cut-e-test - övningsfrågor, facit, tips och gratis exempel

Stick ut från mängden och bevisa att du är den mest kvalificerade kandidaten för jobbet. Förbered dig med JobTestPrep för ditt cut-e-test och slå konkurrenterna. Börja träna idag och sök jobbet, med ökat självförtroende.

Köp paketet där allt ingår nu £49

Vad är ett cut-e-test?

Test, kvinna vid dator

Många företag använder cut-e:s unika test- och utvärderingsverktyg. Dessa tester är allmänt kända som ”skalor” hos cut-e, och dessa begåvningsprov finns i många olika former. De täcker alla huvudsakliga lämplighetstest (numeriska, verbala, etc.) och finns i olika svårighetsgrader. cut-e-provet tenderar att skilja sig kraftigt från andra företag, när det gäller begrepp, format och frågetyper. En av de mest intressanta skillnaderna är att cut-e (Aon)-provet vanligtvis är mycket kortare än andra prov på marknaden. Kandidaterna har ofta inte mer än 12 minuter på sig att imponera med sina förmågor i ett visst ämne, ibland ännu mindre.

mapTQ

mapTQ är cut-e:s testportal. Kandidater som ska ta ett cut-e-test börjar med att logga in på mapTQ-portalen, där de får tillgång till det test eller de tester de ska göra. Information och inloggningsuppgifter får du i e-brevet från arbetsgivaren eller rekryteringsföretaget.

Vilka företag använder cut-e test?

Bahnhof Ernst & Young Nordea Poolia
Studentlitteratur Spendrups Setterwalls Advokatbyrå Telin Rekrytering & Konsult
Transcom Tullverket Vapiano AcadeMedia
Blaq Group blocket.se Wise Professionals Sententia Rekrytering
Försäkringskassan Loka Brunn Hellefors Bryggeri Spring Wine & Spirits
H&M KPMG Jackpotjoy Group ACADEMY
Protector AMF Tieto ANT
Klarna Boston Consulting Group SAS Beckers AB
DNV GL PriceRunner Finansinspektionen ProTrain
Gazella Google TNG Group AB Öresundskraft AB
KPMG Regeringskansliet SEB Acando Consulting AB
AstraZeneca Jelvemark Consulting Forefront Consulting Group Kambi
UBS Volvo MTR Nordic Accenture
Tele2 GANT Skanska If Skadeförsäkring
Tobin Properties

 

Vad Ingår

 • Simulation av funktionerna i cut-e-provet.
 • Hundratals praktiska frågor, med svar och förklaringar.
 • Lösningstips, videohandledningar, övningar och mer.
 • Direkt 24/7 online-åtkomst.
 • De senast uppdaterade tränings materialen på engelska.

scales ix – Induktiv Slutledningsförmåga Test

The cut-e (Aon)s upptäcka-regler-provet- även kallat ”scale ix” – används för att bedöma det icke-verbala logiska tänkandet hos studenter och lärlingar. Testet består av 20 frågor som ska lösas inom fem minuter. På varje fråga presenteras en serie figurer. Alla siffror utom en är organiserade enligt en viss regel, och din uppgift är att dechiffrera regeln och identifiera den udda figuren.

Vad Ingår

 • Tre kompletta cut-e-liknande reglerupptäckande prov (scales ix)
 • Material som simulerar provets format, koncept och tidpunkt
 • En regelupptäckande guide
 • Tema som omfattas: upptäcka regler (scales ix)
cut-e-prov för att förbereda sig inför att upptäcka regler
cut-es numeriska begåvningstestövning

scales numerical – Numerisk förmåga

En av de vanligaste formerna av psykometriska tester är nummerbaserade prov. Matematik är avgörande i vardagen och i nästan alla yrken. cut-e (Aon) numeriska begåvningsprov har ett unikt format och täcker varierande matematiska begrepp. Vårt träningspaket matchar testets innehåll, och innehåller två kompletta konsumentinriktade prover, samt två ytterligare finansorienterade träningsenheter.

Vad Ingår

 • Två hela numeriska begåvningsprov
 • Ytterligare 11 numeriska resonemangsövningar
 • Numeriska begåvningsstudieguider och videoklipp
 • Tema som omfattas: graf och tabelltolkning och mer

scales verbal – Verbal förmåga

cut-es verbala begåvningstest är ett språkbaserat test, utformat för att se hur bra en sökande kan läsa och analysera en text, eller tillämpa logiskt tänkande på textbaserade gåtor. Provet innehåller textanalys och språkligt baserade frågor, som rör både konsumentfrågor och finansiella frågor.

Vad Ingår

 • Två fullständiga cut-e-liknande verbala begåvningstest
 • Ytterligare 13 muntliga resonemangsövningar
 • Verbal förmåga – studieguider & videohandledningar
 • Omfattade ämnen: verbalt resonemang, kritiskt resonemang
cut-es verbala begåvningstestövning
cut-e-skalor cls övningstest i induktivt-logiskt tänkande

scales cls – Induktiv Slutledningsförmåga Test

Detta test mäter en kandidats förmåga att analysera information och dataset. I likhet med provet för upptäckande av regler, kräver induktiva resonemangsprov att man identifierar en regel baserat på en serie förekomster. I det här provet med titeln ”scales cls” får du två grupper av tabeller och du behöver klassificera varje tabell i sin relevanta grupp. Provet består av 12 frågor som ska besvaras inom 12 minuter. Det administreras till ett brett utbud av jobbprofiler, från chefer till praktikanter.

Vad Ingår

 • Två hela cut-e (Aon)-skalor cls-liknande prov i induktivt-logiskt tänkande
 • Två hela cut-e (Aon)-skalor cls-liknande prov i induktivt-logiskt tänkande
 • Omfattade ämnen: induktivt-logiskt tänkande

Få tillgång till tusentals frågor med våra anpassade cut-e-samlingspaket

Varför ska jag förbereda mig inför ett cut-e-test?

cut-e (Aon)s test är olika och komplexa. De har unika egenskaper och är oftast mycket kortare än andra bedömningsprov. Om du får ett prov som bara är en minut lång, betyder det att du bara har en minut på dig, för att säkra jobbet. Kom ihåg att det är lättare för ett företag att säga nej, än det är att säga ja. Att öva på dessa prov är inte bara en rolig aktivitet som man gör en regnig dag; Det kommer att göra skillnaden mellan att få ett jobberbjudande eller inte.

Hittade du inte vad du letade efter? Vi är här för att hjälpa till!

Vänligen svara på några korta frågor så att vi kan hänvisa dig till det övningspaket som stämmer bäst överens med dina behov.

cut-e och andra varumärken tillhör respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är anslutna till JobTestPrep eller denna webbplats. JobTestPrep tillhandahåller förberedelser inför psykometriska tester. Samtliga förberedelsematerial tillhandahålls på engelska.