Öva inför ditt Matrigma-test för anställing på Deloitte - JobTestPrep

Matrigma-test för anställning på Deloitte

Fungerar du på att söka anställning på ett av världens kändaste företag inom finanssektorn? Att arbeta för Deloitte är ett drömjobb för många, och att landa en anställning där öppnar ljusa perspektiv inför framtiden. Anställningsprocessen kan dock vara både svår och långdragen.

Ett globalt företag som Deloitte får in mängder av ansökningar och konkurrensen är stenhård. Låt oss hjälpa dig! JobTestPrep erbjuder mängder av övningstest, studieguider och högkvalitativa övningar inför olika typer av anställningsintervjuer. Registrera dig redan idag och dra nytta av JobTestPrep för att landa ditt drömjobb!

Anställningsprocessen på Deloitte inkluderar:

  1. En ansökan online. Inget komplicerat med det. Du måste förbereda ett riktigt bra CV och ett välformulerat följebrev. Glöm inte att korrekturläsa så att du undviker grammatiska fel och stavfel.
  2. En telefonintervju för att sålla fram de kandidater som sedan kommer att kallas till en formell anställningsintervju. Anställningsintervjun är kompetensbaserad och leds av erfarna HR-personer. Efter intervjun följer vanligen intervjuer med den arbetsgrupp som är aktuell för dig. Antalet intervjuer varierar mellan olika arbetsgrupper.
  3. Du måste även göra ett Matrigma-test.

Vad är ett Matrigma-test?

Matrigma mäter din allmänna intellektuella kapacitet, eller GMA (General Mental Ability). Matrigma-provet bedömer din kognitiva begåvning och används för att förutse dina möjligheter att lyckas i din karriär och din arbetsförmåga.

Kognitiv begåvning handlar bland annat om förmågan till problemlösning, logiskt tänkande och förmågan att ta till sig ny information. Kort sagt förmågor som är kritiska på en arbetsplats. Matrigma är ett ickeverbalt begåvningstest som testar så kallad flytande intelligens, det vill säga din förmåga att lösa problem som inte kräver någon förkunskap i sig.

Detta gör Matrigma till det optimala instrumentet för att mäta individuell potential, oavsett en persons kulturella tillhörighet, utbildning eller sociala bakgrund. Matrigma-testet har en tidsgräns på 40 minuter. Frågornas svårighetsgrad ökar hela tiden ju längre fram i provet du kommer.  Du kan läsa mer om Matrigma här.

Anställningsintervjuer

Rekryteringsprocessen hos Deloitte innebär att du måste delta i ett antal intervjuer utöver den inledande telefonintervjun. Det finns ett antal olika typer av intervjuer av varierande svårighetsgrad.


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.