Bli klar før Cubiks Logiks testen - JobTestPrep
You are logged in as customer LOG OUT

Vilket Cubik-test ska du ta?

Testutvecklaren Cubiks erbjuder ett antal olika rekryteringstest. Oftast kommer du att bli ombedd att ta både ett färdighetstest och ett personlighetstest. Du hittar vanligen vilket test du ska ta i inbjudan till testet, oftast en länk du får via e-post.

Om du är osäker på vilket test du ska ta så föreslår vi att du frågar din blivande arbetsgivare eller det aktuella rekryteringsföretaget. Du är även välkommen att höra av dig till oss på e-postadressen ovan så försöker vi hjälpa dig tillrätta.

Klicka på det test du ska ta nedan för information om testet och hur du övar inför det.

Logiks General (Intermediate) Kognitiv förmåga/Flytande intelligens
Logiks General (Advanced) Kognitiv förmåga/Flytande intelligens
Logiks Verbal (Advanced) Verbal förmåga (engelska)
Logiks Numerical (Advanced) Numerisk förmåga
Logiks Abstract (Advanced) Abstrakt tänkande
Personlighetstest PAPI 3 N, STJ 

Varför öva inför Cubiks-testet?

 1. Bli klar över vad som förväntas av dig. Missa inte chansen att landa drömjobbet. Genom att öva med vårt PrepPack™ får du klart för dig vad arbetsgivaren förväntar sig av dig och ökar dina chanser att få höga poäng på testet.
 2. Vänj dig vid tidspressen. Tidspressen på det verkliga testet är en stor utmaning. Genom att öva förstår du ”tänket” bakom testfrågorna och vänjer dig vid den tickande klockan, så att du kan lösa frågorna snabbare och slipper förlora dyrbara sekunder.
 3. Bekanta dig med formatet. Våra övningstest simulerar de verkliga testerna och låter dig bekanta dig med testformat och frågor. Du slipper ödsla tid på hur testet fungerar och kan fokusera på uppgifterna.
 4. Nervositet spelar roll. Hur kolugna vi än är i vanliga fall tenderar vi alla att bli nervösa vid test. Genom att ha mött simulerade test tidigare och vet vad som väntar, minskar nervositeten och prestationsförmågan stiger.

 Cubiks Logiks

Dessa test bedömer din förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån textinformation och numeriska data, liksom din förmåga att tänka abstrakt och dra logiska slutsatser.

Obs! Cubiks Logiks finns i två olika versioner, Intermediate och Advanced . Den enda skillnaden dem emellan är svårighetsgraden, något som även avspeglar sig i antalet frågor och testernas tidsgränser. Din potentiella arbetsgivare eller det anlitade rekryteringsföretaget kommet att informera dig om vilken svårighetsnivå du ska ta. Följande test återfinns i serien Cubiks Logiks:

Följande test återfinns i serien Cubiks Logiks:

Logiks General (Intermediate)

 Teman: verbalt, numeriskt och abstrakt

 Tidsgräns : 12 minuter / 4 minuter per avsnitt

 Antal frågor : 50 - 24 verbala frågor, 16 numeriska, 10 abstrakta

 

Logiks General (Advanced)

 Teman: verbalt, numeriskt och abstrakt

Tidsgräns: 20 minuter

Antal frågor : 30 - 12 verbala frågor, 8 numeriska, 10 abstrakta

å testen Logiks General Intermediate och Advanced bedöms du inom tre olika områden, och det är viktigt att du klarar av att behålla din koncentration och ditt fokus. Testet kan innebära en hel del stress, eftersom du endast har i snitt 15 sekunder på dig att besvara varje fråga i General Intermediate och 40 sekunder per fråga i General Advanced.

Men genom att öva kommer du att veta vad som väntar, och ha lättare att ta det lugnt vid testtillfället. Låt oss förklara hur

Dessa tre ämnen kommer på testet (såväl Intermediate som Advanced) :

  Verbal förståelse

Detta avsnitt bedömer din ordförståelse och din förmåga att använda dig av språklig logik.

Vi hittar fyra typer av frågor i detta avsnitt:

Antonymer: Du får ett ord och måste välja vilket av svarsalternativet som betyder det rakt motsatta: (t.ex. tydligt och otydligt).

Språkliga analogier: Du får två relaterade ord och måste identifiera sambandet mellan dem. Sedan får du ett tredje ord, och nu ska du välja det ord som följer samma logik som det tidigare ordparet, från ett antal svarsalternativ.

Exempel på denna typ av fråga:

Embarrassment is to Blush as Fear is to:

Precipitate
Exclaim
Perspire
Laugh
Hate
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: Perspire.

Förklaring:

One blushes when they are embarrassed like one perspires (sweats) when they are afraid.


Ord som inte passar in: Du får en serie ord som tydligt hör ihop. Din uppgift är att hitta det ord som inte hör till.

Låt oss titta på ett exempel från vårt PrepPack™:

Which is the odd one out? 

Distinct
Unambiguous
Noticeable
Defined
Blurred
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: Blurred.

Förklaring:

Blurred is a word used to describe something unclear. The other words are used to describe something clear and understandable. 

Cubiks Logisk General Intermediate og Advanced vil inneholde liknende spørsmål. Ved hjelp av vår PrepPack™ vil du kunne på spørsmål i denne stilen, slik at du føler deg bedre forberedt på det som kommer.

Syllogismer: Du presenteras med flera påståenden och måste välja rätt svar från alternativen baserat på den logiska slutsatsen du kan dra av påståendena.

Nedan ett exempel på en sylogism:

Some furniture is made from plastic.

All tables are made of wood.

 

If the two statements are true, what is the most logical conclusion?

Some tables are made from plastic
All furniture is made from wood
All furniture is made from plastic
None of the above
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: None of the above.

Förklaring:

Some tables are made from plastic - if all tables are made from wood, none of the tables are made from plastic. 

All furniture is made from wood - if some of the furniture is made from plastic, not all of the furniture is made from wood. 

All furniture is made from plastic - some furniture is made from plastic and "some" does not mean "all".

Du vil møte på slike spørsmål på den ekte testen. Noen av spørsmålene kan virke forvirrende, som øker risikoen for at du svarer feil. Dermed anbefaler vi å øve på testene ved hjelp av vår PrepPack™. 

 Numerisk förmåga

I det här avsnittet bedöms dina matematiska kunskaper och din förmåga att hantera numeriska data. Här ett exempel från vårt PrepPack™.

Kan du lösa ekvationen på 15 sekunder?

Vad är värdet av X?

68 – (3 x 4) = 4 x X

Välj det rätta svaret nedan

12
13
14
15
16
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: 14

Förklaring:

68 – (3 x 4) = 4 x X

68 – 12 = 4 x X

56 = 4 x X // dividera bägge led med 4

14 = X

Merparten av frågorna ser ut på det här sättet och består av ekvationer som du ska besvara så snabbt du kan. Du bör inte räkna med att få använda miniräknare på testet, så vi rekommenderar att du övar upp vanan att snabbt kunna räkna ut uppgifterna med papper och panna, eller ännu hellre i huvudet.

Du kommer också att få frågor som består av rader med tal, där ett eller två tal saknas. Din uppgift identifiera den logik som styr talserien och sedan avgöra vilket tal som fortsätter serien.

Nedan ett exempel på en fråga på en talserie.

Vilket är nästa tal i talserien nedan?

29, 56, 108, 208, 402

Välj rätt svar från alternativen

449
504
668
782
813
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: 782

Förklaring:

Eksempel på øvelsestest i logisk general intermediate numerisk resonnering

Uppgiften består av en talserie inuti en talserie. Skillnaden mellan de talvärden som visas består av en egen talserie. Samtliga tal multipliceras med 2 för att få fram nästa tal, men för varje steg subtraheras dessutom resultatet med ett tal som ökar med 2 i varje steg, eller med andra ord:

-2, -4, -6

Således ska det sista talet i serien multipliceras med 2 och sedan subtraheras med -8. Varvid vi får det rätta svaret 782.

 Abstrakt tänkande

I den här typen av uppgifter presenteras du med ett antal symboler. Din uppgift är att identifiera den regel som styr symbolernas förändringar, och sedan välja den symbol som saknas eller som fortsätter serien, från ett antal svarsalternativ.

Nedan visar vi ett gratis exempel från vårt PrepPack™

Eksempel på øvelsestest i Logiks General Intermediate Abstract

Källa: Jobtestprep.se Exemplet är hämtat från vårt övningstest i Logiks General.

 Välh rätt svar från alternativen:

     1    
     2    
     3    
     4    
     5    
Rätt!
Fel svar

Rätt svar är: !

Förklaring:

Fyra regler styr symbolerna i serien:

 1. Antalet trianglar varierar mellan en och två i för varje två rutor.
 2. Trekanterna vrider sig 90 grader medurs i varje steg.
 3. Trekanterna flyttar sig moturs flytter i varje steg.
 4. I udda rutor (1, 3 och 5) visas endast en kvadrat. I jämna rutor (2 och 4) ökar antalet kvadrater med en.

I enlighet med den andra och tredje regeln måste den saknade rutan innehålla två trianglar som pekar nedåt. Det innebär att alla alternativ utom (1) och (3).

Eftersom den saknade rutan (6 i serien) är en jämn ruta, så måste antalet kvadrater öka med en jämfört med föregående jämna ruta, som hade 3 kvadrater. Endast alternativ 1 har två trianglar som pekar neråt samt 4 kvadrater, och är alltså det rätta svaret.

 

 

Vårt PrepPack™ ger dig tillgång till™

 • Övningstest inför Logiks General som simulerar de verkliga testerna.
 • Facit med lösningar, svarsförklaringar och tips om hur man löser uppgifterna.
 • Resultatrapport som visar dina framsteg varje gång du tar testet.

Tillbaka till listan över test

 

Verbal (advanced)

 Tidsbegrensning: 25 minutter

 Antall spørsmål: 36 spørsmål

Her vil arbeidsgiver evaluere din evne til å lese en tekst raskt og oppfatte innholdet. Du vil bli gitt flere tekster og må besvare spørsmål som dreier seg om innholdet i tekstene.

Slik ser en oppgave fra vår PrepPack™ ut:

Sinkholes are usually the result of what are known as karst processes. They happen when a layer of rock underneath the ground is dissolved by acidic water. Usually, this layer is a soluble carbonate rock, such as limestone, or its purer form, chalk. Typically, rainfall seeps through the soil, absorbing carbon dioxide and reacting with decaying vegetation. As a result, the water that reaches the soluble rock is acidic. The acidic water erodes the soluble rock layers beneath the surface, eventually creating cavernous spaces. The soil or sand over the limestone finally collapses into a sinkhole when it is no longer supported because of the cavity below. Circular patches of wilting vegetation or water gathering in small ponds where it never gathered before are among the warning signs before a sinkhole collapses.

Which of the following best summarizes the above passage? 

A) Karst processes can be the catalyst of sinkholes
B) Sinkholes are cavernous spaces
C) Sinkholes are caused by erosion of soluble rocks
D) Sinkholes happen when rain dissolves underlying rock layers
Rätt!
Fel svar

Riktig svar er: Karst processes can be the catalyst of sinkholes

Option (A) is the correct answer because it focuses on the main aspect elaborated throughout the passage—karst processes creating sinkholes.

Option (B) is incorrect because it offers a definition for the term 'sinkhole', rather than describing the development of a sinkhole.

Option (C) is incorrect because it focuses on a specific stage. Though it may be the most important stage of the creation of a sinkhole, it cannot be considered the best summary of the passage.

Option (D) is incorrect because it also focuses on a specific stage. Unlike option (C), this is a secondary stage.

 Dette får du i vår PrepPack™

 • ​Øvelsestester i verbal resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Verbal Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Tillbaka till listan över test

Numerical (advanced)

 Tidsbegrensning: 25 minutter

 Antall spørsmål: 20 spørsmål

Disse testene brukes for å evaluerer dine numeriske evner. Du må vise at du kan lese informasjon og tall av tabeller, grafer og diagrammer. Det forventes også at du kan utføre utregninger på raskt vis under tidspress.

Ta en kikk på et eksempel fra vår øvelsestest:

Eksempel på øvelsestest i Logiks Numerical Advanced

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i Logiks Numerical Advanced.

Spørsmål: What proportion of both sites' April and May traffic was for Cusine.net?

Velg ditt svar blant alternativene:

29.7%
31.3%
34.2%
35.7%
38.1%
39.4%
Rätt!
Fel svar

In order to calculate this we add up the total pageviews of Cuisine.net for April and May, and divide this amount by the total pageviews of both sites for the same period,
Therefore, the calculation is:

(35+45)/(35+45+70+60) = 80/210 = 38.1%

 Dette får du i vår PrepPack™

 • ​Øvelsestester i numerisk resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Numerical Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

 

Tillbaka till listan över test

Abstract (advanced)

 Tidsbegrensning: 15 minutter

 Antall spørsmål: 30 spørsmål

Ved hjelp av denne testen evalueres din evne til å tenke abstrakt og å kunne "lese mellom linjene". Du vil møte på rekker av symboler og figurer som følger et visst mønster eller en regel. Din oppgave blir å finne ut hvilket svaralternativ som passer inn ifølge dette mønsteret. Testen gir deg et halvt minutt per oppgave til å oppfatte hvilken regel som følges og dermed hvilket svar som passer inn.

Vi ser på et eksempel fra vår PrepPack™ for å forstå hva som forventes av deg:

Eksempel på øvelsestest i Logiks Abstract Advanced

Kilde: Jobtestprep.no Eksempelet er tatt fra vår øvelsestest i Logiks Abstract Advanced.

Velg ditt svar blant alternativene:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Rätt!
Fel svar

Riktig svar: 1

Det er fire regler som bestemmer mønsteret i serien:

 • Antallet trekanter endres annen hver rute mellom to og en.
 • Trekantene roteres 90 grader i hver rute.
 • Trekantene flytter seg mot klokka i ruta.
 • I oddetallsruter (1,3 og 5) ser vi kun én firkant. I partallsruter (2 og 4) økes antallet firkanter med én.

Ifølge den andre og tredje regelen kan du se at den manglende ruta burde inneholde to trekanter som peker nedover. Da gjenstår kun svaralternativene (1) og (3).

Siden den manglende ruta bør være et partall, må antallet firkanter øke med én siden forrige partallsrute (4). Det burde altså være fire firkanter i ruta som mangler.

 Dette får du i vår PrepPack™

 • ​Øvelsestester i abstrakt resonnering med tidsbegrensning som simulerer Cubiks Logiks Abstract Advanced.
 • Fasit med løsninger og tips til hvordan du løser oppgavene.
 • Resultatsrapport som viser din fremgang for hver gang du tar testen.

Tillbaka till listan över test

 Personlighetsevalueringer

Det er vanlig at en arbeidsgiver vil utføre en evaluering av din personlighet og hvorvidt du passer inn i stillingen og firmaet. De bruker såkalte personlighetstester for å danne seg en profil av deg og hvordan du vil tilpasse deg i organisasjonen.
Her ser vi på de ulike testene Cubiks bruker til slike evalueringer:

PAPI 3

PAPI står for Personality and Preference Inventory. Du har ingen tidsbegrensning og antall spørsmål på testen varierer etter hvilken arbeidsgiver du intervjues hos.

Vi finner to ulike tester:

 • PAPI N
  • Normativ test som ber kandidaten om å indikere din enighet med påstander fra 1-7.
 • PAPI I
  • Ipsativ test som ber kandidaten om å velge påstandene som passer dem minst og mest.

Vår PrepPack™ inkluderer en øvelsestest i PAPI N. Her ser du et eksempel på en oppgave fra en slik test:

I am able to express criticism openly.

1 - strongly disagree | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - strongly agree

 Jo flere svarmuligheter du får, jo vanskeligere er det å rangere en påstand. Du må huske at du skal evalueres for hvordan du oppfører deg på jobb, ikke i privatlivet. Dette er noe vi fokuserer mye på i vår Cubiks PrepPack™. Vi hjelper deg med å skille mellom disse to ulike personlighetene og hvordan du best besvarer en personlighetsevaluering som passer din stilling.

Situational Judgement Tests (SJTs)

Situational Judgement Tests (SJTs) evaluerer hvordan du takler ulike situasjoner i arbeidslivet, særlig i stillingen du vurderes til. Du vil bli presentert for en problemstilling der du skal svare hva du ville ha gjort i den situasjonen. Du vil få fem ulike svar som du skal rangere på en skala fra 1-5, der 1 er den mest sannsynlige responsen din, mens 5 er den minst sannsynlige responsen.

La oss se på et eksempel for å forstå hva som forventes av kandidaten.

You have recently joined a big accountancy firm as an accounts trainee. You have been assigned several tasks, including vendor invoices, paying bills, and creating invoices for numerous clients. You are therefore committed to several deadlines. An experienced partner in your team, with whom you usually have lunch, approaches you. He asks you to join him at a conference next week as a representative of the company, presenting detailed information regarding the exclusive services your firm has to offer. This would be a great learning opportunity for you, but it will keep you out of the office for two whole days.

Hvordan ville du ha reagert i denne situasjonen?

Ranger hver respons fra 1-5. "Riktig" svar vil vises dersom du klikker på det.

Response 1: Skip the opportunity, as you must meet your deadlines and feel that, as a trainee, you are not yet qualified to represent the company in such a situation. Make a note to yourself to be more prepared for such an opportunity in the future.

1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Response one is ranked three, as this is not a bad response, but not a good one either.

This response does not necessarily indicate an in-depth consideration of options, but it demonstrates an inclination to make choices based on what is in the best interest of the company. Although you don't demonstrate superior decision-making skills, this response indicates other positive aspects of your personality. This is not a classic positive response, but it is definitely not a bad one either.

Response 2: Thank your partner and agree immediately to go, as this is a great opportunity. Try to move some of your deadlines and ask your fellow trainees to help you prepare for the conference.

