Bli lokförare - ansök nu, öva på test hos oss - JobTestPrep

Arbetet som lokförare

Lokförare är ett välbetalt jobb där du i genomsnitt tjänar 39 700kr i månaden.  Det är dock ett arbete med mycket ansvar, inte bara för att köra tåget utan även för att kontrollera säkerheten på tåget för dig, personal och passagerare.  

Känns det som att yrket lokförare är något som kan passa dig kan du söka till någon av de 10-15 yrkesutbildande skolor, som MTR, TCC eller ProTrain som ger dig chansen att få utöva ditt drömyrke. 

Bli antagen till lokförarutbildningen 

Innan du får köra tåget och ta ansvar för passagerare måste du gå en yrkeshögskoleutbildning som tar 44 studieveckor (ca 1,5 år sammanlagt) på de flesta lokförarskolor. För att bli antagen på kursen behöver du ha fyllt 20 år, ha gymnasiebehörighet i svenska, engelska och matematik plus utgångsbetyg från gymnasiet. Du behöver även vara fysiskt frisk och psykist stabil. Du får bl.a. träffa en psykolog som avgör din lämplighet som lokförare på ett av de många olika typer av tåg som finns att köra och genomgå en läkarundersökning under rekryteringsprocessen till lokförarutbildningen.  

Det finns inga krav på någon teknisk utbildning eller kunskap men det kan hjälpa om du är lite händig och har bra lokalsinne – fast det senare kan du öva in, bl.a. med våra navigering-övningstest.  

Vilka test krävs för att komma in lokförarutbildningen 

Sedan 2011 ställs samma krav på alla lokförare inom EU och sedan 2018 får även svenska lokförare en europeisk licens. De yrkespsykologiska testen som tas efter att du klarat ett förtest på ca 40 minuter som du kan göra hemma kommer hos de flesta skolorna, bl.a. MTR från Aon’s Assessment Solutions (cut-e test). De test som bl.a. ingår är test i: 

  • Arbetsrelaterad beteende 
  • Induktiv slutledningsförmåga 
  • Koncentrationsförmåga 
  • Lokalsinne 
  • Reaktionsförmåga 
  • Verbala färdigheter 
  • Språkkunskaper 

Här hos JobTestPrep får du tillgång till stora delar av det testmaterial du behöver genom vårt Lokförare PrepPack™. 

De populära lokförarskolorna 

Det finns som tidigare nämnts flera olika yrkeshögskolor för dig som vill köra tåg. De ligger på olika ställen i landet, från norr till söder, öst till väst. Vi berättar lite mer om rekryteringsprocessen hos tre av dem nedan. 

MTR Nordic 

MTR är ett internationellt företag med fokus på järnväg och tågframfart. Hos MTR är utbildningen enligt branschens krav och tar 44 veckor. Det senaste ansökningsdatumet kom ut under februari månad år 2022.  

MTRs antagningsprocess är en 4-stegsprocess: 

Steg 1. En ansökan skickas in och en betalning genomförs för att genomgå det första testet. Om man klarar steg 1 går man vidare till steg 2. 

Steg 2. Kandidaten gör ytterligare en betalning – testprocessen är alltså inte gratis – och tar yrkespsykologiska test från Aon's Assessment Solutions, vilka är förberedande för en eventuell intervju om man klarar dem. Allt detta sammanfattas till ett betyg och klarar man proven plus intervjun går man vidare i processen. 

Steg 3. Läkarundersökningen bekostas av MTR och är endast för lämpliga kandidater från steg 1 och 2. Efter läkarundersökningen är det bara att vänta och se om du blir antagen till kursen eller ej. 

Steg 4. Antagningsbesked skickas ut till de som har kommit in och även till en del som hamnar på en reservlista. Det är dock inte så lätt att hamna på reservlistan, endast få kandidater lyckas tillräckligt bra för att hamna där men inte tillräckligt bra för att komma in. Antingen klarar kandidaten testet eller inte i de allra flesta fall.  

TCC 

Även hos TCC är lokförarutbildningen 44 veckor lång. 60% av Sveriges lokförare har utbildat sig här och TCC finns I flera städer, bl.a. i Göteborg, Boden och Hallsberg. På de två första orterna öppnar en ny kurs den 1:a januari 2023 och du som vill bli lokförare kan ansöka redan nu.  

Antagningsprocessen hos TCC är i 7 steg, 8 om man räknar med att påbörja kursen: 

Steg 1. Ansök till TCC via en webbanmälan där du visar att du uppfyller kraven för utbildningen.  

Steg 2. Du får göra ett förtest mot betalning och klarar du den går du vidare till steg 3. 

Steg 3. För 700 kronor kan du ta nästa förberedande test. Du som söker till lokförarutbildningen nu får meddelande om du har kommit vidare under dessa datum: 

Göteborg - vecka 5 

Boden – vecka 5  

Hallsberg – vecka 49 

Steg 4. Du får efter dina godkända test genomgå en yrkespsykologisk undersökning på någon av de tre TCC-skolorna som har planerade intagningar. När du får meddelande om att du har gått vidare till steg 4 får du också veta vad den yrkespsykologiska undersökningen innebär. Även detta test är på självbekostnad. 

Steg 5. För dig som fått godkänt på den yrkespsykologiska delen av intagningen behöver du bekosta en läkarundersökning och skicka in ett läkarintyg för att gå vidare.  

Steg 6. Beslut fattas om antagning. 

Steg 7. Ca 2,5 månad innan kursstart skickas antagningsbrev ut till de som kommer få börja lokförarkursen och få lära sig att köra olika sorters tåg. 

Om du tidigare har sökt till lokförarutbildningen men inte klarat de yrkespsykologiska testen kan du söka igenom, men bara efter 6 månader eller mer.  

ProTrain 

ProTrains lokförarskola har varit aktiv sedan 1977 och startade i Mjölby. Tidigare var ProTrain den gamla tågförarskolan som drevs av SJ (Statens Järnvägar) men har bytt namn.  

Hos ProTrain finns tre olika lokförarskolor: en i Mjölby, en i Stockholm och en i Sundsvall. Den senast nämnda har redan öppnat sin ansökan inför nästa omgång av kursen, medan skolorna i Stockholm och Mjölby kommer att öppna registreringen i augusti 2022.  

Såhär går ansökningsprocessen till hos ProTrain: 

Steg 1. Ansök och visa att du har behörigheterna som krävs. 

Steg 2. Behörighetsgrunande test som du gör till självkostnadspris. 

Steg 3. Test som genomförs för att avgöra om du är behörig eller inte tas för att du sedan skall kunna utvärderas och, förhoppningsvis, gå vidare i processen.  

För dig som vill bli lokförare finns alltså flera olika alternativ för kursplats och kursstart. Öva med våra övningsprov från Aon (cut-e) och bli expert på de yrkespsykologisk test du behöver klara för att bli antagen på kursen som lokförare. 


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test som inte finns representerat här, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.