You are logged in as customer LOG OUT

Vad innebär generell mental förmåga?

Allmän mental förmåga hänvisar till de grundläggande intellektuella talanger som en person besitter, och som tillåter vederbörande att lösa problem, planera och dra logiska slutsatser. Dessa färdigheter är avgörande för framgång på arbetsplatsen.  

Vad innehåller ett Matrigma test?

Matrigma bedömer följande färdigheter:

  • Se och skapa logiska samband
  • Förstå relationer mellan olika objekt
  • Hitta regler i symbolserier

 

Testtid min 3:30
Antal frågor 10
Godkänd poäng 8

Vad har provet för format?

Matrigma är ett datorbaserat test som tar 40 minuter att slutföra. Numer finns även ett kortversion av testet som kallas Adaptive Matrigma som ska slutföras på 12 minuter. Både i Matrigma och Adaptive Matrigma ökar provets svårighetsgrad allteftersom du jobbar dig igenom det.

Skillnaden består i att i det stora testet så ökar svårighetgraden testet igenom, medan det i Apaptive Matrigma fungerar så att du får en svårare fråga om du klarar en fråga, och en lättare fråga om du misslyckas med att besvara den föregående korrekt.  

Hur använder arbetsgivare Matrigma testet?

Testresultaten hjälper arbetsgivare att identifiera förmågor som är direkt korrelerade med arbetsprestanda, såsom analysförmåga, inlärningsförmåga och förmåga att fatta beslut. Kandidater som har höga betyg på Matrigma-testet kan vanligtvis hantera komplexa uppgifter, de behöver mindre uppmärksamhet från handledare och kan hantera en snabb och dynamisk arbetsmiljö.

Vilka företag använder Matrigma test?

Nedan listar vi några av de populära arbetsgivare och organisationer som använder Matrigma-testet i sin rekryteringsprocess.

 PwC Volvo Ericson Swedbank
Handelsbanken Regeringskansliet  Tobii Deloitte
ICA MTR Red Bull Norwegian Air Shuttle
CEVT Deutsche Bank Duke Energy Michelin
Ascend Publicis Group GE Healthcare Karolinska University Hospital
Ofcom Wow Air Reitan Group  

Det är viktigt att notera att medan dessa företag är kända för att använda Matrigma-provet, kan de även kräva att kandidaterna utför andra bedömningsprov, blir intervjuade eller deltar i gruppövningar.

 


Gratis Matrigma exempel 1

Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Matrigma-exempel-1

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Korrekt svar: 3

Då den här frågan består av flera element, ska man fokusera på ett i taget. Notera längs med raderna att den vita ramen roterar medurs runt rutnätet. Därför måste det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen innehålla en vit ram i rutnätets övre högra hörn. Du kan därmed utesluta svarsalternativen (2) och (5).

Längs raderna roterar den svarta L-formade figuren moturs runt i rutnätet. Därför måste den svarta L-formade figuren, i det korrekta svarsalternativet i raden under matrisen, befinna sig i nedre vänstra hörnet av rutnätet. Du kan utesluta svarsalternativ (4) eftersom dess L-figur befinner sig i fel position. Utöver detta, roterar de svarta L-figurerna längs raderna vertikalt från ruta till ruta. Därför kan du utesluta svarsalternativ (1). Då återstår svarsalternativ (3), vilket är det korrekta svaret.

Gratis Matrigma exempel 2

 Vilket av svarsalternativen i den nedre raden kompletterar symbolserien i rutnätet?

Matrigma-exempel-2

Klicka för korrekt lösning och svarsförklaring

Korrekt svar: 3

I varje steg, från vänster till höger, rullar en kub över resten av objektet. Detta gör att kuben förflyttas stegvis medurs runt objektet. Till exempel, på översta raden, i figuren längst till vänster, befinner sig den rullande kuben i objektets nedre högra del.

I figuren i mitten, har kuben rullat över till nedre vänstra delen av figuren. Och, slutligen, i figuren längst till höger, befinner sig kuben till vänster om de två andra kuberna. Följande illustration visar kubens rörelse, där den kub som rullar är lilafärgad.

