Läs om intervjuprocessen hos de bästa företagen - JobTestPrep

 

Anställningsintervju - tips till dig som söker jobb

Förväntas du att delta i en intervju för ett engelsktalande företag? Förbättra ditt självförtroende och din kompetens med vår exklusiva plattform för självbedömning och förberedande inför intervju. Skapa anpassade intervjuer, registrera dig själv och få den bästa intervjuträningen för att bli antagen till ditt nästa jobb.

Steg ett: Förstå vem som intervjuar dig

Det är allt vanligare att företag använder rekryteringsbyråer för att hantera den första intervjun, men det är inte alltid fallet. Intervjun kan också utföras av företagets personalavdelning, en chef eller till och med bolagets verkställande direktör. För att du ska känna dig trygg innan den första intervjun, bör du fråga frågor om intervjuprocessen när du först kontaktas, inklusive om du kommer att behöva göra ett anställningsprov.

Steg två: Vilken typ av intervju kommer det att bli?

Det är viktigt att veta vem som kommer att intervjua dig, men det är lika viktigt att ta reda på vilken typ av intervju du ska genomgå. Det finns fyra olika typer av intervjuer som du kan stöta på.

Bild av intervju

Telefonintervju

Det är inte ovanligt att den första intervjun i en urvalsprocess är en telefonintervju. Denna intervju fungerar som screener för att se om du kvalificerar för att komma på en mer klassisk intervju. En telefonintervju är ofta kortare än en klassisk intervju. Därför har du mindre tid att göra ett bra intryck. En stor fördel med en telefonintervju är att du kan ha ditt CV, ditt följebrev och arbetsbeskrivningen framför dig.

 

Klassisk Intervju

På den klassiska intervjun kommer du att träffa en eller flera intervjuare personligen. Det kan vara den första intervjun, eller det kan vara uppföljningen av det första telefonsamtalet. En intervju varar vanligtvis mellan 1-2 timmar och syftet är att få en tydligare bild av vem du är, hur du hanterar olika situationer, din personlighet och dina sociala och muntliga färdigheter.

 

Gruppintervju

Gruppintervjuer kan också inträffa i början av urvalsprocessen. Företaget sparar tid genom att möta flera kandidater på en gång. Men det handlar inte alltid om att spara tid. I en gruppintervju bedöms kandidaterna i hur de kommunicerar, lyssnar och arbetar med andra lagmedlemmar. Här kommer du inte ha samma uppmärksamhet som under en individuell intervju, så det gäller att hitta en balans mellan att bli uppmärksammad och inte vara för dominerande.

 

Fallintervju

Fallintervjuer har blivit ganska vanliga, speciellt om du planerar att arbeta som konsult. I denna form av intervju ska du lösa ett verkligt problem eller svara på en sorts pussel-fråga, antingen ensam eller i grupp. På en del fallintervjuer behöver du göra ett anställningsprov. Syftet med en fallintervju är att testa en kandidats förmåga i problemlösning, logiskt tänkande, presentationsförmåga och medmänskliga färdigheter. Du bör öva i förväg, innan du deltar i en sådan intervju.

 

Steg tre: Förväntas jag att göra ett anställningsprov?

Bild av Matrigma

Arbetsgivare använder ofta psykometriska prov för att screena sökande. Dessa prov har blivit allt vanligare på senare år. Olika typer av prov och screeningsprocesser som används av arbetsgivare inkluderar: begåvningsprov, beteendetest, bedömningsövningar, medicinska undersökningar och bakgrundskontroller. Det är viktigt att du förbereder dig i förväg inför dessa prov, för att se till att du träder fram bland andra sökande. Var noga med att be om feedback, om du har genomfört något prov. 

Psykometriskt test

Psykometriska prov är en bred term som beskriver alla bedömningar som används för att utvärdera en potentiell sökandes prestation. Beroende på arbetsgivaren kan en kandidats tekniska färdigheter, kunskaper, personlighetsdrag, bedömning och arbetspotential bedömas. Psykometrisk prövning kan delas upp i tre huvudkategorier: begåvningstest, beteendestest och övningar från bedömningscenter.

Begåvningstest

Begåvningstester är en samlingsterm för alla tester som utvärderar en kandidats kognitiva förmågor. De vanligaste begåvningstesterna inkluderar numeriska, verbala och logiska bedömningar. Begåvningstester hänvisar också till alla tekniska och kompetensbaserade tester. Tekniska prov bedömer en kandidats tekniska förmåga som krävs för tekniska arbeten (dvs. ingenjörer, tekniker, mekaniker). Färdighetsbaserade tester utvärderar kandidatens tekniska färdigheter. Dessa tester fokuserar vanligtvis på datorfärdighet och skrivförmåga.

Personlighetstest

Beteendeprov används för att utvärdera om en kandidat har särskilda egenskaper som skulle vara lämpliga för den tjänst de intervjuar för. Beteendeprov kan komma i form av personlighetsprov och/eller situationsbedömningsprov. Ett personlighetsprov ger arbetsgivaren en bild av din personlighetsprofil. Det hjälper arbetsgivaren att utvärdera om dina karaktärsdrag matchar de som behövs för positionen och passar in i företagets företagskultur. Ett situationsbedömningsprov ger dig olika situationer som kan uppstå under arbetet, och analyserar hur du kan reagera på varje situation.

Rekryteringsträff

Bedömningscenterövningar är en form av bedömning baserad på mänsklig interaktion. Bedömningsövningarna kan variera i format och kan omfatta: intervjuer, rollspel, gruppövningar, projekt och fallstudier. Arbetsgivare skapar ofta arbetssimuleringar för att utvärdera hur en kandidat presenterar och hanterar sig själv i en interpersonell miljö.

Steg fyra: Vad behöver jag ta med mig till intervjun?

Bild av test

Var noga med att ta med kontaktinformationen till din referensperson, ditt CV och ditt följebrev. Beroende på jobbet, bör du vara beredd att överlämna kopior av examensbevis och certifikat som visar de kvalifikationer och erfarenheter som nämns i ditt CV.

Steg fem: Vilka frågor kommer att ställas?

Bild av test

En klassisk intervju börjar ofta med att rekryteraren berättar lite om företaget och jobbet. Efter det är det troligt att du kommer att bli ombedd att berätta lite om dig själv. Du bör räkna med att ställas inför beteendeorienterade frågor. Frågor som dessa tyder på att rekryteraren vill veta hur du agerar och beter dig i olika situationer. Det är inte ovanligt att fråga dig vad dina löneförväntningar är, under den första intervjun. Det är dock ovanligt att förhandla lön i detta skede, detta väntar man med tills senare i rekryteringsprocessen.

Steg sex: Vad händer efter intervjun?

Bild av test

Efter intervjun kan du skicka ett tack-mejl som hänvisar till något från din intervju. Om du inte hör från arbetsgivaren inom några veckor, ska du ringa och fråga om hur det med din ansökan. Om de bestämmer sig för att välja en annan kandidat, kan du fråga vad som fick dem att välja den personen.

Läs mer om intervjuprocessen inom de bästa internationella företagen

Amazon Deloitte World Bank Standard Chartered
Shell IE Global PwC Proctor and Gamble
KPMG Vodafone BP Maersk
Ernst & Young Deutsche Bank Credit Suisse HSBC
A.T. Kearney Acando    

Varför ska jag förbereda mig inför en intervju?

Att öva inför en intervju är inte annorlunda än att öva inför ett online-test. Om du simulerar situationen i förväg, kommer du att göra bättre ifrån dig på själva intervjun. Vi erbjuder dig ett smart och enkelt verktyg, som kan hjälpa dig att få ditt drömjobb. Du kan enkelt skräddarsy din intervjuförberedelse utifrån vilken typ av intervju du kommer att möta. Med våra självbedömningsverktyg kan du enkelt hitta dina styrkor och svagheter och putsa upp dina färdigheter.

Registrera ett konto och börja öva redan idag.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.