1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations.

You agree immediately to your partner’s suggestion, without considering the results. By doing so, you fail to contemplate your options and prioritise your tasks. You take your colleague’s help as a given and put your own personal development above company deadlines and obligations. This is a negative response choice. 

Response 3: Agree to go. Work extra hard during the weekend to meet all your deadlines and put in a few extra hours to prepare yourself adequately for the conference.

1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you demonstrate ambition and determination as you are willing to work extra hard to complete your obligations and prepare adequately for the conference. However, you agree to attend the conference without re-evaluating your obligations and ensuring you will be able meet all your deadlines in time.

Response 4: Thank your partner for his offer and try to find out more about your expected role in the conference. Then, figure out if you can meet your deadlines before the conference, and if you can, notify the partner you will join him.

1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Responses three and four are both good responses. Response four is better than response three, as you first ensure you can meet your deadlines, rather than agree to attend and attempt to meet your deadlines after.

In this response, you show an ability to re-evaluate your obligations and prioritise your tasks. Only then do you make an educated decision based on the information you have collected. This is a positive response choice that displays excellent decision-making skills and conscientiousness. You not only prioritize, but you do so well, by taking responsibility for your previous commitments.

Response 5: Thank your partner and agree to go. Delegate your tasks equally among your fellow team members so you won't overload one individual person with all your tasks and ensure these will be completed in time.

1
2
3
4
5
Rätt!
Fel svar

Responses two and five are both negative responses, as you put your personal development above company deadlines and obligations. Response five is worse due to the inconsideration of work colleagues and incomprehension of position and organizational hierarchy.

You agree to go, and you delegate your responsibilities to your colleagues. By doing so, you not only display a lack of consideration and prioritisation of your tasks, but also towards your work colleagues, who are now expected to complete your workload. You don’t ask your colleagues for help; rather you delegate your tasks and expect them to complete them according to your deadlines without consideration of their responsibilities. This shows incomprehension of your position and organizational hierarchy as you are not in a higher position than your colleagues and should not be taking upon yourself to delegate your tasks to them. You prefer your own personal development over company deadlines and over team effort. This is a very negative response choice.

Primary competencies: Decision making

Secondary competencies: Organisational thinking; Conscientiousness; Achievement striving

The correct ranking is: 4 → 3 → 1 → 2→ 5

 

 Som du kan ser utfra eksempelet, krever en slik test at du leser spørsmålet nøye og vurderer dine svar godt. Problemstillingene du får er avhengige av stillingen du har søkt på. Det anbefales at du leser deg godt opp på hvordan disse testene fungerer og hvordan de brukes til å danne et bilde av deg som arbeider og hvordan du vil handle i ulike situasjoner.

 Dette får du i vår PrepPack™

 • Guide i personlighetstester med tips til hvordan du svarer smart på testen.
 • Guide i personlighetsprofilering tilpasset flere yrker.
 • Guide i testing av motivasjon og kulturell tilpasning.
 • En komplett PAPI 3 N test med personlighetsprofil basert på dine svar som viser dine styrker og svakheter.
 • Øvelsestester tilpasset forskjellige personlighetstrekk som arbeidsgivere ser etter på slike tester.
 • Øvelsestester i STJ (Situational Judgement Test) samt en guide som veileder deg gjennom testen.

Tillbaka till listan över test


Ofte stilte spørsmål om Cubiks tester

Hvilke bedrifter bruker Cubiks Logiks tester?

Blant mange arbeidsgivere finner vi disse bedriftene:

 • CapGemini
 • Danske Bank
 • Shell Graduate Programme
 • Ringnes
 • KONE
Hva er assessment- og utviklingssenter?

Et assessmentsenter brukes ofte av arbeidsgivere som vil evaluere din evne til å samarbeide med andre. Her vurderer også andre egenskaper og ferdigheter, som f.eks evnen til å lede, tenke kreativt og logisk. Hvordan dette utspiller seg er veldig avhengig av firmaet og stillingen du har søkt på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testbedriftene og andre varemerker som er nevnt på denne siden, eies av deres respektive varemerkeeiere. Ingen av varemerkeeierne er tilknyttet JobTestPrep eller dette nettstedet. JobTestPrep tilbyr forberedelsesmateriale for arbeidspsykologiske tester. Alt forberedelsesmateriale leveres på engelsk.
Behöver du hjälp frågetecken
minimera stäng
Behöver du hjälp frågetecken
Vänligen fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande har skickats. Vi kontaktar dig inom kort.
Det gick inte att skicka ditt meddelande. Försök igen om ett par minuter.