Jobba hos Lidl - klara Aons rekryteringsprov med oss - JobTestPrep

LIDL – rekryteringsprocess 

Lidls rekryteringsprocess börjar med en online ansökan, till vilken du även kan lägga till din CV och ett personligt brev. Efter det sållas det bland ansökningar. Att jobba på Lidl är populärt, då de erbjuder så många butiks- och kontorstjänster, så alla går såklart inte vidare i rekryteringsprocessen.  

Blir du en av de utvalda väntar dig intervjuer och begåvningstest av olika slag.  

Lidl använder Aon (cut-e) test  

Lidl har valt internationellt att använda testleverantören Aon Assessment, vars test ofta är kända som cut-e. De test som är vanligast att behöva ta är: 

  • Numeriska test 
  • Verbala test 
  • Språktest, då det t.ex. i Lidls butiker I Sverige krävs svenska i tal och skrift, eller så kanske engelska krävs om du skall arbeta internationellt 
  • Situational Judgement Test (vilket vi tyvärr i nuläget inte erbjuder) 

Ofta får du välja om du vill ta testen på svenska eller engelska. Delar av vårt övningsmaterial är på svenska och delar på engelska, så du kan göra dig familiär med frågor på båda språken. 


 Numeriska test (scales numerical) 

Vi på JobTestPrep erbjuder numeriska test inför ditt Lidl rekryteringsprov. Scales numerical mäter din förmåga att hitta korrekt numerisk information. Testet består av 37 frågor som du måste svara på inom 12 minuter. Svaren finns representerade i en av flera flikar och det är din uppgift att förstå vilken flik och vilken information som söks.   

Exempel på Scales numerical: 

Hitta i vilken flik svaret på följande påstående finns. 

Medan 11% av Flying Colours butiker finns att hitta i Frankrike är endast 9% av butikerna i USA. 

Detta bör inte ta mer än 10 sekunder. 

Bildkälla: Exempel från ett av Scales numerical övningstest

I vilken flik finns den relevanta informationen?

Då frågan diskuterar den geografiska positionen av olika butiker kan vi tänka oss att en flik som diskuterar "Butiker" kan vara den rätta och inuti den fliken en sektion som diskuterar butikernas geografiska placering. 

Bildkälla: Exempel från ett av Scales numerical övningstest

 Efter att du har hittat den korrekta fliken måste du lista ut om påståendet är:

  • SANT
  • FALSKT
  • VET EJ (Vet ej betyder att det inte finns tillräcklig information för att svara på frågan.)

 Försök att göra detta inom 10 sekunder.

 

SANT
FALSKT
VET EJ
Rätt!
Fel svar

Verbala test (scales verbal) 

Utöver de numeriska testen krävs det ofta att du tar verbala test som del av Lidls rekryteringsprocess. De verbala test du kommer att ta hos Lidl mäter din förmåga att dra logiska slutsatser baserat på specifik information. Övningstesten består av 49 frågor och även här måste du svara på frågorna inom 12 minuter. Liknande scales numerical måste du för scales verbal avgöra om ett påstående är SANT, FALSKT eller VET EJ (det finns inte tillräckligt med relevant information för att du skall kunna svara på annat vis).  

Exempel på Scales verbal: 

 Hitta i vilken flik svaret på följande påstående finns. 

Flying Colours har strävat efter att utöka sitt märke som att det i framtiden kan inkludera barn- och babykläder som tillägg till de redan existerande avdelningarna dam- och herrkläder. 

Detta bör inte ta mer än 10 sekunder. 

Bildkälla: Exempel från ett av Scales verbal övningstest

I vilken flik hittar du det korrekta informationen?

Bildkälla: Exempel från ett av Scales verbal övningstest

 Efter att du har hittat den korrekta fliken måste du lista ut om påståendet är:

  • SANT
  • FALSKT
  • VET EJ (Vet ej betyder att det inte finns tillräcklig information för att svara på frågan.)
  Försök att göra detta inom 10 sekunder.
SANT
FALSKT
VET EJ
Rätt!
Fel svar

 Språktest (lt-se/lt-en) 

I vårt Lidl PrepPack™ finns en språkdel som vi har lagt in till din fördel. Skall du jobba i en av Lidls svenska butiker krävs svenska i tal och skrift och vi ger dig chansen att öva på språkkunskaper (lt-se). Skall du istället kanske arbeta på kontoret med utlandet eller söker dig till en mer internationell karriär inom Lidl-koncernen kan engelskan vara viktig. Därför får du även tillgång till övningar inför engelskatest (lt-en).  

 

Vi ses på Lidl! 

Lycka till! 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.