Förbered dig inför en Korn Ferry rekrytering och landa drömjobbet - JobTestPrep

Korn Ferry

Korn Ferry sköter rekryteringsprocessen åt mängder av klienter världen över, så deras bedömningar skiljer sig beroende på vilket företag du sökt jobb hos. En Korn Ferry-ledd rekryteringsprocess kan bland annat inkludera:

Företag som använder Korn Ferry vid rekrytering

Skanska GANT
ACADEMY Kambi
Modis HIAB
Citibank Medstop
SCB Bank of England
Deutsche Bank McKinsey
Latour industries AB PwC
Morgan Stanley Capgemini

Korn Ferrys fyra dimensioner inom ledarskap och färdigheter

Korn Ferry har utvecklat sina så kallade fyra dimensioner inom ledarskap och färdigheter för att fungera som en grundplåt för de rekryteringsprocesser de leder. De bedömningar som du genomgår i samband med en Korn Ferry-ledd rekrytering är utformade för att möta din lämplighet inom nedanstående fyra dimensioner.

 • Kompetenser. Konkreta kunskaper, färdigheter och talanger som krävs för att du ska ha framgång på en viss position
 • Erfarenheter. Uppdrag, positioner och yrken som förbereder en person för en framtida position
 • Egenskaper. Personlighetsdrag, beteenden och kvaliteter som definierar en sökande
 • Drivkrafter. De värden och intressen som motiverar och engagerar dig och får dig att gå vidare karriärmässigt

 

Korn Ferry test online

Korn Ferry erbjuder ett antal olika psykometriska test. Utöver de vanligare varianterna av lämplighetstest så erbjuder Korn Ferry även ett antal test som bedömer dig som person. Nedan listar vi exempel på test som kan förekomma i en Korn Ferry-rekrytering.

 • Numeriska test. Numeriska test bedömer din förmåga att ta till dig och/eller analysera sifferinformation av den typ som du stöter på i det dagliga arbetet. Korn Ferry använder sig vanligen av test som utvecklats av tredje part.
 • Språkförståelsetest. Språktest mäter hur väl du förstår och kan ta till dig information i skrift. Vissa språkförståelsetest är specifikt inriktade på djupare analys. Testen kommer ofta från externa testutvecklare.
 • Raven-test. Ravens progressiva matriser är en typ av icke-verbalt begåvningstest. Frågorna på testet består av symbolserier i rutmönster, och din uppgift är att välja vilken symbol som saknas i serien från ett antal svarsalternativ.
 • Inkorgsövningar. Inkorgsövningar bedömer din förmåga att delegera, tidshantera och prioritera samt din problemlösningsförmåga. Testet simulerar en verklig arbetssituation, och det börjar med att du får en inkorg med ett antal arbetsrelaterade e-postmeddelanden. Din uppgift är sedan att se till att dessa arbetsuppgifter löses på bästa sätt.
 • Frågeformulär om arbetserfarenhet. Avsikten med formuläret är att skapa sig en uppfattning om din karriär fram till idag, och vilka kunskaper och erfarenheter den gett dig.
 • Personlighetstest. Personlighetstest bedömer dina personlighetsdrag, och hur din personlighet matchar företagets behov och de krav som den tjänst du sökt ställer.
 • Ledarskapstest. Detta test bedömer hur du värderar din karriär fram till idag. Frågorna på testet faller i tre kategorier: styrkor, svagheter och ordpar, och syftar till att bedöma din ledarstil. Du övar inför det här testet med hjälp av våra övningstest i konflikthantering och personlighetstest.

Talent Q Assessment-test

Talent Q är ett av världens största testföretag, och ingår i Korn Ferry Hay Group. De senaste åren har lämplighetstest från Talent Q blivit allt populärare verktyg vid rekryteringar. Deras test faller i tre olika kategorier: numeriska test, språktest och logiska test. Talent Q-test är intressanta på så sätt att de skiljer sig från andra lämplighetstest i så måtto att de anpassar sig efter testtagaren.

Det innebär att beroende på om du svarar rätt eller fel på en fråga, så kommer programvaran att generera en fråga som svårare alternativt enklare. På så sätt hittar testet till slut lämplig svårighetsnivå för den som tar testet. Dessa tester ges till personer som sökt en position som projektledare, chef eller motsvarande hög position. JobTestPrep är den enda webbplatsen som erbjuder kompletta övningspaket för just Talent Q-test.

Registrera konto hos JobTestPrep

Korn Ferry specialiserar sig på rekrytering till chefsposter, med fokus i sina bedömningar på ledarstil och utvecklingspotential. Deras test bedömer främst två olika aspekter. För det första lämplighetstest som bedömer din begåvning och dina kunskaper, och för det andra test i ledarskap och konflikthantering som bedömer din ledarskapsförmåga. Vilka test du måste ta beror på vilket företag du söker jobb på, liksom vilken position du sökt. Oavsett vilka test du måste ta har vi övningspaketen som hjälper dig att förbättra dina resultat. Registrera ett konto och börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.