Få anställning som åklagare, klara testen med JobTestPreps hjälp

Jobbet som åklagare är ett drömjobb för många jurister, men vägen dig är inte enkel, och konkurrensen om tjänsterna är hård. När du väl skaffat de formella meriterna väntar en anställningsprocess med intervjuer och tre lämplighetstest som du måste passera för att antas till utbildningen. Vi på JobTestPrep hjälper dig att öva inför intervjuer och test. Registrera ett konto och börja öva redan idag.

Åklagare PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

  • Simulerade personlighetstest
  • Tidtagna övningstest
  • Inlärningsverktyg, tips och betygsrapporter
  • Databas med hundratals exempelfrågor
  • Unik studieguide till personlighetstest
  • Facit med utförliga svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om åklagare test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Arbetet som åklagare

En åklagare har som arbete att agera som förundersökningsledare för de poliser som utreder brottslighet, och har sedan att fatta beslut om inledande av rättliga processer som anhållande, häktning eller åtal. Vid enklare brottslighet är det vanligt att åklagaren inte kopplas in förrän det finns en misstänkt.

Åklagaren har sedan att företräda det allmänna vid en eventuell rättegång. Det är en vanlig missuppfattning att det är åklagarens roll att ”sätta dit” en misstänkt, men i enlighet med opartiskhetsprincipen är åklagaren skyldig att söka även efter uppgifter som talat mot den misstänktes skuld. På Åklagarmyndigheten arbetar drygt 900 åklagare.

Utbilda sig till åklagare

Åklagarämbetet är den statliga myndighet som utbildar och anställer åklagare i myndighetens 32 åklagarkamrar, spridda över landet. För att kunna söka utbildningen måste du har en jur.kand. eller högre juridisk examen från Sverige eller övriga nordiska länder. Du måste även genomgått notariemeritering vid tingsrätt eller förvaltningsrätt med goda vitsord, samt vara svensk medborgare. I övrigt sker rekrytering/antagning i nedan listade steg.

Du ansöker till både jobb och utbildning från Åklagarmyndighetens hemsida. Klicka på karriärsidan och välja att visa annonser för ”åklagaraspiranter” i rullgardinsmenyn, så får du information om när nästa antagning till utbildningen sker.

  • Skicka in din ansökan via hemsidan, och se till att den är komplett, och att samtliga efterfrågade dokument är bifogade.
  • En första sållning av de inkomna ansökningarna sker sedan efter ditt, CV, inklusive arbetslivserfarenhet, utbildning och eventuella sidomeriter.
  • De kandidater som går vidare efter den första gallringen får sedan genomföra ett personlighetstest och två begåvningstester. Det går till så att du får dig ett mejl tillskickat med länkar som går till testerna, som du sedan tar vid datorn hemma.
  • Resultatet på dessa test är avgörande för vilka kandidater som går vidare till det sista steget, det vill säga återkoppling på testresultaten och intervju, och vanligen ytterligare ett lämplighetstest som görs i anslutning till intervjun. Det är därför av yttersta vikt att du övar inför test och intervjuer.

Blir du sedan antagen till utbildningen så provanställs du hos en åklagarkammare som åklagaraspirant där du under 9–12 månader varvar praktik med teoretiska studier. Efter godkänd aspiranttjänstgöring blir du tillsvidareanställd som assistentåklagare i två år. Under den tiden ingår även 15 veckor av kurser i internatform, varvad med praktik. Efter runt två år som assistentåklagare blir du kammaråklagare.

Öva inför test och intervjuer på åklagarmyndigheten

Vi på JobTestPrep erbjuder övningspaket både för personlighetstest och begåvningstest, liksom för intervjuförberedelser.

Personlighetstest

Kallas ibland även arbetspsykologitest. Arbetet som åklagare är mycket ansvarsfullt, och det är inte förvånande att åklagarmyndigheten vill få en indikation på vad för sorts personer de antar till utbildningen. En åklagare måste vara driven, noggrann och kunna hantera stress, liksom ha en förmåga att kommunicera med olika typer av personer.

Som åklagare kommer du även att möta såväl brottslingar som brottsoffer, och det är därför viktigt att du har en grundtrygghet i dig själv. Men är det någon mening att träna inför personlighetstest? Det är det absolut! Först och främst kommer du att få fram intressant information om dig själv, och en indikation på vilka som är dina styrkor, och vilka områden du kan behöva träna på.

Men med hjälp av våra studievägledningar, facit och ingående svarsförklaringar får du även en klar bild av hur testen ser ut, vad logiken är bakom de olika frågorna, och hur du kan framställa dig i bästa dager när det väl är dags att ta testet. Du hittar mer information om personlighetstest här.

Begåvningstest

Begåvningstest har många namn, och kallas ibland även IQ-test eller test i kognitiv förmåga. Det kändaste, och utan tvivel populäraste testet på den svenska marknaden är det så kallade Matrigma-testet, som tagits fram av det svenska rekryteringsföretaget Assessio. Det är ett så kallat icke-verbalt test, där kandidaten presenteras med symbolserier i rutnät, och där uppgiften är att identifiera en saknad symbol i serien, från ett antal svarsalternativ.

I andra kognitiva test ska du komplettera sifferserier. Det finns även kognitiva textbaserade test eller med en kombination av text och numerisk information, som mäter hur snabbt du kan ta in och analysera text och/eller siffror, och lösa uppgifter utifrån given information. Du kan läsa mer om dessa test och våra övningspaket för kognitiva test här.

Intervjuer

Intervjuerna för antagning till åklagarutbildningen och provanställning som åklagaraspirant sker oftast på den åklagarkammare dit du sökt. Och intervjuerna är tuffa. Intervjun leds av kammarens personalhandläggare, men med på intervjun är dessutom alltid kammarchefen, och inte sällan även vice kammarchef eller chefsadministratör.

Det är rätt uppenbart att en sådan intervjusituation kan erbjuda en hel del stress. Genom att öva dig inför intervjuerna kommer du dock att öka ditt självförtroende, och kommer att vara mer avslappnad vid intervjutillfället. Vårt övningspaket inför anställningsintervjuer innehåller mängder av tips, strategier och guider. Läs mer om olika typer av intervjuer i vår dedikerade artikel.

Registrera konto

Personlighetstest och kognitiva test ser tämligen lika ut, och du kommer garanterat att ha nytta av våra övningspaket inför din ansökan till åklagarutbildningen. Lycka till med din ansökan till åklagarutbildningen!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst