Thomas International test

Kommer du att behöva ta ett Thomas International test som en del av en jobbansökan? Thomas erbjuder ett antal olika test, och för att lyckas på dem är det viktigt att du övar. Vi erbjuder övningspaket inför de olika testerna. Registrera ett konto hos JobTestPrep och börja öva redan idag!

Thomas International PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Övningstest som simulerar Thomas GIA–test
  • Övningstest i numerisk förståelse
  • Övningstest i språkförståelse
  • Test i deduktiv slutledningsförmåga
  • Felsökningstest
  • Svarsförklaringar och strategier 

NU med 1 Thomas GIA övningstest på svenska!!!

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Thomas Gia prov får du gärna kontakta mig

Innehåll

Thomas GIA lämplighetstest56c8TpjilhU

Thomas International erbjuder två olika uppsättningar av psykometriska test. GIA/TST-testet består av fem delar som mäter din allmänna intelligens och din förmåga till inlärning. Thomas Skills å andra sidan är ett testbatteri som mäter en uppsjö av olika kompetenser, från språkförståelse till matematisk förmåga. JobTestPrep erbjuder ett professionellt utformat övningspaket inför GIA-testet, liksom mängder av andra nyttiga övningar. Läs mer om vårt övningspaket inför GIA-testet här.

Företag som använder Thomas-test vid rekrytering

PwC PricewaterhouseCooper Grant Thornton SKF Clas Ohlson
Klövern DFDS FedEx Polismyndigheten
Siemens ASSA ABLOY Holmen Deloitte
Glanbia Allergan Siemens Maersk
CBRE Pepsi Cundall Amazon
Dekra Vestas    

Thomas PPA-test

PPA-testet (Personal Profile Analysis) är ett personlighetstest som tar 8 minuter att slutföra. Det bedömer dina drivkrafter, ditt sätt att kommunicera, hur du beter dig i stressiga situationer och så vidare. Genom att bekanta dig med den här typen av test får du en klar idé om vilka personlighetsdrag du bör framhäva liksom hur du gör det på bästa sätt.

Thomas TEIQue-test

Thomas TEIQue-test (Thomas Trait Emotional Intelligence Questionnaire) bedömer din förmåga att identifiera och kontrollera dina känslor, liksom din förmåga att hantera andras känslor. Testet innehåller olika påståenden om hur du skulle handla i olika beskrivna situationer, och din uppgift är att uppge i vilken grad du instämmer i påståendena.

Testet tar vanligen 20–25 minuter att slutföra. Så kallad emotionell intelligens är en mycket viktig förmåga på en arbetsplars, inte minst för chefer, som ofta måste kunna lösa eller medla i konflikter på ett konstruktivs sätt. Testet bedömer din kommunikationsförmåga, hur du behandlar andra, hur du hanterar stress, konflikter eller andra problem som kan uppstå på arbetsplatsen. Med hjälp av Thomas TEIQue kan en arbetsgivare sålla fram kandidater som lämpar sig för krävande roller eller chefsroller.  

Thomas bedömningsdagar

Utöver företagets mångskiftande lämplighetstest och personlighetstest, så erbjuder Thomas International även ett antal olika bedömningsdagar, som kan användas både i samband med en rekrytering eller en internutbildning. Olika bedömningar mäter olika aspekter av dig som arbetstagare:

  • Thomas Teams och Thomas Diagnostics – bedömer hur väl en viss arbetsgrupp samarbetar.
  • Thomas PAC – Bedömer dina specifika styrkor och svagheter som medarbetare. Denna bedömning syftar till att identifiera områden där tina talanger behöver stärkas.
  • Thomas SaMb – Detta är en workshop som syftar till ökat självmedvetande och ändrade beteenden. Avsikten är att förbättra sättet som anställda kommunicerar på, och att förbättra deras sätt att anpassa sig till olika arbetsrelaterade situationer.

Gratis Thomas GIA-test

Nedan bjuder vi på ett antal gratis frågor av den typ du hittar på ett Thomas GIA-test. Genom att försöka lösa dessa gratis exempel skaffar du dig en känsla för testet. Testet besår till största delen av grundläggande frågor på logik. Försök lösa frågorna nedan innan du tar en titt på förklaringarna. Frågorna nedan av är av den enklaste typen som förekommer på testet, och vi rekommenderar verkligen att du registrerar dig för ett konto hos JobTestPrep för det fullständiga övningspaket. 

Thomas GIA gratis exempel 1

Michelle kom i mål före Anna. 

Vem var långsammast?

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

 Enligt påståendet ovan gick Michelle i mål före Anna, vilket innebär att Michelle var snabbare än Anna. Långsam är motsatsen till snabb och således var Anna långsammast. 

Thomas GIA gratis exempel 2

Sam är mer ledsen än Filip.

Vem är gladast?

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Enligt påståendet ovan är Sam mer ledsen än Filip. Glad är motsatsen till ledsen och således är Filip gladast. 

Thomas GIA gratis exempel 3

Lådan är inte lika stor som bordet, men större än stolen.

Vilket objekt är minst?

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Börja genom att i tanken ordna objekten i storleksordning från minst till störst. Enligt det första att påståendet är lådan mindre än bordet. Vi lägger det på minnet under etiketten stol, låda. Genom att kombinera de två påståendena kommer du fram till storleksordningen: stolen, lådan, bordet. Med andra ord är stolen det minsta objektet. 

Thomas GIA gratis exempel 4

Ett av orden nedan hör inte till. Vilket?

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Arbetare är det ord som inte hör till, eftersom de andra kan placeras i samma kategori, de är bägge en del av en gata.

Börja öva

Konkurrensen om åtråvärda anställningar är vanligen hård, och ingår ett Thomas International-test så vill du göra allt för att få ett så bra resultat som möjligt. Genom att öva med JobTestPrep ökar du dina chanser att landa drömjobbet. Registrera ett konto redan idag och börja öva!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst