan får du en fråga på texten.

Du får sedan svarsalternativ av typen ”texten innehåller inte information nog att svara på frågan”, ”texten innehåller tillräckligt med information för att svara”. Du hittar mer information om olika typer av språktest här.

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb på EY. Blir du ombedd att ta ett test så kontakta oss så hjälper vi hitta det bästa övningspaketet för dina behov.

Registrera konto

Att landa drömjobbet hos EY är inte det enklaste för att uttrycka det milt. Men genom att öva inför de rekryteringstest som du kommer att ställas inför i rekryteringsprocessen så ökar du dina möjligheter att gå vidare i anställningsförfarandet markant. Bekanta dig med de logiska testen, slipa på din engelska läsförståelse, och sätt dig in i hur personlighetstest fungerar så att du kan presentera dig på ett rättvist sätt.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.