Gratis test online i induktiv slutledningsförmåga

Om induktiv slutledningsförmåga

Induktiv slutledningsförmåga är förmågan att sluta sig till regler och generella principer utifrån observationer eller mönster. Test i induktiv slutledningsförmåga är ett verktyg som många arbetsgivare använder som urvalsmetod vid rekrytering.

Dessa test erbjuder en arbetsgivare värdefull information om hur en potentiell anställd resonerar, eller reagerar på nya situationer. Frågorna går ofta ut på att du ska identifiera mönster eller regler i symbolserier eller rutnät.

Induktivt tänkande överlappar ofta med diagrammatisk slutledningsförmåga. Många företag använder den här typen av test för flertalet av sina positioner. Testet mäter intellektuella färdigheter och kapacitet, och ges till alla från potentiella projektledare till chefer och beslutsfattare.


Viktiga fakta om test i induktiv slutledningsförmåga

 • Kärt barn har många namn, och olika testproducenter kan även kalla den här typen av prov för test i abstrakt tänkande eller diagrammatiska test.
 • I induktiva test för anställning är vanligen uppgiften att hitta mönstret i en serie symboler och komma fram till vilken symbol som är den nästa i serien.
 • De vanligaste frågeformaten på induktiva test består av rutnät, A/B-mängder eller att du ska avgöra vilken symbol som inte passar in.

Övningsexempel i induktiv slutledningsförmåga

Nedan visar vi ett gratis exempel på en typisk symbolseriefråga, av en typ som är vanligt förekommande på test i induktivt resonemang som riktar sig till potentiella anställda. Ta en titt på den översta raden. Symbolerna förändras från höger till vänster enligt ett specifikt mönster. Din uppgift är att försöka se vilket av svarsalternativen i den nedre raden som kompletterar serien.

Gratis test

Olika typer av induktiva test

Det finns åtskilliga testföretag som utvecklar tester för att hjälpa företag i olika branscher med sin rekrytering. Dessa tester bygger visserligen på samma underliggande principer, men ifråga om format kan de skilja sig åt en hel del. Nedan länkar vi till utförlig information om de ledande testföretagens frågeformat.

 • SHL-test i induktiv logik,
 • Matrigma-test logiskt tänkande
 • cut-e-test i induktivt tänkande
 • Kenexa-test i logiskt tänkande
 • Saville-test i abstrakt tänkande 


Det finns två saker som är viktiga att ha klart för dig om den här typen av test. Till att börja med – det som mäts i dessa test är din generella intellektuella förmåga (GMA - General Mental Abilities).Det innebär att även om frågorna inte har med det jobb du söker att göra, så ger testresultatet en god indikation på din arbetsförmåga.

Åtskilliga psykologer hävdar att den här typen av test ger en tydlig fingervisning om din förmåga att prestera väl inom skilda områden med olika arbetsuppgifter. Det andra som är intressant med den här typen av test är att kulturell bakgrund eller språkkunskaper inte spelar någon roll för din möjlighet att prestera ett gott resultat.

Som testet är utformat krävs nämligen inga förkunskaper, vilket är ett av skälen till att test i induktiv slutledningsförmåga ofta betraktas som mycket rättvisa och objektiva. Det i sin tur är förstås ett av skälen till att de är så populära som verktyg vid rekrytering.


Öva inför test i induktiv slutledningsförmåga

Att öva i förväg inför ett induktivt test har många fördelar, och nedan listar vi de tre mest uppenbara:

 1. Du övar dig på det logiska tänkande som ligger till grund för induktiv slutledningsförmåga.
 2. Du lär dig känna igen de återkommande principer som dessa test bygger på. På så sätt kan du snabbt hitta rätt lösningsmetod när du väl tar det verkliga provet.
 3. Du förbättrar dina svarstider och ökar ditt självförtroende.

JobTestPrep erbjuder ett omfattande övningspaket för test i induktiv slutledningsförmåga och abstrakt tänkande, med över 650 övningsfrågor. Om du ska ta ett induktivt test, eller något annat färdighetstest, kan vårt övningspaket öka dina chanser att klara testet med glans och kvalificera dig för drömjobbet.

JobTestPreps övningspaket för induktiv slutledning och abstrakt och logiskt tänkande är tillgängligt online. Övningsfrågorna och svarsförklaringarna ger en fördjupad förståelse för logiskt tänkande, och utgör en komplett studiehandledning i dessa ämnen. De övningstest som ingår i paketet hjälper dig att träna upp din förmåga att sluta dig till regler och generella principer utifrån symboler och mönster.

Test i deduktiv och induktiv slutledningsförmåga är vanligt förekommande inslag i många arbetsgivares anställningsförfaranden. Nedan förklarar vi skillnaderna mellan dessa två provtyper och länkar till ytterligare resurser. Enkelt uttryckt är induktivt och deduktivt tänkande två motsatser inom ramen för logiskt tänkande. Låt oss börja med att definiera begreppen:

 • Induktiv slutledning: att sluta sig till generella regler från ett begränsat antal observationer.
 • Deduktiv slutledning: att sluta sig till en korrekt slutsats utifrån en generell regel.

  Gratis test

Hur ser testet ut?

Dessa två tester är som sagt vanligt förekommande i rekryteringsprocesser, men frågeformaten skiljer sig en del. Induktiva test innehåller vanligen symbolserier och rutnät. Deduktiva test består vanligen av kortare texter i kombination med sifferdata och/eller tabelldata.


Vilka riktar sig dessa test till?

Test i induktivt tänkande kan ofta rikta sig till arbetssökande på alla nivåer, eftersom de mäter allmän intelligens på ett sätt som inte kräver förkunskaper. Test i deduktivt tänkande riktar sig vanligen till ekonomer, chefer och analytiker. Detta eftersom deduktiv slutledningsförmåga är en del av den dagliga verksamheten i dessa yrkesroller.

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.

Recensioner