Användarvillkor

Välkommen till www.jobtestprep.se, JobTestPreps officiella svenska webbplats. Inom ramen för dessa användarvillkor refererar termen "webbplats/en" till vår webbplats på adressen https://www.jobtestprep.se/ liksom till de online-tjänster som inkluderar, men inte är begränsade till, vårt nyhetsbrev via e-post, våra arkiv, premiuminnehåll online, och diskussionsforum online. JobTestPrep har varken kontroll eller ansvar för eventuella tredjeparts webbplatser som webbplatsen länkar till.

Du godkänner att din användning av webbplatsen styrs av nedanstående användarvillkor. Dessa användarvillkor kan komma att ändras vid vilken tidpunkt som helst, datum och de senaste ändringarna eller revideringarna kommer att publiceras på denna sida. Ditt fortsatta användande av webbplatsen utgör ditt godkännande av eventuella ändringar eller revideringar av dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dessa Användarvillkor, vänligen använd inte webbplatsen.

Materialet på denna webbplats erbjuds av JobTestPrep som en betald eller kostnadsfri tjänst till dig för ickekommersiell, personlig, användning, ”som de är/i befintligt skick”. Du får endast använda den för informationsinhämtning. Du godkänner att du använder webbplatsen på egen risk. JobTestPrep tar inget ansvar för felaktigheter, eller utelämnande av information, i detta material. JobTestPrep förbinder sig inte att uppdatera informationen. JobTestPrep utfärdar inte, och tar uttryckligen avstånd ifrån samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda, beträffande JobTestPreps webbplats. Detta inkluderar, utan begränsning, korrektheten eller pålitligheten i texter, grafik, länkar, produkter eller tjänster, liksom andra objekt som kan nås via webbplatsen. Därutöver garanterar inte JobTestPrep att anslutningen kommer att förbli oavbruten, felfri, eller fri från virus eller andra skadliga komponenter. Inga råd och ingen information som ges av JobTestPrep eller annan part kan skapa någon typ av garanti eller skadeståndsskyldighet.

JobTestPrep ger inga som helst garantier beträffande resultatet av användandet av webbplatsens material, eller beträffande dess korrekthet, exakthet, pålitlighet, etc. Under inga omständigheter ska JobTestPrep, deras underleverantörer, eller partners – eller deras respektive partners, tjänstemän, chefer, anställda eller representanter – hållas skadeståndsskyldiga för eventuella skador, vare sig direkta, tillfälliga, indirekta, speciella, eller konsekvensmässiga. Detta inkluderar, utan begränsningar, förlorade intäkter eller vinster som uppstått i samband med ditt användande av, tillit till, eller funktion av webbplatsen.

JobTestPrep schemalägger periodvisa nedstängningar av systemet för underhåll eller andra syften. Oplanerade nedstängningar kan även förekomma. JobTestPrep skall inte hållas skadeståndsskyldiga för resulterande otillgänglighet till webbplatsen, eller förlust av data eller transaktioner som orsakats av planerade eller oplanerade nedstängningar av systemet, eller för nedstängningar hos IP-leverantörer, problem med Internets infrastruktur eller andra externa nätverk.

Notera att användandet av ett konsumentkonto för affärsändamål är förbjudet. För företagskonton, vänligen kontakta vår kundstjänst.

Ansvarsfriskrivning

Den återkoppling och de övningar som erbjuds av JobTestPrep innehåller material som kan användas till att förbereda dig inför test i samband med rekryteringar. Din rapport genereras från resultaten av ett frågeformulär som besvarades av dig och som reflekterar dina svar. När dessa data tolkas måste den subjektiva naturen av formulärbaserade poäng och dess tolkning tas under grundligt beaktande. Rapporten genererats elektroniskt. JobTestPrep accepterar ingen skadeståndsskyldighet för konsekvenserna av användandet av denna rapport, och detta inkluderar skadeståndsskyldighet av alla typer för konsekvenser av rapportens användning, för rapportens innehåll. JobTestPrep accepterar inget skadeståndsansvar av någon typ, för konsekvenserna av användningen av rapporten, inklusive dess uppvisande, lagring eller säkerheten för denna rapport, när den väl levererats.

Om oss

Företagsnamn och registreringsnummer: NOAM Institute LTD, 514288711
Kontakt: info@jobtestprep.com

JobTestPrep värderar våra kunder och din tillfrdsställelse är vår främsta prioritet. Vi är säkra på att våra genomarbetade och professionella övningspaket. Men om du mot förmodan skulle vara mindre nöjd med ditt köp så finns vi här för att hjälpa dig.

JobTestPreps återbetalningsgaranti

Kundnöjdhet är vår första prioritet. Om du är missnöjd med produkten och skickar in en begäran om återbetalning, så garanterar vi att vi återbetalar pengarna om vi bedömer att du har ett giltigt skäl till din begäran.

Om du inte är nöjd med den produkt du köpt så kontakta oss och förklara varför du vill reklamera produkten. Vi kommer att behandla din begäran om återbetalning, och sedan ge dig ett svar inom 24 timmar.