Matrigma svar: 3

Med hjälp av den här regeln kan man nu lokalisera den rullande kuben på bottenraden och därmed också avgöra vilken figur som saknas. Rörelsen hos den rullande kuben på bottenraden är följande:

Matrigma förklaring

Nästa stopp för den rullande kuben måste vara längst ned till höger i objektet. Alltså är det korrekta svaret (3).

Matrigma förklaring 3

 

 

Öka dina chanser med 73%

Köp vårt fullständiga övningspaket, inklusive tidtagna test, tips och omfattande svarsförklaringar.

Tips inför ditt Matrigma test

1) Skumma igenom frågan för enkla svar. Börja med att snabbt överblicka matriserna, såväl rader som kolumner, för att se om något omedelbart fångar din uppmärksamhet.

2) Fokusera på en egenskap i taget. Om den regel som styr matrisen inte är omedelbart uppenbar, så undersöker du symbolerna i matrisen noggrant och en i taget.

3) Håll vår ”5-regel” i tankarna när du undersöker matrisens symboler. Kom ihåg att den regel som styr matrisen nästan alltid är baserad på symbolernas: 1. form, 2. färg, 3. rörelse, 5. position eller slutligen 5. antal.

4) Fokusera separat på förändringar i rader och kolumner. Regeln kan operera på raderna, kolumnerna, eller bägge.

5) Slösa inte tid på svåra frågor. Tillåt dig att spendera högst en minut per fråga. Kan du inte lösa frågan inom en minut så gå vidare till nästa.

6) Hoppa över svåra frågor och gå tillbaka till dem senare om det finns tid. Matrigma, (med undantag av det korta Adaptive Matrigma-testet), ger dig möjlighet att gå tillbaka till obesvarade frågor.

Genom att hoppa över svåra frågor så får du möjlighet att spendera mer tid på de enklare frågorna, och i bästa fall får du sedan tid över till att gå tillbaka till och besvara de frågor du hoppat över.

7) Om du är osäker på svaret så gissa. Besvara samtliga frågor. Matrigma ger inte minuspoäng för felaktiga svar, så du har allt att vinna på att chansa.

Att tolka testresultatet

Det sätt på vilken Matrigma-testets poäng beräknas är konfidentiellt. Det innebär att du inte kommer att få veta din exakta testpoäng, du får endast veta om din poäng är genomsnittlig, eller under eller över genomsnittet.

Med det sagt har vi lyckats forska fram att om du besvarar hälften av frågorna korrekt så kommer du att få en genomsnittlig poäng.

Enligt vår mångåriga erfarenhet måste du ha ett resultat inom den 80:e percentilen, alltså inom de 20% bästa resultaten bland kandidaterna, för att gå vidare till nästa steg i rekryteringen.

 

Matrigma-test resultatförklaring

Du kan öka dina chanser att nå den nödvändiga poängen med upp till tre gånger, jämfört med jobbsökare som inte övar.

*I enlighet med våra kundundersökningar

Varför bör jag förbereda mig inför Matrigma?

Det är viktigt att förbereda sig innan provet. Genom att öva ökar du dina möjligheter att passera testet, och dessutom minskar du stressen vid själva testtillfället. Att öva online är det bästa sättet att erfara den verkliga känslan du kommer att ha, när det väl är dags att ta det riktiga provet för det rekryterande företaget. Våra övningstest har samma tidtagning som de riktiga proven, men du kan även ta dem i steg-för-steg-läge, med tillgång till svarsförklaringarna.

JobTestPrep är det enda företag som tillhandahåller förberedande material specifikt inför Matrigma-testet. Vi är stolta över att kunna tillhanda nätets största databas över test i induktiv logik och abstrakt tänkande.  Vårt övningspaket för Matrigma innehåller allt förberedelsematerial du behöver för att kunna öva grundligt inför testet. Vässa ditt övertag över dina konkurrenter och säkra din framgång redan idag!


De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen. JobTestPrep erbjuder övningsmaterial inför lämplighetstester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.


 

 

Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.