Förberedelser inför Regeringskansliets tester och intervjuer

Har du alltid drömt om att jobba på Regeringskansliet? På grund av den betydande konkurrensen kan anställningsprocessen bli lång och svår. Under anställningsprocessen kommer du att behöva genomgå flera intervjuer och klara Matrigma-testet. Låt oss hjälpa dig! JobTestPrep har ett stort antal övningstester, studieguider, intervjutips osv! Registrera dig idag.

Regeringskansliet PrepPack™

Test, övningsmaterial och svarsförklaringar på svenska: 

  • Studieguide
  • Diagnostiskt Matrigma-test för att se din nivå
  • Matris-test med många övningar
  • Övningstest som simulerar Matrigma-testet
  • Svarsförklaringar och lösningstips
  • Personlighetstest

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om rekrytering till Regeringskansliet får du gärna kontakta mig.

Innehåll

Testerna som krävs för ett jobb på Regeringskansliet

Matrigma-tester består av matriser. Matrigma-testet är icke-verbalt och kan därför lätt anpassas till många olika språk. Matrigma-testet skiljer sig åt från liknande tester på två huvudsakliga områden. Det första är att Matrigma-testet är längre än andra psykometriska tester; det tar 40 minuter att genomföra, medan andra tester brukar ta 20 minuter att genomföra.

Det andra är att Matrigma-testet ökar i svårighetsgrad i takt med genomförandet. Det här är av stor vikt för en arbetsgivare då de lätt kan se vem som presterat på hög nivå, samt vem som inte gjort det. Ser man bortom Matrigma-testet kommer du mest att jobba på kontor, och du kan behöva klara av följande:

Ett test i Microsoft Excel

Ett grundläggande Excel-test syftar till att bedöma hur pass väl du kan använda mjukvaran i ditt dagliga arbete – vanligt för juniora och administrativa roller. Det kommer med stor sannolikhet inte innehålla några avancerade frågor kring funktioner och makron. Merparten frågor berör grundläggande formatering, standardtabeller och grundläggande kommandon såsom att spara och skriva ut dokument (sidbrytningar och definition av utskriftsområde).

Du kommer även behöva veta hur man ställer in cellreferenser, filtrerar, sorterar information och hanterar sidlayouter. Grundläggande behöver inte nödvändigtvis vara lika med lätt. Du behöver fortfarande förstå programmets grundläggande funktioner.

Intervjuer under Regeringskansliets anställningsprocesser

Samtliga kandidater kommer att behöva genomföra intervjuer. Hur många intervjuer och intervjuernas format kommer att skilja sig åt beroende på vilken tjänst du sökt samt vilken del av kansliet det rör sig om. Du kan läsa mer om olika sorters intervjuer här.

Integritet-test

MiNT är ett personlighetstest som mäter en kandidats integritet och tendens till kontraproduktivt beteende på arbetsplatsen. MiNT är ett webbaserat test som mäter grundläggande karaktärsdrag som är kritiska för olika arbetsroller. Testet är baserat på den så kallade femfaktormodellen. Kandidater med höga MiNT-resultat är vanligen ansvarfulla och effektiva, liksom vänliga och samarbetsinriktade, medan kandidater med låga testpoäng ofta visar upp kontraproduktiva arbetsplatsbeteenden, såsom dålig punktlighet eller småsinthet.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst