Öva inför lämplighetstest inom revision och bokföring

Söker du jobb som revisor? Börja förbereda dig redan idag inför de test inom revision och bokföring som du kommer att behöva ta, och slå konkurrensen. JobTestPrep ger dig tillgång till övningspaket med mängder av övningstest, poängrapporter och utförliga svarsförklaringar. I den här artikeln går vi igenom de olika typer av test du kan behöva ta när du söker arbete inom revision och bokföring, och förklarar hur JobTestPrep kan hjälpa till med förberedelserna.

Revisor PrepPack™

Delar av testmaterialet är på engelska och delar på svenska:

 • Numeriska test
 • Matriser
 • Induktiv- och deduktiv slutledningsförmåga
 • Verbala övningar
 • Personlighetstest och profilering

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om revisor lämplighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Revisor

Revisionsfirmor tar det här med matematisk förmåga på allvar, av uppenbara skäl. En revisor måste snabbt kunna ta till sig och analysera numerisk information i text, grafer och tabeller, och dra korrekta slutsatser från de data som presenteras. Du måste även kunna analysera dessa data och presentera lösningar på eventuella bokföringsmässiga problem.

Vanligen under mer eller mindre akut tidspress, inte minst under bokslutsperioden. Du kan läsa mer om numeriska test här. Revisorer hittar du inom i stort sett alla verksamheter: I organisationer, på departement och myndigheter, liksom i kommuner och landsting. Av myndigheterna är det finansinspektionen, skatteverket och finansdepartementet som är de största arbetsgivarna. Revisorer arbetar självfallet även på små och stora företag. Allt fler företag anlitar dock numera externa revisionsbyråer. Nedan listar vi de 10 största revisionsbyråerna i Sverige.

EYPwCKPMG
DeloitteGrant ThorntonBDO
Baker TillyMazars SETMoore Stephens
Rödl & Partner  

Vad är ett numeriskt test för revisorer?

På samma sätt som bokföring som sådan, går ett numeriskt test för revisorer inte ut på att lösa komplicerade algebraiska ekvationer. De bedömer snarare din förmåga att komma fram till korrekta slutsatser utifrån tämligen okomplicerade numeriska och matematiska data.

Trots detta är det en god idé att öva på grundläggande räkneoperationer om det var länge sedan, innan du tar testet. Vanligen har du inte mer än en minut på dig att besvara varje fråga på lämplighetstestet, så det gäller att du inte behöver sitta och fundera för mycket.

På det numeriska testet för revision och bokföring kommer du att visas numeriska data i grafer, tabeller eller balansräkningar. För att kunna besvara frågorna på testet korrekt måst du utföra beräkningar, inklusive procenträkning, andelar, bråk och så vidare. I en del fall kan du behöva fler än en beräkning per fråga.

Du får vanligen ta hjälp av en miniräknare, inte minst om du tar testet online. Numeriska test för revisorer fokuserar på yrkesrelaterade frågor. Frågor du kan förvänta dig behandlar teman som allmänna ekonomiska frågor, skattesatser, företagsvinster och -förluster, inflation, valutaväxling, och produktions- eller transportkostnader. Du behöver dock ingen universitetsutbildning i företags- eller nationalekonomi för att klara av att besvara frågorna.

Matrigma-test

Många globala revisionsjättar, bland andra Deloitte och PwC, kräver utöver numeriska test även att sökanden tar ett Matrigma-test. Detta test mäter din allmänna intellektuella förmåga, och påminner i mångt och mycket om ett IQ-tests icke-verbala del, där du ska analysera mönster i symbolserier, och avgöra vilken symbol som ska komma näst i en serie. Du kan läsa mer om Matrigma-test här.

Vilka övriga test kan jag behöva ta när jag söker jobb som revisor?

 • Språkförståelsetest - Detta test mäter din förmåga att inhämta information i skriftlig form, och sedan besvara frågor utifrån texten du läst.
 • Test i induktiv slutledningsförmåga – Icke-verbala test som mäter din förmåga att analysera mönster. Kallas ibland test i abstrakt tänkande eller diagrammatiska test.
 • Test i deduktiv slutledningsförmåga, som t.ex. presenteras av Aon cut-e, vilka bl.a. BDO testar revisorskandidater på. 
 • Test i konflikthantering – Dessa så kallade SJT-test bedömer hur du väljer att hantera vanliga konflikter på en arbetsplats. Dessa test är ofta skräddarsydda för företaget eller organisationen, och mäter på så sätt även hur du passar in i deras företagskultur.
 • Personlighetstest – Dessa test är utformade för att bedöma dina personlighetsdrag, din motivation och ditt sätt att agera på en arbetsplats.
 • In-tray test – Dessa test bedömer hur du organiserar och prioriterar arbetsuppgifter. Bl.a. BDO använder personlighetstest och logiktest från Alva Labs för att testa sina revisorskandidater. 

Varför öva inför test för revisorer?

Det finns åtskilliga skäl att öva inför de olika testen. Övning ger ett antal fördelar, inte minst att du kommer att gå ett bättre resultat. Dessutom:

 • Genom att bekanta dig med testen på förhand så vet du vad som väntar, och kommer att kunna arbeta snabbare under det verkliga provet, vilket gör provet mindre stressat.
 • Du kommer upptäcka dina svagheter och få möjlighet att arbeta bort dem.
 • Övning ökar ditt självförtroende och dina chanser.

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst