Test Gorilla kompetensutvärdering

Behöver du göra en kompetensutvärdering för det jobb du söker? Har du blivit meddelad att företaget, som ett av många andra företag använder TestGorilla för testet? I så fall kommer vi väldigt snart vägleda vi dig i din process genom förklaringar om hur TestGorilla Assessment fungerar och med ett brett PrepPack™ så att du kan öva.  

TestGorilla PrepPack™

Övningstesten är på engelska:

 • Guide till alla komponenter av test
 • 3 simulerade test för:
  • Problemlösning
  • Kritiskt tänkande
  • Noggrannhet (i textform)
  • Abstrakt logisk förmåga
 • Facit och svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Test Gorilla kompetensutvärdering får du gärna kontakta mig.

Innehåll

TestGorilla Assessment – innehåll

TestGorillas kompetensutvärderingar innehåller både färdighetstester och individuellt anpassade testdelar som relaterar till den tjänst och arbetsplats där du söker jobb. Stora företag på marknaden som t.ex. H&M använder plattformen för att få hjälp med rekryteringen och för att kunna välja rätt kandidater till jobben i en del fall. TestGorillas psykometriska test kan bestå av 1-5 delmoment, vilka skiljer sig lite beroende på vilken typ av tjänst du söker och beroende på företaget som använder plattformens behov. 

Vi erbjuder övningstest i:

 • Problemlösning
 • Kritiskt tänkande
 • Noggrannhet (i textform)
 • Abstrakt logisk förmåga

Alla test har tidsbegränsningar men hur lång tid det tar att avsluta ditt test beror på vilka delar som krävs av just den arbetsgivare för vilken du tar kompetensutvärderingen. 

Innan du påbörjar din TestGorilla Assessment får du se fyra exempelfrågor, vilka är tidsbegränsade till fem minuter. Frågorna i testen är alltid flersvarsalternativ eller SANT/FALSKT frågor och det stämmer för alla TestGorillas kompetensutvärderingar. Du kan ta en paus under testet men du kan inte gå tillbaka till föregående fråga. 

Efter avslutat test skickas en utvärdering av ditt resultat till rekryteraren och den som anställer på den arbetsplats där du har sökt jobb kan enkelt läsa av din rapport och dra slutsatser angående om du passar för jobbet eller om de ska gå vidare med en annan kandidat. Du som har övat på de typ av test du behöver ta kommer självklart ha en fördel i processen, då ditt resultat antagligen kommer vara jämförelsevis bättre. Övningarna och förberedelsetesten i vårt TestGorilla PrepPack™ är på engelska.  

Exempelfrågor från vårt TestGorilla PrepPack™

Problemlösning

Problemlösningsdelen vi erbjuder för övning inför TestGorilla Assessment består av 12 frågor i 4 olika kategorier. Du har 10 minuter på dig att avsluta testet och du kan använda papper och penna. Nedan kan du se ett exempel på en fråga där du kan ta hjälp av en tabell för att lösa problemet:

Exempel på problemlösningsfråga

Below is a week's work schedule. Since Jonathan is a trainee, he can only work when Tessa or Umar is working. Martin agrees to work only when Jonathan or Monica are working.

Problemlösning Exempel Test Gorilla

Who can work every day of the week?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

The first step to solving a question like this is to determine whether Jonathan and Martin can work every day based on the given conditions.

Starting with Jonathan, he can only work when either Tessa or Umar are scheduled. On Monday, only Monica is scheduled. Jonathan's condition does not correspond with this, so he cannot work that day. Therefore, both the answers “Jonathan” and “Jonathan and Martin” can be ruled out as answers because Jonathan cannot work all seven days of the week.

Moving on to Martin, he needs either Jonathan or Monica to be scheduled based on his condition. Let’s look at Monday. On Monday, Monica works. This is in line with Martin’s condition, so he can work on Monday. On Tuesday, Tessa and Jonathan are scheduled to work. Jonathan's condition is corelative, so he can also work on Tuesday. On Wednesday, only Tessa is scheduled. Neither Jonathan nor Monica is scheduled, so Martin cannot work on Wednesday. Therefore, the answer "Martin" can also be ruled out, leaving the correct answer to be "None of them."

It is recommended that you use a pen and paper to solve questions like these fast and accurately.

Kritiskt tänkande

Våra övningar i kritiskt tänkande inför TestGorillas test innehåller 12 frågor i 3 olika kategorier. Du har 10 minuter på dig att avsluta testet och du kan använda papper och penna. Nedan kan du se ett exempel på en fråga från vårt simulerade test i kritiskt tänkande:

Exempel på kritiskt tänkande-fråga

Statements: All cats are pets. All pets are cute.

 

Conclusions:

 1. Some things that are cute are pets.
 2. Some things that are cute are cats.

 

*Tips:

Take all statements at face value and as facts. Be careful not to consider statements based on your understanding of reality, your knowledge, or your educated assumptions.

Using Venn diagrams may help you reach a conclusion.

 

Keep in mind the following logical rules:

Two particular statements cannot lead to a universal conclusion.

Two positive statements cannot lead to a negative conclusion.

Two negative statements cannot lead to a positive conclusion.

Which statement follows?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

To determine which conclusions follow the given statements, let's analyze each statement and conclusion systematically.

Statements:

 • All cats are pets.
 • All pets are cute.

A = cats, B = pets, C = cute
According to the premises, all A -> B, all B -> C.

Conclusions:

 1. Some things that are cute are pets.

This conclusion is represented as some C -> B. Given that all pets are cute (all B -> C), it logically follows that at least some cute things are pets. This is a valid conclusion since it simply states that among the things that are cute (C), there are pets (B), which directly follows the second statement.

That conclusion follows.

 1. Some things that are cute are cats.

This conclusion is represented as some C -> A. Since all cats are pets and all pets are cute, it logically follows that some of the things that are cute (C) are cats (A). This conclusion is valid because it is a direct implication of the chain of relationships established by the statements.

That conclusion follows.

 

The correct answer is B. Both 1 and 2 follow.

Lägga märke till detaljer (text)

Denna sektion av vår övning inför Test Gorillas rekryteringstest består av 4 frågor i 4 kategorier, så sammanlagt 16 frågor, vilka du har 15 minuter på dig att svara på. Se till att du läser guiden innan du provar att göra det simulerade testet. Här kan du se ett exempel på en typ av de frågor du får i sektionen där du behöver visa hur du lägger märke till detaljer:

Exempel på lägga märke till detaljer-fråga

Below is a table of the ZIP code of TestPrepOnline workers:

Detaljer_exempel_testgorilla

The number of errors in the COPY when compared to the ORIGINAL is:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Below are the marked differences:

Svar_detaljer_testgorilla

Abstrakt resoneringsförmåga

I den abstrakta resoneringsförmåga-delen av Test Gorillas test ingår 4 huvudsakliga ämnen: 

 • Nummersekvenser
 • Matriser
 • Nästa i serien (geometriska figurer)
 • Geometriska analogier

I våra övningstest får du 33 frågor som du har 20 minuter på dig att svara på. Se våra exempel nedan:

Nummersekvenser

Nummersekvenserna går ut på att du skall hitta nästa siffra. Du behöver alltså hitta ett mönster eller räkna efter vad skillnaden är mellan siffrorna o.s.v. för att kunna lista ut detta. 

Exempel på nummersekvensfråga

8, 4, 9, 3, 10, 2, ?

Vilken siffra är nästa i serien?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Correct answer: 11

Explanation: This sequence is a sequence where the difference between each number decreases once then increases once with the difference increasing by 1 each time.

Between the first and second numbers in the sequence, the difference is a decrease of 4:

8 - 4 = 4

The difference between the second and third numbers is an increase of 5:

4 + 5 = 9

The sequence then goes on, decreasing and then adding:

9 - = 3, 3 + = 10, 10 - = 2

So, we need to continue this pattern. Since the previous action was a subtraction, we now need to add.

The last number is 2 and the last difference is 8, so we need to add 9, resulting in 11.

2 + 9 = 11

Matriser

Som del av ett sätt att utvärdera din spatiala förmåga ges matristest. Det är klassiska 9-rutors matriser, likt Matrigma eller Alva Labs logiktest. Du behöver förstå mönstret och reglerna och lista ut vilken bild som passar längst ner i höger hörn. Se ett exempel här: 

Exempel på matrisfråga

Matrisexempel_testgorilla

Välj den bild som fulländar matrisen:

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is: 3
Looking at the matrix through its rows, you can observe that the black color moves to a different layer of the cube with each step to the right.

The black cube was the innermost cube at the beginning of the current row, so the black color is moving away from it. It is important to note that in the following figure, the middle cube is blacked so in the following figure, the blacked cube should be the outermost cube, thus making answer 3 the correct answer.

Nästa i serien (geometriska figurer)

Det här liknar matriser lite bara att bilderna inte är i ett rutmönster utan på en rad. Du behöver lista ut mönstret och reglerna för att förstå vilken bild som kommer nästa i bildserien. Se ett exempel här:

Nästa_i_serien_testgorilla

Vilken är nästa bild i serien?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

There are two rules in this series:
Rule 1: There are three large shapes: a house, a circle and a triangle, and each appears twice in a row. We can conclude that the missing diagram should include a large triangle with its tip facing down. This eliminates three answer options.
Rule 2: There are three shapes that appear in the middle of the larger shapes: a triangle, a circle and a house. This means that the missing diagram should include a house. At this point the answer can already be determined, so there is no need to figure out the pattern of the smallest shapes.

The answer is: 

Svarsalt1_nästa_i_serien_testgorilla

Geometriska analogier

I den här delen gäller det att se relationen mellan två geometriska figurer och sedan matcha dem med nästa par. Det liknar verbala analogier fast med geometriska figurer. Nedan kan du se ett exempel: 

Exempel på geometrisk analogi-fråga

Vilken geometrisk figur fulländar det andra paret i analogin?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

In this analogy, the shape at the left is a combination of the two shapes at the right: The right triangle on top of the square at it's left. The colliding line of the two shapes disappears. 

The test shape shows a combination of a parallelogram on top of an isosceles triangle, that the line combining them was deleted, as shown in answer C.

Note that the parallelogram in answer C is rotated, and does not stand in the same direction is it does in the combined shape, to make this a bit harder to spot.