ACE Generell Problemlösning

ACE (Adjustable Competence Evaluation) generell problemlösning från Master är en kognitivt test som används bl.a. inom rekrytering.  Det är både ett färdighetstest och ett anlagstest och ger därför möjlighet för många typer av företag att testa sina kandidater innan anställning. Testet görs online med hjälp av plattformen Metis. I vårt övningspaket för ACE finns övningstest inom de olika delmomenten som kommer på provet plus både kortare (standard) och längre (high precision) simulerade ACE test och ett personlighetstest baserat på femfaktormodellen, som OPTO eller MPA

Läs vidare nedan och se gratis exempel. 

ACE PrepPack™

Övningstesten, svaren och förklaringarna inför ACE är för närvarande till största delen på engelska

 • 1 standard simulerat ACE test
 • 2 hög precision simulerade ACE test
 • Övningsmaterial för de olika delmomenten
  • Spatial
  • Logik
  • Verbala analogier
  • Numeriska ordproblem
 • MPA-liknande Personlighetstest
 • Facit och svarsförklaringar 

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt ACE test får du gärna kontakta mig

Innehåll

ACE - upplägg

ACE general problem solving, eller generell problemlösning på svenska genomförs i rekryteringen till flera olika företag, t.ex. OKQ8. Testet tas online och har olika versioner. De två versionerna som vi representerar är den kortare versionen (standard precision) som består av 12 frågor som du har 30 minuter på dig att svara på och ett längre test (high precision) som består av 24 frågor som du har 75 minuter på dig att svara på. Frågorna är i slumpmässig ordning och är alltså inte uppdelade per kategori.

Det finns ingen enskild tidsgräns per fråga men du behöver vara ordentligt förberedd på alla delmoment eftersom testet trots allt har en tidsgräns och och testet är adaptivt, vilket i det här fallet betyder att svårighetsnivån ökar, något vi har försökt efterlikna med våra simulerade test. Vi hjälper dig med allt detta i vårt ACE PrepPack™

ACE generell problemlösning - Spatial kunskap

Den spatiala delen av ACE-testet från Master består av matriser där den nionde bilden saknas. Ditt jobb är att lista ut vad reglerna är och med hjälp av den kunskapen välja den rätta bilden som fulländar matrisen. Mönstrena liknar i stort andra matristest, t.ex. Alva Labs Logiktest. För dig som känner att du behöver extra matrisövning är vårt Matrigma PrepPack™ också bra att öva på.  

Se exempel här:

Vilken bild fulländar matrisen?

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

In each figure there is a white heart, a white star, or a black star, moving inside the petals of the
flower. We can see that the pattern is as follows:

Looking at the rows from left to right, each shape is governed by a different pattern. In other words, the pattern is complex motion: in each step the heart moves one petal in a clockwise motion pattern, while the star moves in a back-and-forth motion pattern (can also be seen as a 180° rotation pattern). If both shapes end up in the same petal because of the pattern above, a complex construction pattern applies: the star changes its color to black and the heart “disappears”.

Looking at the columns, from top to bottom, the pattern is complex motion as well: here, the star
moves one section in each step in a clockwise motion pattern, while the heart moves in a back-and- forth motion pattern (can also be seen as a 180° rotation pattern). If both shapes end up in the same petal because of the pattern above, a complex construction pattern applies: the star changes its color to black and the heart “disappears”.

To find the correct answer let’s look at the third row, from left to right: the star moves back and
forth between the top and bottom petals. The heart starts in the top-left petal in the first figure, and then moves one step clockwise to the top petal on the second figure. The black star on the top petal in the second figure indicates that both shapes are in the same place. According to the pattern
mentioned above, in the next figure the star should move back to the bottom petal. The heart
should move one step clockwise and land on the top-right petal.

Answer (1) matches this description, and is therefore is the right answer.

Pro-Tip: since time constraints are something to be considered in this test, we can use the process of elimination to find the right answer more quickly. A brief look at the columns reveals that the stars move in a clockwise direction. Even before considering the color of the shapes, this leaves us with answers (1) and (4). In each column, the hearts “jump” between appearing in the same place and appearing 180 ° from each other. Therefore, answer (1) is correct.

ACE generell problemlösning - Logik

Några frågor du kommer behöva svara på under ACE general problem solving test är logiska frågor som platsplaceringar eller andra liknande matematiska logiska frågeställningar. Vi ger övningar med logikfrågor som ibland kan vara enklare- eller svårare än materialet du behöver kunna för att klara provet. Det är viktigt att öva på olika nivåer så att du är beredd på flera typer av frågor. 

Se exempel på logik-fråga:

Fiona, Georgia, Heather, Ian, John, Kilgore and Lumina are forming a line, trying to get tickets to a concert.

Fiona is standing in front of Ian.
John is standing in front of Heather.
If John is not first in line, Lumina is standing somewhere in front of him.
Ian is standing immediately in front of or immediately behind Kilgore.

If Georgia is standing first and Fiona is somewhere between John and Lumina, then which one of the following could be false?

Vilket av följande påståenden stämmer?

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 5.

We need to find the answer choice that could be false. This means that four out of the five answers must be true. Each answer choice suggests a certain placement for one of the people in line. We can look for the answer that lists only some of the possibilities for a certain person, based on the information above. Alternatively, we can eliminate answer choices that are definitely true.

Let's see what we can learn from the information provided.

first                                                                  last

Since Georgia is 1st, John is not 1st, which means that Lumina is standing somewhere in front of him. We are also told that Fiona is somewhere between them.

Now, since Ian (and Kilgore) must be standing behind Fiona, and since Heather is behind John (who is also behind Fiona), it follows that four people must be standing behind Fiona. The only way this could work is if Fiona is 3rd, which would make Lumina 2nd:

first                                                                  last

Answer choices A and B must be true, and are therefore eliminated.

The remaining plausible setups are:

first                                                                  last

Since Kilgore can be in any of the remaining four places, and not just the 5th or 6th, answer choice E is the correct answer (as it suggests something that does not have to be true).

Notice that we can also eliminate answer choice D: Since Ian and Kilgore must be standing together, and since Heather must be behind John, John has to be either 4th or 6th. If he were 5th, and Heather was somewhere behind him, Ian and Kilgore could not be together. If he were last, Heather could not be behind him.

ACE generell problemlösning - Numeriska ordproblem

Ytterligare en kategori som kommer i frågemixen i ACE-testet från Master är numeriska ordproblem. Frågeställningen är i en kort text med en fråga och du får olika svarsalternativ, av vilka endast ett är korrekt. För att kunna lösa de numeriska problemen behöver du inte vara matematiker, men du bör behärska de fyra räknesätten (addition, subtraktion, multiplikation och division) och tänka logiskt. Vi visar här ett gratis exempel på den typ av numeriska ordproblem som finns i vårt simulerade ACE övningstest. 

Se exempel på numeriska ordproblem:

Ordproblem/Fråga:

It took Sarah six minutes to drive to the post office, eight minutes to find parking and five minutes to choose stationery; she then waited on line for seventeen minutes.

How many minutes passed from the time Sarah left her house until she completed her errand at the post office?

Vilket av följande svar är korrekt?

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 2.

If we add up all of the time that it took Sarah from the time she left her house until she completed her errand, we will find that 6+8+5+17 = 36.

ACE generell problemlösning - Verbala analogier

En analogi är en liknelse mellan saker som har samma relation till varandra, t.ex. två ordpar där relationen mellan det första ordparet matchar relationen mellan det andra ordparet. Du kan se ett exempel nedan för att du ska förstå vad vi menar bättre. Denna del av testet undersöker din språkliga förmåga och din förmåga att koppla ihop saker med varandra för att se vad som hör ihop. Som med resten av testet är det adaptivt och ökar i svårighetsgrad, så därför är vissa verbala analogier svårare än andra.  

Se ett exempel på en verbal analogifråga:

Embarrasment : Blush
Fear : ?

Vilket ord (istället för ?) representerar "Blush" från det första ordparet?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is perspire.

Blush is a bodily expression of embarrassment just as perspire is a bodily expression of fear.

MPA - Personlighetstest baserat på the Big5 Model

Förutom alla delmoment och de simulerade testen för ACE-test från Master får du i vårt ACE PrepPack™ även övning inför MPA, ett personlighetstest som ibland används av företag som komplement till ACE General Problem Solving. Vårt stora generiska personlighetstest är bra övning inför nästan alla personlighetstest på marknaden och du kan välja att profilera dig för den typ av jobb du söker. 


I vårt ACE PrepPack™ kan du alltså öva på alla delmomenten nämnda ovan och även prova på att göra simulerade test i två olika versioner. Vilka test du behöver göra kan skilja sig från företag till företag och från tjänst till tjänst, så titta noga på inbjudan för att du skall få den bästa möjliga övningen och för att se till att du är ordentligt förberedd för att klara ditt ACE test och kamma hem jobbet. 

Lycka till!