Öva inför företagsekonomiskt test

Åtskilliga företag kräver idag att du gör ett test i företagsekonomi i samband med att du söker anställning. Detta är ett test som mäter din finansiella och affärsekonomiska förståelse. Vi på JobTestPrep ger dig chansen att öva inför företagsekonomiska test, med hjälp av övningsprov och exempelfrågor. 

Test i företagsekonomi PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Test i företagsekonomi 
  • Övning i affärsekonomiska termer
  • Övningstest i matematik och valutaväxling
  • Studiehandledningar i PDF-format
  • Videotutorials 

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra övningstest i företagsekonomi får du gärna kontakta mig

Innehåll

Test i företagsekonomixJ-3Y0oqhNk

Test i företagsekonomi liknar numeriska test, med den skillnaden att de baserar sig på grundläggande företagsekonomiska och finansiella begrepp och facktermer som presenteras i text, tabeller och grafer. I ett typiskt numeriskt test ska du nå fram till rätt svar med hjälp av information i diagram och tabeller. När du tar ett företagsekonomiskt test presenteras du däremot med en kort text om ett scenario, tillsammans med företagsekonomiska data.

Matematiskt sett är dessa test tämligen enkla, och bygger på de fyra räknesätten (+, -, ÷, ×), liksom på procenträkning, bråk, ränta, och medelvärden. Tidsramarna för företagsekonomiska test är vanligen generösare än för vanliga numeriska test, eftersom de kräver läsning och textförståelse utöver de rent matematiska operationerna.

Svårigheter med test i företagsekonomi

Företagsekonomiska test uppfattas vanligen som knepigare än traditionella numeriska test, och det finns skäl till det:

  • Till skillnad från vid vanliga numeriska test så presenteras kritiska data både i text och siffror. Textstycken på 150–220 ord föregår ofta en fråga eller en serie frågor, vilket ställer höga krav på kandidatens läsförståelse och förmåga att filtrera och extrahera information.
  • Företagsekonomiska test innehåller åtskilliga ekonomiska termer som många inte har koll på. Begrepp som ”vinstmarginal” eller ”marknadskapitalisering” må vara självklara för fackmannen, men kan förvirra den ovane, och ge intryck av att frågan är mer komplex än den verkligen är rent matematiskt.
  • Till skillnad från traditionella numeriska test som baseras på grundläggande matematiska begrepp och vanligen inte kräver fler än 3–4 beräkningar för att nå fram till ett svar, så kan test i företagsekonomi ofta kräva ett större antal beräkningar, liksom förmåga att förstå nya ekonomiska facktermer.
  • Psykologi spelar stor roll i samband med företagsekonomiska test. Potentiella arbetsgivare vill se om en arbetssökande klarar av att dra logiska slutsatser även när vederbörande inte far full koll på den bakomliggande begreppsapparaten.
  • Poängsättningen för den här typen av test skiljer sig även den från traditionella numeriska test. Felaktiga svar drar ner poängen. Samtidigt finns svarsalternativet ”Nytt svar”, vilket ger kandidaten möjligheten att visa sin förmåga till kreativt tänkande, även om han eller hon är osäker på svaret.

Övningsfrågor inför test i företagsekonomi

Vårt testteam arbetar hårt på att ta fram ett komplett övningspaket för företagsekonomiska test. Under tiden uppmanar vi dig att försöka lösa nedanstående övningsfrågor och posta dina svar till oss. Korrekta svar belönas med en 15% rabatt på vårt färdiga övningspaket så fort vi fått det klart!

Vi på JobTestPrep är stolta över att vi kommer att bli det första företaget som kommer att kunna erbjuda ett fullständigt övningspaket för test i företagsekonomi, anpassat till kraven hos de ledande företagen i den finansiella sektorn. I paketet ingår även våra avancerade övningstest för numeriska prov. Exempelfråga 1 Fyra olika företag som säljer samma produkt har just ändrat sina återförsäljarpriser för att öka sina intäkter, i enlighet med tabellen nedan.

Om vi antar att produktens återförsäljarpris var exakt samma hos samtliga företag innan prisändringarna, vilket av företagen upplevde den största intäktsökningen? 

Exempelfråga 2 Ett företag har sätt upp som mål att öka sina månatliga intäkter med 40%. För att nå detta mål har företaget sänkt priset på sin produkt med 25%. Vilket nettoökning av sålda produkter krävs för att företaget ska nå sitt uppsatta intäktsmål?

Exempelfråga 3 (avancerad) BigMart är en brittiskt stormarknadskedja som säljer livsmedel, kläder och mängder av andra produkter. Som en del av BigMarts projekt att få ner driftskostnaderna har företaget bestämt sig för att introducera självbetjäningskassor där kunderna själva sköter betalningen.

Dessa självbetjäningskassor accepterar inte kontanter utan endast kortbetalning. Den här förändringen innebär att endast en anställd krävs för tre självbetjäningskassor, för att finnas till hands när det uppstår problem med den automatiserade betalningsprocessen. Problemet är dock att självbetjäningskassor fungerar långsammare än en vanlig kassa som sköts av en erfaren kassörska. På grund av detta bestämdes det inledningsvis att hälften, det vill säga 50%, av kassorna även fortsättningsvis skulle skötas av kassörskor, samtidigt som två självbetjäningskassor skulle ersätta varje kassöropererad kassa som togs bort. Dessutom skulle övervakningskameror installeras för att förhindra stölder och snatteri.

Innan man bestämde sig för just den här avvägningen mellan självbetjäningskassor och kassöropererade kassor testade BigMart ett antal olika procentsatser mellan självbetjäningskassor och kassöropererade kassor i sex av sina stormarknader. Studera tabellen nedan. Kunde BigMart ha valt en lönsammare avvägning mellan kassatyperna, och i sådana fall, hur stor skulle skillnaden bli jämfört med den modell de valde? 


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst