Integritetspolicy

Avsikten med denna Integritetspolicy är att informera om hur vi använder och hanterar den personliga information som samlas in via webbplatsen, liksom om vilka val du kan göra om hur din personliga information används. Genom att skicka in din personliga information till webbplatsen godkänner du att du läst och godkänt denna Integritetspolicy och att vi får använda denna information såsom beskrivs i policyn. JobTestPrep innehar rätten att ändra eller uppdatera denna Integritetspolicy vid valfri tidpunkt, utan föregående varning. Ändringar kommer att gälla all information som samlas in av JobTestPrep, inklusive information som samlats in vid tidigare tidpunkt.

Denna Integritetspolicy gäller endast information som samlats in av webbplatsen och täcker inte information som eventuellt samlas in av tredjeparts webbplatser som vår webbplats länkar till. Denna Integritetspolicy är en del av och måste läsas tillsammans med webbplatsens Användarvillkor. Om du inte godkänner Användarvillkoren i dess helhet, vänligen använd inte denna webbplats.

Typ av information som samlas in via Webbplatsen

Webbplatsen har två olika typer av besökare:

  1. Besökare som besöker webbplatsen men inte genomför, eller tidigare har genomfört några transaktioner via webbplatsen (refererade till som Typ 1).
  2. Besökare som genomför eller har genomfört transaktioner på vår webbplats (refererade till som Typ 2).

En besökare av Typ 1 behöver inte lämna ut någon personlig information för att besöka webbplatsen. Eventuell information som du ger ut kommer att samlas in och hanteras av JobTestPrep i enlighet med villkoren i denna Integritetspolicy. 

En besökare av Typ 2 som använder JobTestPreps betaltjänster kommer att behöva uppge viss personlig information (t.ex. e-post, namn, adress och telefonnummer), som sedan kommer att sparas och hanteras av JobTestPrep. Om du väljer att ge oss din personliga information i samband med detta, kommer informationen att sparas av oss. Den kommer endast att användas för att ge dig tillgång till våra produkter eller tjänster som du efterfrågat, eller för att ge dig ytterligare information om JobTestPrep, våra samarbetspartners eller utvalda tredjeparts-företag vars produkter eller tjänster vi bedömer att du kan ha nytta av. 

Eventuell information som kan delges en tredje part kommer att överföras av JobTestPrep på ett sådant sätt att dessa företag varken kommer att få tillgång till din e-post eller annan personlig information. Därutöver kommer vi aldrig att sälja eller låna ut personlig information som samlats in via vår webbplats till andra företag eller organisationer.

Om du vid någon tidpunkt önskar att sluta ta emot mer information om JobTestPrep, våra samarbetspartners eller utvalda tredje parter, kan du kontakta oss. Vänligen använd rubriken "remove my name from your mailing list" i ämnesraden. 

Din personliga information är alltid skyddad, men JobTestPrep förbehåller sig rätten att använda din personliga information för att skapa aggregerad, anonymiserade data om sina användare, med syftet att sammanställa statistik om aktivitet och användare på webbplatsen. Därutöver kan JobTestPrep komma att ge ut personlig information om vi i god tro bedömer att detta är nödvändigt för att:

(1) agera i enlighet med lagar och rättsliga processer, (2) skydda våra rättigheter och vår egendom, (3) skydda mot felaktig invändning eller icke-auktoriserad användning av webbplatsen eller (4) skydda våra användare eller allmänhetens personliga säkerhet, egendom eller rättigheter.

Användning av betalkortsinformation vid köp

När du gör ett inköp uppmanas du uppge dina betalkortsinformation så att vi kan genomföra din betalning. Under betalningsprocessen skickas din betalkortsinformation via JobTestPreps webbplats till ett tredjeparts-betalkortsprocessföretag och till kortutgivaren, som använder din information för att bekräfta köpet, i det här fallet Paypal och Bluesnap.

Vad är "Cookies" och hur används de?

Cookies är data som vi överför till din enhet så att våra system kan identifiera den. Cookies innehåller inte i sig själva personlig information. De möjliggör endast vissa funktioner, så som att följa målinformation för affiliates och samarbetspartners. 

Såväl besökare av Typ 1 och Typ 2 kommer att få sig cookies tillsända när de besöker JobTestPreps webbplats. Utöver personlig information så kan vi när du besöker vår webbplats komma att samla in spårningsinformation, som till exempel webbläsartyp, vilket operativsystem du använder, namnet på din Internetleverantör, och vilka sidor du besöker på webbplatsen.

JobTestPrep samlar in denna information med hjälp av olika metoder (exempelvis Google Analytics) med syftet att förbättra webbplatsens funktionalitet och användarvänlighet och att bättre skräddarsy den efter våra användares behov. Vi kan till exempel samla in information om hur lång tid genomsnittsanvändaren spenderar på webbplatsen, eller vilka webbsidor som drar till sig mest intresse. Information av den här typen används endast i aggregerad form, och kommer inte att identifiera sig som person. Andra användningar inkluderar skickandet av cookies för att göra inloggningsprocessen enklare och bekvämare.

Vem vi delar din information med

JobTestPrep delar inte eller säljer vidare någon information du gett oss till tredje part.

Vi samarbetar med följande tredjepartsföretag som samtliga följer GDPR-lagstiftningen och har integritetspolicys för skydd av kundinformation:

Autopilot
BlueSnap
Lugnt
Freshdesk
Gmetrix
Google Tag Manager
Hotjar
IDevAffiliates
Inline Manual
Jotform
OptinMonster
VWO
RIVS InterviewStream
Twilio
Umbraco
Yotpo
Zapier

Du kan kontakta oss för mer information om hur din information används av dessa företag, liksom för kontaktinformation eller begäran om information från dem.

Children's Online Privacy Protection Act

Ingen under 13 år skall ange personlig information. Generellt samlar inte JobTestPrep medvetet in information som kan användas för att identifiera en person, från barn under 13 års ålder. Om vi vid något tillfälle medvetet skulle samla in information som kan användas för att identifiera en person från barn under 13 år, gör vi detta endast efter verifierbart tillstånd från barnets målsman. För den händelse att vi får kännedom om att vi samlat in data från ett barn under 13 års ålder utan målsmans tillstånd, kommer denna data omedelbart raderas. Om du har skäl att tro att webbplatsen samlat in information om ett barn som är yngre än 13 år, vänligen kontakta oss på info@jobtestprep.com.