You are logged in as customer LOG OUT

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX
Alla testen

Extra fri test för er

Vi erbjuder flera test att träna fritt under isoleringsperioden.


Mer om lämplighetstest och karriären

Hos professionella rekryterare kommer dessutom personlighetstester i slutfasen. Det är inte vem som helst som ombeds ta en personlighetstest, så du kan gott sträcka på dig om du kallas till ett.

( https://shortcut.se/artiklar/5-tips-for-att-klara-personlighetstestet/ )


Det finns så otroligt många yrken och utbildningar och hur ska man kunna veta vad det innebär att jobba med dessa och välja det som passar en bäst? Svara på våra frågor och få förslag på högskoleyrken som skulle passa dig baserat på din personlighet. Förslagen du får är klickbara, så det är lätt att ta reda på allt du behöver veta om dem.

( https://www.saco.se/studieval/tester/vad-passar-jag-som/)


För att kunna söka någon av de flygutbildningar som är direkt kopplade mot flyg-yrkeshögskolorna krävs det att du genomfört ett anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest med godkänt resultat. Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet, även kallat YH-test är ett speciellt anpassat psykologiskt test för yrkeshögskolans utbildningar där du kan få resultatet godkänd eller inte godkänd. (http://www.scandinaviskflygpsykologi.com/yh-test/)


Bidrag lämnas med 150 000 kronor för varje elev som godkänts i ett sådant psykologiskt och medicinskt lämplighetstest som krävs av Scandinavian Airlines System och Linjeflyg AB för anställning som flygstyrman och befälhavare i tung civil luftfart och som efter utbildningen avlagt godkänt certifikatprov inför luftfartsverket. Bidraget lämnas till skolan.

( https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-1986682-om-statsbidrag-for_sfs-1986-682 )


I antagningsprocessen till utbildningen görs fysiska tester, hälsogranskning, lämplighetstest, psykologiskt test, intervjuer och en stor del av antagningsprocessen testar även en sökande på hens kunskaper i sitt modersmål. Testet i modersmål inbegriper test kring läs- och skrivkunskaper, men även delar som undersöker den sökandes kunskaper i att kunna förstå vad som är väsentligt och kunna redogöra för det.

( https://sfp.fi/politik/beslut-politiska-program/partidagsbeslut/partidagen-2016-i-abo/motion-38-vi-vill-ha-en-polis-som-reflekterar-samhallsdemografin/)


När du söker jobb kan din förmåga att förstå, analysera och tolka siffror, text och visuell information i ett test vara avgörande för att bli anställd. Arbetsgivaren vill vara säker på att de anställer rätt person och det finns bevis för att olika typer av färdighetstester kan vara till hjälp att hitta den bästa kandidaten. Sådana tester används av åtminstone 70 % av alla arbetsgivare när de nyanställer. Dina resultat kommer att jämföras med en kontrollgrupp som har gjort samma test.

https://www.michaelpage.se/advice/karri%C3%A4rr%C3%A5d/inf%C3%B6r-intervjun/f%C3%A4rdighetstest-%E2%80%93-vad-%C3%A4r-det


 Fem råd till dig som testas
  1. Träna. Om du är osäker på hur testerna kan gå till, gör ett par tester på nätet för att öva.
  2. Ställ frågor till arbetsgivaren. Var inte rädd för att ställa intresserade frågor om testet och hur det används, innan du ska göra det. Vad är syftet med testet? Vad är det för typ av test? Vad händer med testresultatet?
  3. Skaffa överblick över testet. När du ska påbörja testet, läs instruktionerna noga och ta reda på hur det är uppbyggt och hur frå­gorna ska besvaras. När du är färdig, titta igenom dina svar om du har möjlighet och om du hinner.
  4. Be om feedback. Under intervjun efter ett test kan det vara bra att visa nyfikenhet och intresse för test­resultatet. Undvik att ifrågasätta resultatet – eller gör det försiktigt. Det är ofta mer effektivt att försöka vända testresultatet till något positivt, eller lyfta fram andra egenskaper som väger upp en eventuell svaghet.
  5. Svara ärligt och var dig själv. Det lönar sig i längden.

https://www.publikt.se/artikel/sa-klarar-du-testet-nar-du-soker-jobb-19303


 

Myers Briggs Type Indicator (MBTI) är troligtvis det mest använda personlighetstestet världen över. Och har ett förhållandevis gott rykte och vetenskaplig evidens. Ett annat test som är något enklare men ändå ger viss vägledning är DISC-analys som används i mycket stor omfattning.

https://www.jobtestprep.co.uk/personality-mbti-test-prep


“Och så kommer du att få göra två tester, ett begåvningstest och ett personlighetstest. De kommer på mejlen”, säger rekryteraren och lägger på luren. “Va?” tänker du. “Vadå tester?” Här förklarar vi vad det egentligen handlar om, och varför testerna är viktiga för att få det där jobbet. 

https://www.info.poolia.se/blogg/varfor-ska-jag-gora-tester-nar-jag-soker-jobb


JHL anser att gallrande inträdes- och lämplighetstest ska införas i den yrkesinriktade utbildningen. Återinförandet av prov som testar lämpligheten skulle öka patient- och klientsäkerheten. Lämplighetstestet skulle också ge dem som söker sig till branschen realistisk respons om lämpligheten för branschen precis i den stunden. Förbundets åsikt framkommer i utlåtandet till Undervisnings- och kulturministeriet.

https://www.jhl.fi/sv/2019/01/17/jhl-lamlighetstesten-ska-inforas-i-yrkesutbildningen/


The interview is a great opportunity for both the applicant and the company to get to know each other. Here are some tips to prepare you before, during and after the interview. Before the interview, take some time to think about what you can offer and how you can prove what you could do. A clear picture of what you have to offer makes it easier to assess where you would fit in the Skanska organization.

https://www.usa.skanska.com/who-we-are/careers/students--new-grads/interview-tips/

 

 

 

 

 

None of the trademark holders are affiliated with JobTestPrep or this website.
Hittade du inte vad du letade efter?
?
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan och vi kommer snart att kontakta dig.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.