Allt du behöver veta om test i konflikthantering

Har du blivit kallad att ta ett konflikthanteringstest, och är rejält nervös? Konflikthanteringstest kallas ibland SJT-test (Situational Judgement Test (SJT) och är definitivt ingen lek. Det är ett av de vanligaste rekryteringstesten, inte minst för chefspositioner. Sant, konflikthanteringstest är inte test som i egentlig mening kräver att du pluggar inför dem, memorerar svar eller utför beräkningar.  Trots detta kan test i konflikthantering faktiskt vara svårare än andra kognitiva test, eftersom de bedömer din instinktiva beslutsförmåga, och din personlighet, faktorer som avgör hur du hanterar utmaningar på arbetsplatsen.

Vad handlar konflikthanteringstest om? 

Test i förmåga att hantera konflikter är ett av de populäraste testen i samband med anställningsförfaranden. Testet hjälper den arbetsgivare du söker jobb hos att bedöma din förmåga att fatta beslut, din pålitlighet, drivkrafter och andra faktorer som avgör hur väl du kommer att kunna prestera på en viss position.  

För vilka jobba kan ett konflikthanteringstest krävas?

 1. Privata företag– kvalificerade positioner och chefspositioner. 
 2. Myndigheter– poliser, skyddsvakter, och så vidare.  
 3. Yrkesspecifikt– marknadsföring, försäljning, kundtjänst, och så vidare.


Förmågor som testet mäter  

Det bästa sättet att få ett bra resultat på testet är att lära sig förstå vad en arbetsgivare letar efter i dina svar. Lär du dig vilka av dina färdigheter som är åtråvärda för en arbetsgivare, så blir det lättare att framhålla dina positiva sidor. 

Dina förmågor består av dina färdigheter, dina personlighetsdrag och andra talanger som hjälper dig att prestera väl på arbetet. Vilken typ av förmågor just det test du ska ta mäter, beror i hög grad på vilken position du sökt. Detta beror på att olika typer av förmågor krävs för olika positioner.

Nedan listar vi olika typer av jobb och vilka färdigheter som krävs: 

 1. Färdigheter på instegsnivå 
 • Kommunikationsförmåga – förhandling, övertygelseförmåga, taktfullhet  
 • Drivkrafter – motivation, målinriktad
 • Planering – organisationsförmåga, systematisk approach till arbetsuppgifter, förmåga att prioritera aktiviteter  
 • Beslutsfattande – analysförmåga, gott omdöme  
 • Social förmåga – bygga fungerande arbetsrelationer, empati, förmåga att ta människor, lagarbete  
 1. Färdigheter för chefsposter 
 • Beslutsfattande – analysförmåga, gott omdöme  
 • Drivkrafter – motivation, målinriktad
 • Administrera arbetsuppgifter – mål, planering, organisation. 
 • Personalansvar – leda anställda, erbjuda inspiration. 
 • Bygga relationer – influera andra, hantera konflikter på arbetsplatsen.
 1. Specifika förmågor 
 • Servicekänsla – en förmåga att erbjuda högklassig service, högst ställda krav, och känna en stolthet över detta. 
 • Hantera utmaningar – motståndskrafthet, känslomässig stabilitet, effektivitet. 
 • Kommunikationsförmåga– förmåga att kommunicera med tydlighet och empati.  
 • Prestationsförmåga – ett driv att göra klart arbetsuppgifter på utsatt tid.  
 • Lagkänsla– förmåga att stötta andra i teamet och dela på resurser.  


Vad är så speciellt med dessa test?  

Det unika med konflikthanteringstest är de ställer dig inför olika arbetsplatsrelaterade scenarier, varefter du måste välja den strategi du anser är bäst för att lösa ett problem eller en konflikt. Den strategi du väljer visar på din besluts- och bedömningsförmåga, och ger en arbetsgivare en fingervisning om dina värderingar stämmer överens med företagets.

Till skillnad från andra kognitiva lämplighetstest är det din egen person som spelar roll, från din allmänna attityd, empatiska förmåga och kommunikationsstil, till hur du tar emot och ger instruktioner.  

Olika varianter av konflikthanteringstest?

Konflikhanteringstest kan administreras på flera olika sätt, inklusive:  

 1. Via dator/Internet 
 2. Papper och penna
 3. Endast text 

Testen kan även använda sig av videoklipp för att presentera de olika scenarierna, som du sedan refererar när du väljer mellan de olika svarsalternativen.  

Hur ser konflikthanteringstest ut? 

Uppgifterna inleder alltid med att presentera ett scenario från en arbetsplats som beskriver en konflikt eller en utmaning som kan lösas på flera olika sätt.  Sedan presenteras du med 4 eller 5 olika lösningar som du ska välja mellan, alternativt rangordna.

En uppgift kan se ut på följande sätt: 

Ett svar: I den här typen av fråga ska du välja ett av de listade svarsalternativen. Din uppgift kan vara att välja det bästa eller det sämsta alternativet, eller det svar som stämmer bäst överens med hur du tror att du skulle handla.  

Två svar: I den här typen av fråga ska du välja både det bästa och det sämsta lösningsförslaget. Du kan även ombes att välja den lösning som är minst respektive mest sannolik att du skulle välja. 

Tips för att lyckas på testet 

Konflikthanteringstest är ingenting du direkt kan plugga inför, eftersom testet inte mäter dina kunskaper som sådana. Men det hjälper i alla högsta grad att göra ett eller flera övningstest inför ditt konflikthanteringstest. På så sätt skaffar du dig en förståelse för hur testet fungerar, vilka typer av scenarier de innehåller, och hur arbetsgivare värderar de olika svarsalternativen och lösningsstrategierna.

Nedan listar vi några nyttiga tips: 

 1. Läs in dig på ämnet SJT-test  
 2. Läs scenarier och svarsalternativ noggrant
 3. När det kommer till frågor där du ska välja det sämsta och det bästa alternativet, försök att rangordna dem. 
 4. Undvik att göra antaganden om det givna scenariot – håll dig till den sakliga informationen som presenteras. 
 5. Försök att sätta dig in i ett arbetsgivartänk – välj svar som visar på de kompetenser som typiskt krävs för den position du söker. 


Förberedelser inför konflikthanteringstest

Det är uppenbart att det är en god idé att bekanta sig med testformatet och de olika typerna av scenarier som testet innehåller. Det ger dig ett klart försprång till dina konkurrenter om jobbet. Vårt övningspaket erbjuder dig studiehandledningar, övningstest med omfattande svarsförklaringar, poängrapporter och mycket mer. Så se till att skaffa vårt övningspaket för konflikthanteringstest, och öka dina chanser att spetsa testet! 

Vi på JobTestPrep hjälper dig genom hela anställningsprocessen. Förbered dig med våra lämplighetstest och våra förberedelsematerial för intervjuer, och öka dina chanser att landa drömjobbet.