Testa din spatiala förmåga

Ska du ta ett test i spatial förmåga? Åtskilliga arbetsgivare kräver att du gör ett sådant test i rekryteringen till tekniska yrken. Hos oss kan du öva online med våra 12 interaktiva övningstest och hundratals övningsfrågor, svarsförklaringar och guider. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

Spatial förmåga PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Övningstest i spatial förmåga
  • Frågor med utförliga svarsförklaringar
  • Studieguide för test i spatial förmåga
  • 3D-kuber, 2D-former, spegelbilder
  • Perspektivövningar och mycket mer

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om test i spatial förmåga får du gärna kontakta mig

Innehåll

Test i spatial förmåga

Test i spatial förmåga kallas ibland även test i rumslig förståelse, rymdperception eller rumslig visualisering och mäter en kandidats förmåga att förstå tvådimensionella ytor och det tredimensionella rummet. Test i spatial förmåga ges till kandidater som söker positioner inom t.ex. tekniska yrken, piloter, lokförare, polisen eller vissa militära förband. I vårt PrepPack™ erbjuder vi övningar (mest på engelska) inom följande spatiala kunskaper:

Vem måste ta dessa test?

Test i spatial förmåga ges till kandidater som söker positioner som kräver god rumslig förståelse. Det kan handla om tekniska yrken, ingenjörer, arkitekter, piloter eller vissa militära förband.

Olika typer av test

Adding Shapes

Den här delen av spatial förmåga är lite som ett komplicerat pussel men inte med lika många bitar. Det kan vara antingen 2D eller 3D. Du ser en figur som är trasig och får sedan alternativ av vilka delar passar in i den trasiga delen. Målet är såklart att välja rätt svarsalternativ och pussla ihop en hel figur. 

Exempelfråga Adding Shapes

Adding Shapes exempel

Vilket svarsalternativ skapar en hel figur?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4.

Look at the sections of the shape marked C, and imagine how they would look if they are joined together. Of the five pictures, only picture 4 connects the two halves at point C.

Therefore, picture 4 is the correct answer.

Mirror image - spegelbilder

I delen med mirror images, eller spegelbilder på svenska, ser du en bild på vänster sida. Din uppgift är att hitta spegelbilden av den figuren. Du får 4 svarsalternativ men endast ett är korrekt, såklart. Var noga med att titta på det håll pilar pekar på, hur de olika delarna av bilden är roterade o.s.v. 

Exempelfråga Mirror Images

Vilket svarsalternativ är en spegelbild av exempelbilden?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2:

Perpektiv

I den här sektionen av vår Spatial förmåga PrepPack™ visas du en kub med en bild på varje sida. Du ser även fyra svarsalternativ och din uppgift är att hitta svarsalternativet som visar en kub som är lik exempelkuben men från ett annat perspektiv. 

Exempelfråga Perspektiv

Vilken kub är samma som exempelkuben men från ett annat perspektiv?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The first option on the left can be eliminated since the X on the top facet should now be at the bottom.

• The second option can be eliminated since the cube is at the same position as in the main diagram and therefore the top facet should have an X.

• The third option is correct since it reveals the facet which was hidden at the bottom in the main diagram.

• The fourth option is incorrect since the facet on the right should have been black.

Det korrekta svaret är därför svarsalternativ 3.

Roterade geometriska figurer

Här presenteras du med geometriska figurer i 3D som roterar. Din uppgift är att avgöra hur den geometriska figuren har roterat och vilket svarsalternativ som är det korrekta. Du behöver alltså göra en mental rotation av 3D-figuren. 

Exempelfråga Mentala roteringar av 3D-figurer

Nedan ser du två separata figurer där varje har en prick i ett av hörnen och fem möjliga rotationer. Du behöver välja den 3D-figur som har pricken placerad i samma hörn som i exemplet.

Vilken av följande figurer som syns ovan är samma som exempelbilden fast roterad?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 1 - A. 

Försök att mentalt rotera 3D-figuren för att kunna komma fram till ett svar. Titta på om pricken stannar kvar i samma hörn eller inte. Om den gör det är det det korrekta svaret, i detta fall bild A. 

Roterade kuber

Övningarna med roterade kuber är rätt lika övningarna med de roterade 3D-figurerna. Du ser en figur skapad av kuber och du behöver lista ut hur rotationen ser ut och välja rätt svarsalternativ. Skillnaden med 3D-figurerna som du kan se ett exempel på ovan, är att i denna del består alla figurer endast av kuber och inte mer svårförståeliga geometriska 3D-figurer. 

Exempelfråga Roterade kuber

Ett av de fem alternativen representerar en rotation av exempelfiguren. Vilket?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 2.

Notera att svarsalternativ 3 är inkorrekt då det inte är en rotering utan en spegelbild av exempelbilden.

Såhär ser rotationen av exemplet ut:

Mentala rotationer - byggnader

I den här sektionen visas en byggnad som exempel och du får fyra eller fem svarsalternativ i form av byggnader som representerar originalbyggnaden, fast ibland med fler eller färre detaljer. Din uppgift är att hitta rätt svarsalternativ. Denna sektion mäter sin spatiala förmåga i form av att mentalt rotera 3D-objekt. 

Exempelfråga Mentala rotationer byggnader

Här är en fabrik sedd framifrån.

Hur skulle fabriken se ut från höger sida?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3.

Alla andra svarsalternativ är inkonsekventa med originalbilden. 

  1. Skorstenen måste vara på den första våningen.
  2. Båda gallrena måste vara på den andra våningen.
  3. Endast en av de tre rutorna som skapar gallrena kan vara högre upp än den högsta våningen.
  4. En av de tre rutorna som skapar gallrena måste vara högre än den högsta våningen. 

Det kan finnas fler skillnader än de som nämns ovan men det räcker att det finns en inkonsekvens för att svaret skall kunna uteslutas för att det är fel. 

Vi på JobTestPrep är ensamma om att kunna erbjuda övningspaket för alla sorters rekryteringstest och alla yrken. Genom att öva inför ditt spatiala test med oss så ökar du dina chanser att nå ett gott resultat högst dramatiskt. Registrera ett konto redan idag och börja öva inför drömjobbet!

Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst