SHL test – Verify G+ och mer

Vill din blivande arbetsgivare att du ska ta ett rekryteringstest med den stora testleverantören SHL? Med största sannolikhet syftar de då till SHL Verify G+ test. Testen består av numerisk resonemangsförmåga, induktiv- och deduktiv slutledningsförmåga, test i verbal förmåga m.m. Du kan lära dig mer om de olika delarna av SHL-tester nedan och köpa vårt PrepPack™ för att kunna öva inför ditt test.

SHL PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Verify G+
 • Numerisk resonemangsförmånga - övningstest 
  • Beräkningar
  • Tabeller och grafer
 • Induktiv slutledningsförmåga
  • Mönsterserier
 • Deduktiv slutledningsförmåga
  • Logik från fakta
 • Verbal förmåga
  • Analyser
  • Textförståelse 
 • Personlighetsprofilering
 • Videotutorials och studieguider
 • Tidsbegränsade test med poängrapporter och svarsförklaringar

NU med fler test på svenska!

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra SHL-test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Se vår videoguide till SHL-test:yAECE0GT3DA

Testleverantören SHL – vad ingår hos oss?

Som nämnts ovan fokuserar SHL på psykometriska, allintäckande rekryteringstest. Det är viktigt för arbetsgivaren att se hur du reagerar i vissa situationer och beroende på tjänsten du söker och på vilket företag du hoppas får jobb på kommer testen att variera I svårighetsgrad och innehåll. Hos oss på JobTestPrep erbjuder vi studieguider, videotutorials, övningar och simulerade SHL test för att du skall kunna öva så mycket som möjligt på de olika delarna av provet och då uppnå bästa möjliga resultat.  

Numerisk resonemangsförmåga

De olika delarna av SHL test utvärderar alltså olika förmågor och du får tillgång till olika nivåer. T.ex. inom numerisk resonemangsförmåga, där testen gäller olika typer av matematisk begåvning, har vi lagt in övningar som är både på Entry Level och Graduate Level, test som kollar din begåvning när det gälller grafer och tabeller på lätt-, medel- och avancerad nivå m.m. En del av guiden till numerisk resonemangsförmåga hittar du i Verify G+-delen av vårt SHL PrepPack™.  

Numerisk resonemangsförmåga, exempelfråga 

Hur många fler familjer deltog i undersökningen jämfört med antalet affärsmän?

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 6  -  380.

420 familjer deltog i undersökningen, jämfört med 40 affärsmän.
Skillnaden är 420-40=380.

Induktiv- och deduktiv slutledningsförmåga

Övningarna inom induktiva- och deduktiva slutledningsförmåga fokuserar på olika typ av logisk förståelse. De induktiva övningarna ger dig möjlighet att pröva dina kunskaper inför SHL testet när det gäller att följa mönsterserier, se vad som saknas, vad som kommer härnäst och liknande övningar. Även här är frågorna och testen på olika nivå.  

Induktiv slutledningsförmåga, exempelfråga

Välj den bild som fulländar matrisen

Klicka på rätt svarsalternativ nedan

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

Det rätta svaret är 2. ​

Det finns två egenskaper i denna fråga: antalet rader och skuggning.​
Först, titta på raderna. I varje ram dras en ytterligare linje från ett hörn (toppunkt) av fem kant till ett annat hörn direkt tvärs över det. Om du märker varje hörn med ett nummer är det lättare att se.​
Den första raden dras från topp en (till topp tre).​
Nästa rad dras från topp två (till topp fyra).​
Nästa från topp tre (till topp fem).​
Den sista är hämtad från topp fjärde (till topp en).​
Därför är den saknade formen den med ackordet som dras från topp fem och skapar stjärnformen inuti fem kant.​
Detta eliminerar svaren ett och fyra eftersom de inte innehåller stjärnformen.​
Nästa, titta på skuggningen i formen. Varje gång en ny linje dras, minskar den mängden grå skuggning. Skuggningen ligger alltid på insidan av linjens gränser.​
När du drar den sista linjen från topp fem är det återstående utrymmet inuti det ackordet bara i mitten av stjärnan. Därför kan den bara svara på två.​

Testen i deduktiv slutledningsförmåga är en stor del av vad som allmänt kallas för ett logik- och resonemangstest. Du behöver besvara frågor som testar och visar hur du klarar av att resonera och välja det alternativ som är mest logiskt. Du får information och väljer sedan vilket av alternativen som stämmer bäst och vilka som går att utesluta. Vårt SHL PrepPack™ ger dig två övningsprov deduktiv slutledningsförmåga.

Deduktiv slutledningsförmåga, exempelfråga

Johan, Erik, Daniel och Emma spelar kort om pengar.

Johan och Erik har gjort upp om att de ska dela på både vinster och förluster. 

Daniel är skyldig Emma pengar, vilket omedelbart ger Emma rätten till de pengar Daniel vinner över hans första insats.

Varje spelare har 1000 kronor i början av spelet. Varje runda satsar deltagarna 250 kronor och det finns bara en vinnare. 

Efter fyra rundor har Daniel 1500 kronor och Johan har 1000 kronor.

Vilket av dessa antaganden stämmer?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är B.
Emma vann max en runda.

I den här sortens fråga måste man snabbt analysera spelet och titta på det som distraherar en för att kunna utesluta falska alternativ.  
Spelet spelades i fyra rundor med 1000 kronor i varje. Varje vinnare tar hem 1000 kronor, vilket ger hen en vinst på 750 kronor (hen la ju 250 kronor i potten) Efter fyra rundor delar alla spelare på de initiella 4000 kronorna. 
Förutom det har Johan och Erik hela tiden delat på vinster och förluster, vilket betyder att de borde ha lika mycket pengar och Erik har 1000 kronor han med.
Det ger oss 400-[150+100*2)] = 500 kronor, vilka är Daniels pengar.

Svar A - kan uteslutas eftersom att det är omöjligt att veta hur mycket Johan och Erik har tjänat in - kanske ingen av dem vann en enda runda. 

Svar B - är det korrekta svaret. Om Daniel vann de två första rundorna, betyder det att Emma inte vann några rundor alls. Om Daniel vann endast den andra rundan måste Emma ha vunnit en runda om hon hade 1500 kronor efter de avslutade fyra rundorna.

Svar C - Daniel måste ha vunnit den andra rundan och inte den tredje. Om han hade vunnit den tredje rundan hade han haft 750 kronor efter fyra rundor. Därför kan inte alternativ C stämma. 

Svar D - är också omöjligtvis det korrekta svaret, eftersom Emma inte kan ha vunnit två rundor. Om hon hade vunnit två rundor skulle hon ha haft minst 2000 kronor efter fyra rundor.

Svar E - är också fel eftersom Daniel inte kan ha vunnit varken de två första rundorna eller ens bara den andra rundan. 

Verbal förmåga

Vi ger dig även test som kollar din verbala förmåga, alltså språkförståelse och analys av en kort text. Vi erbjuder videotutorials i denna del, förutom övningstesten du kan göra om du köper vårt SHL PrepPack™. Just nu är våra SHL test fortfarande på engelska. I framtiden planeras de att översättas.  

Personlighetstest

Ytterligare en del av våra övningstest från testleverantören SHL är ett set av personlighetsprofileringstest. Här hittar du guider, förklaringar och många olika typer av övningar som kan komma att presenteras som prov när du letar jobb, såklart beroende av vilken typ av tjänst du söker. Fler och fler arbetsgivare ser det som viktigt hur du reagerar I olika situationer och därför är personlighetstest populära.  

Tips för att klara ditt SHL-test

När du nu vet vilka olika delar som ingår i SHL testerna kanske du vill veta hur du ska klara testen bäst? För det första erbjuder vi ju förutom övningstest, t.ex. i SHL Verify test , videotutorials och guider till test och till de typer av test SHL PrepPack™ innehåller. Se videos, läs guider och öva så mycket som möjligt innan ditt test. På det sättet kommer du känna dig förberedd och mindre stressad och nervös när du väl sitter där och tar ditt test. Det är även viktigt att ta de simulerade SHL testen. Då ser du hur det riktiga testet kommer vara upplagt. 

Viktigt är att ta reda på vad för material och hjälp du får ha med till testet. Ibland kan du t.ex. få tillstånd att ta med penna och papper eller en mer- eller minder avancerad miniräknare. När du har tagit övningstestet, kolla igenom facit noggrant och läs förklaringarna så att du förstår var du behöver förbättra dig. Vi tipsar dig även om hur du bäst bör genomföra testen i ditt PrepPack™. Om du följer våra råd kommer det med största sannolikhet gå bra. 

Lycka till! 

Vanliga frågor

Blir du ombedd att ta SHL-test i samband med rekrytering är det oftast Verify G+ som arbetsgivaren syftar på. Vårt SHL PrepPack™ innehåller övningar inför dessa test.


Vårt SHL PrepPack™ innehåller numeriska övningar, övningar inom induktiv- och deduktiv logik, tester i verbal förmåga och ett personlighetstest. Vi har flera övningar inom varje kategori, inte bara för Verify G+. 


Genom att först genomföra övningar och sedan simulerade test kan du uppnå ett bättre resultat på det simulerade testet. Läs våra guider och tips och se till att läsa svarsförklaringarna i facit efter avslutad övning. Har du fler frågor kan du kontakta vårt team.Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst