Bli lokförare

Lokförare är ett fritt och omväxlande yrke som ger dig en fantastisk geografiutbildning och en god ingångslön. För att antas till utbildningen måste du klara ett antal yrkespsykologiska test. Hos JobTestPrep kan du öva och förbereda dig inför testen.  Nedan kan du läsa om vårt övningspaket och se gratis lokförare test exempel. Registrera ett konto och börja öva redan idag! 

Lokförare PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Övningstest som simulerar Aon cut-e test scales:
  verbal, lt-e, lt-se, cls, ix, nav, E3+
 • Övningstest som simulerar smartPredict:
  gridChallenge, switchChallenge
 • Praktiska test
  spatial förmåga, multitasking, koncentrationsförmåga, navigering
 • Personlighetstest och profilering
 • Studieguider med förklaringar och lösningmetoder 

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om lokförare test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Arbetet som lokförare

Lokförare är ett välbetalt jobb där du i genomsnitt tjänar 39 700kr i månaden.  Det är dock ett arbete med mycket ansvar, inte bara för att köra tåget utan även för att kontrollera säkerheten på tåget för dig, personal och passagerare.  

Känns det som att yrket lokförare är något som kan passa dig kan du söka till någon av de 10-15 yrkesutbildande skolor, som MTR, TCC eller ProTrain som ger dig chansen att få utöva ditt drömyrke. 

Bli lokförare

Innan du kan bli lokförare, köra tåget och ta ansvar för passagerare måste du gå en yrkeshögskoleutbildning som tar 44 studieveckor (ca 1,5 år sammanlagt) på de flesta lokförarskolor. För att bli antagen på kursen behöver du ha fyllt 20 år, ha gymnasiebehörighet i svenska, engelska och matematik plus utgångsbetyg från gymnasiet. Du behöver även vara fysiskt frisk och psykist stabil. Du får bl.a. träffa en psykolog som avgör din lämplighet som lokförare på ett av de många olika typer av tåg som finns att köra och genomgå en läkarundersökning under rekryteringsprocessen till lokförarutbildningen.  

Det finns inga krav på någon teknisk utbildning eller kunskap för att bli lokförare men det kan hjälpa om du är lite händig och har bra lokalsinne – fast det senare kan du öva in, bl.a. med våra navigering-övningstest.  

Vilka test krävs för att komma in på lokförarutbildningen

Sedan 2011 ställs samma krav på dig som vill bli lokförare inom EU och sedan 2018 får även svenska lokförare en europeisk licens. De yrkespsykologiska testen hos de flesta skolorna, bl.a. MTR liknar varandra mycket och kommer till stor del från Aon’s Assessment Solutions (cut-e test). Det finns även några praktiska test från andra testleverenatörer, speciellt för det andra skedet av test. 

Här hos JobTestPrep får du tillgång till stora delar av det testmaterial du behöver genom vårt Lokförare PrepPack™. Nedan kan du se gratis exempel.

Gratis exempel från vårt Lokförare PrepPack™

Scales cls - induktiv slutledningsförmåga

Detta test går ut på att lista ut- och följa en regel. I romberna finns bokstäver och siffror. De följer ett specifikt mönster. Ditt jobb är att lista ut vad mönstret är och sedan markera de fyra återstående romberna utefter om de följer mönstret för den orangea- eller den blåa markeringen. OBS! Våra övningstest är baserade till stor del på små eller stora bokstäver, var bokstäverna eller siffrorna är placerade i romberna och liknande mönster. På det riktiga testet kan du komma att behöva lista ut en talserie eller räkna ihop siffror för att komma fram till talet m.m.

Zooma in för att se romberna tydligt om du har svårt att se.

Vad har romberna med orangea markeringar gemensamt? 

Visa förklaring

Svar: De romber som passar med mönstret är de med tjockare gråa cirklar ovanför romberna på den nedre raden. 

Förklaring: Alla romber med orange markering har ett stort A i alla fyra hörnrutorna.

Scales ix - induktiv slutledningsförmåga

Framför dig ser du 9 bilder som föreställer figurer och symboler. Ditt jobb är att lista ut vilken bild som inte följer mönstret och därför inte passar in i bildsekvensen. 

Vilken bild passar inte in i sekvensen?

Visa förklaring

Svar: Den bild som inte passar in i sekvensen är bild nr. 9, det korrekta svaret.

Förklaring: Bilderna skapar en bildsekvens där varje kvadrat innehåller 4 figurer: en triangel, ett hjärta, en kvadrat och en cirkel. För varje steg, alltså varje ny bild, förflyttar sig figurerna ett steg medsols. T.ex. flyttar triangeln från det vänstra övre hörnet till det högra övre hörnet mellan bild 1 och 2 och hjärtat flyttar från det högra övre hörnet till det högre nedre hörnet från bild 5 till 6. Mellan bild 8 och 9 har figurerna förflyttat sig motsols och därför passar inte bild nr. 9 med i sekvensen. 

Scales E3 - koncentrationsförmåga

Scales E3 går ut på att hitta detaljer snabbt och reagera på dem. Du får se bokstaven E, en 9:a eller en 6:a i varje bildsekvens i det här testet. Om du ser tre stjärnor bredvid bokstaven E klickar du på korrekt. Sekvenserna ändras snabbt och du måste verkligen använda din koncentrationsförmåga för att lyckas bra med testet.

Ex. 1 - incorrect

Ex. 2 - correct

Follow the Dot - koncentrationsförmåga

I denna övning måste du följa en prick som rör sig på skärmen och klicka på den när du ser den. Det finns olika svårighetsnivåer. Vårt exempel som du kan se här är taget från den lättaste nivån. Testet pågår i 3 minuter och det gäller att klicka rätt så många gånger som möjligt.

Följ pricken nedan - se hur övningstestet ser ut:

I Aons navigeringstest får du låtsas att du är bilförare. Testet går ut på att välja riktningar med pilar för att färdas i rätt riktning. Testet går på tid så det gäller att tänka relativt snabbt.

Börja köra rakt fram

Vilken pil måste du välja för att färdas i den riktning som pilen visar?

Välj det korrekta svarsalternativet

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3, en u-sväng.

Förklaring: Eftersom du från början åkte "rakt fram", eller uppåt enligt den instruktion som den första pilen gav och nu ska åka i motsatt riktning måste du göra en u-sväng. 

Scales rt - reaktionsförmåga

I det här snabba testet som utvärderar din reaktionsförmåga men delvis även hur uppmärksam du är, måste du följa väldigt enkla instruktioner. På skärmen kommer du visas ett bildpar - alltså två symboler/bilder bredvid varandra. Om de två bilderna är olika gör du ingenting, men om samma symbol visas på båda bilderna klickar du med mellanslag på tangentbordet. Antalet rätt och fel klick noteras av systemet och du kan se en rapport efteråt som talar om hur bra du har lyckats. Testet pågår i 3 intensiva minuter.

Såhär ser två olika symboler ut - gör ingenting när du ser dem:

Såhär ser två likadana symboler ut - klicka med mellanslag när du ser dem:

Scales verbal - verbal förmåga

Aons verbala färdighetstest innehåller 49 frågor och du har en tidsgräns på 12 minuter. Målet är att välja vilken information du behöver ta in för att avgöra om ett påstående är SANT eller FALSKT. Ibland finns inte tillräckligt med information att tillgå för att kunna avgöra detta och därför finns även alternativet VET EJ. Ett sant påstående måste bekräftas i fullo och ett FALSKT påstående måste förnekas. Du har olika flikar med relevant informatio per "ämne" att välja mellan för att kunna dra en slutsats. 

Exempel från ett av våra Scales verbal (consumer) test

Påstående: Enligt Flying Colours företagsvärderingar måste alla Flying Colours-butiker klart och tydligt visa produktpriserna. 

Vilken är den korrekta fliken där den relevanta informationen finns att hitta?  

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Svar: Ordet "Företagsvärderingar" i påståendet antyder att den mest relevanta fliken att titta i är "Företagsvärderingar". I denna flik bör vi titta i "rimliga priser"-sektionen då påståendet referrerar till prissättningen. 

I "Företagsvärderingar"-fliken står följande: 

Företagsvärderingar: Alla produktavdelningar och deras respektive personal måste följa värderingarna nedan:

Rimliga priser: Rimliga priser hos Flying Colours betyder att kunderna garanteras högkvalitativa produkter till konkurrenskraftiga, men ändå låga priser. Priser måste synas tydligt på alla varor, både i butik och i onlinebutiken på Flying Colours hemsida. 

Styrelsens och ledningens roller: Ledningsgrupperna för varje produktavdelning måste agera i Flying Colours bästa intresse och fatta beslut om dagliga sysslor och kvalitetskontroll. Ledningsgrupperna måste informera styrelsen om stora förändringar och uppdatera styrelsen regelbundet. Alla förändringar i produktstrategi måste godkännas av styrelsen.

Aktieägarnas rättigheter: Dessa inkluderar försäljning- och inköp av Flying Colours-aktier samt uttag av vinster och rösträtt.

Fullständig redovisning: Kan endast uppnås efter inlämnandet av finansiella rapporter, helst i form av kvartalsrapporter. 

Är påståendet ovan SANT, FALSKT eller VET EJ?

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är SANT. Enligt den relevanta sektionen i den relevanta fliken måste "priser [...] synas tydligt på alla varor, både i butik och i onlinebutiken..." Därför är påståendet SANT.

Aon Spr ordförråd - svenska språkkunskaper

I det här testet ger vi dig en definition och du behöver välja det ord som bäst beskriver definitionen. Vårt övningstest innehåller 40 frågor med lite varierande svårighetsgrad.

Testet ser ut såhär:

Definition: En panel med knappar för att koppla in- eller koppla ur en telefon eller en strömkrets.

Vilken svarsalternativ stämmer på definitionen?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är en växel, svarsalternativ 2.

Ett tangentbord är vad som används för att skriva på en dator, skrivmaskin, telefon eller liknande.

En skivspelare är en apparat som användes förr för att spela musik på skivor.

En hårddisk är det som sparar saker i din dator.

Denna fråga kan vara lite svår i och med att definitionen tar upp ett fenomen som inte längre används. Därför är det extra viktigt att läsa mycket och öva på ordförrådet. Slå alltid upp ord du inte förstår och på så sätt kan du utöka ditt ordförråd.

Fyll i det saknade ordet - svenska språkkunskaper

Välj det ord från svarsalternativen som passar för att fylla i det saknade ordet och fullfölja meningen. Du har 4 minuter på dig att svara på alla frågor. I vårt övningstest kan du klicka på ? när du inte kan svaret. På det riktiga testet används dock negativ poängsättning så det är inte värt att gissa om du är helt osäker på svaret. 

Exempel på övning i "fyll i det saknade ordet"

Mening: Det var uppenbart på Eriks _________ ansiktsuttryck att han hade tankarna på något annat och inte fokuserade på föreläsningen.

Vilket ord saknas?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 3, frånvarande. 

"Det var uppenbart på Eriks frånvarande ansiktsuttryck att han hade tankarna på något annat och inte fokuserade på föreläsningen."

Förklaring: Ordet frånvarande är samma sak som "inte närvarande". Eftersom meningen säger att Erik hade tankarna på annat och inte fokuserade på föreläsningen, betyder det att han med stor sannolikhet hade ett frånvarande ansiktsintryck.

Conflicting Paths - simultankapacitet

Även detta test mäter din simultankapacitet i form av bestulsfattningsförmåga och uppfattningsförmåga. Du kommer att se en ruta med trianglar som representerar flygplanskonstillationer i trafik och du måste markera trianglar som pekar mot varandra som "Conflict" och bilder med trianglar där inga pekar mot varandra som "No Conflict". Bildrutorna bläddrar av sig själva och det går relativt fort emellan varje bild. Därför gäller det att din koncentration är på helspänn när du genomför detta övningstest. Detta övningstest som vi erbjuder blivande lokförare var från början utvecklat för blivande flygledare men vi har valt att erbjuda det till blivande lokförare då vi anser att det kommer vara till stor hjälp på simultankapacitet-testen. 

Du kan se ett gratis exempel av Conflicting Paths här:

Titta noga på bilden och avgör om det finns några trianglar som pekar mot varandra eller ej: 

Klicka på Conflict eller No Conflict?

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret här är att det finns en konflikt, alltså måste vi klicka på "Conflict".

Förklaring: De trianglar som pekar mot varandra gör så diagonalt, enligt de orangea trianglarna på bilden ovan.

Memorera bilder - minnestest

Detta minnestest består av tre delar. I del ett får du se 12 bilder som du måste memorera. I del två måste du svarar på 15 enkla matematikfrågor och avgöra om ekvationen är rätt eller fel genom att svara SANT eller FALSKT (true or false). I del tre av övningstestet får du sedan 12 frågor, en per bild från del ett. Du måste numrera bilderna och komma ihåg så många detaljer som möjligt. 

Del 1

Se bilden nedan.

Visa förklaring

Se svaret nedan.

Del 2

(9÷3)÷3=1

Stämmer ekvationen eller inte - är svaret TRUE eller FALSE?

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Du får den här frågan för att du skall förvirras och ha svårare att memorera bilderna 

Del 3

Vilken av ovanstående bilder syntes på bilden i del 1?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är bild nr. 4.

Personlighetstest

I JobTestPreps Lokförare PrepPack™ kan du öva på vårt stora generiska personlighetstest som är baserad på femfaktormodellen och därmed passar in med den typ av personlighetstest du blir ombedd att ta i din process att komma in på en yrkesutbildning för att kunna köra tåg.

Här är ett exempel på en fråga från vårt personlighetstest:

 

Såhär ser vår rapport ut:

Här är mer förklaringar: 

De populära lokförarskolorna

Det finns som tidigare nämnts flera olika yrkeshögskolor för dig som vill köra tåg. De ligger på olika ställen i landet, från norr till söder, öst till väst. Vi berättar lite mer om rekryteringsprocessen hos tre av dem nedan. 

MTR Nordic

MTR är ett internationellt företag med fokus på järnväg och tågframfart. Hos MTR är utbildningen enligt branschens krav och tar 44 veckor. Olika typer av yrken läggs ut på hemsidan när MTR söker lokförare, tunnelbaneförare eller annat. 

MTRs antagningsprocess är en 4-stegsprocess: 

Steg 1. En ansökan skickas in och en betalning genomförs för att genomgå det första testet. Om man klarar steg 1 går man vidare till steg 2. 

Steg 2. Kandidaten gör ytterligare en betalning och tar yrkespsykologiska test från Aon's Assessment Solutions, vilka är förberedande för en eventuell intervju om man klarar dem. Allt detta sammanfattas till ett betyg och klarar man proven plus intervjun går man vidare i processen. 

Steg 3. Läkarundersökningen bekostas av MTR och är endast för lämpliga kandidater från steg 1 och 2. Efter läkarundersökningen är det bara att vänta och se om du blir antagen till kursen eller ej. 

Steg 4. Antagningsbesked skickas ut till de som har kommit in och även till en del som hamnar på en reservlista. Det är dock inte så lätt att hamna på reservlistan, endast få kandidater lyckas tillräckligt bra för att hamna där men inte tillräckligt bra för att komma in. Antingen klarar kandidaten testet eller inte i de allra flesta fall.  

TCC

Även hos TCC är lokförarutbildningen 44 veckor lång. 60% av Sveriges lokförare har utbildat sig här och TCC finns I flera städer, bl.a. i Göteborg, Boden och Hallsberg. 

Antagningsprocessen hos TCC är i 7 steg, 8 om man räknar med att påbörja kursen: 

Steg 1. Ansök till TCC via en webbanmälan där du visar att du uppfyller kraven för utbildningen.  

Steg 2. Efter ansökan skickas ett online test ut. Förtestet görs mot betalning à 500kr och klarar du det går du vidare till steg 3. 

Steg 3. För 700 kronor kan du ta nästa test. 

Steg 4. Du får efter dina godkända test genomgå en yrkespsykologisk undersökning på någon av de tre TCC-skolorna som har planerade intagningar. När du får meddelande om att du har gått vidare till steg 4 får du också veta vad den yrkespsykologiska undersökningen innebär. Även detta test är på självbekostnad (1500kr).

Steg 5. För dig som fått godkänt på den yrkespsykologiska delen av intagningen behöver du bekosta en läkarundersökning och skicka in ett läkarintyg för att gå vidare.  

Steg 6. Beslut fattas om antagning. 

Steg 7. Ca 2,5 månad innan kursstart skickas antagningsbrev ut till de som kommer få börja lokförarkursen och få lära sig att köra olika sorters tåg. 

Om du tidigare har sökt till lokförarutbildningen men inte klarat de yrkespsykologiska testen kan du söka igenom, men bara efter 6 månader eller mer.  

ProTrain

ProTrains lokförarskola har varit aktiv sedan 1977 och startade i Mjölby. Tidigare var ProTrain den gamla tågförarskolan som drevs av SJ (Statens Järnvägar) men har bytt namn.  

Hos ProTrain finns fyra olika lokförarskolor. Tre av dem har en deadline för ansökning till HT-24 den 9 april, 2024: skolan i Stockholm, Sundsvall och Malmö. Lokförareskolan i Mjölby kommer öppna ansökningar i höst inför VT-25. 

Såhär går ansökningsprocessen till hos ProTrain: 

Steg 1. Ansök och visa att du har behörigheterna som krävs. 

Steg 2. Behörighetsgrunande test som du gör till självkostnadspris. 

Steg 3. Test som genomförs för att avgöra om du är behörig eller inte tas för att du sedan skall kunna utvärderas och, förhoppningsvis, gå vidare i processen.  

För dig som vill bli lokförare finns alltså flera olika alternativ för kursplats och kursstart. Öva med våra övningsprov från Aon (cut-e), med våra praktiska test i reaktionsförmåga, spatial förmåga och mer och med vårt personlighetstest och bli expert på de yrkespsykologiska test du behöver klara för att bli antagen på kursen som lokförare. 

Vanliga frågor

Vill du bli lokförare finns det flera skolor att söka till. Några av de största är TCC, ProTrain och MTR.


Utbildningen hos de flesta skolor är 44 veckor. Alla inom EU behöver ha samma typ av utbildning för att få köra tåg.


För att komma in på lokförarutbildningen måste du ta bl.a. ta ett yrkespsykologist test som består av test inom induktiv logik, koncentrationsförmåga, navigering, språklig förmåga, reaktionsförmåga och minnestest. Du kommer också behöva genomgå en intervju eller psykologisk utvärdering då det lönar sig att ha övat med ett personlighetstest, vilket vi också erbjuder i vårt Lokförare PrepPack™.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test som inte finns representerat här, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst