Arbeta hos KPMG? Öva på rekryteringstesten, få jobbet - JobTestPrep

Revisionsföretaget KPMG

KPMG är en av de så kallade globala ”Big Four”, som internationellt helt dominerar den internationella marknaden inom revision, riskanalys, corporate finance och skatterådgivning. De övriga tre i denna prestigefyllda grupp är PwC, Ernst and Young och Deloitte.

Organisationen har internationellt över 190 000 anställda, och med en vinst på över 26 miljarder dollar, så är det en enastående framgångsrik koncern. Den svenska delen av företaget drog igång i början på 90-talet då Bohlins Revisionsbyrå, redan då en av Sveriges största, gick med i den internationella KPMG-gruppen. Svenska KPMG har drygt 1500 anställda spridda på 60 kontor runt om i landet.

Söka jobb på KPMG

KPMG i Sverige söker hela tiden nya skickliga anställda till sina kontor. De har två spår för din karriär: studentspåret riktar sig till nyutexaminerade. Det andra karriärspåret riktar sig till erfarna yrkesmän- och kvinnor. De har även intern-tjänster. Du hittar de utlysta tjänsterna på deras webbplats karriärsida.

  • Skicka in din ansökan, komplett med ett utförligt CV och ett följebrev. Se till att notera ovanliga språkkunskaper, KPMG har verksamhet över hela världen.
  • Passerar du nålsögat så kommer du, beroende på sökt position, kallas till en eller flera intervjuer. Dessa intervjuer kan i en hel del fall vara ganska tuffa. Vill du veta mer om vilka sorts intervjuer du kan behöva ta, så läs vår artikel om intervjuer.
  • I samband med anställningsförfarandet kommer du även att behöva ta ett eller flera tester ur cut-e:s testbatteri online via cut-e:s testportal mapTQ.

Vad är cut-e-testet?

Det som är lite speciellt med cut-e-tester är att de är betydligt kortare än flertalet andra stora rekryteringstest, vilket underlättar för en arbetsgivare att snabbt sålla bland kandidaterna till en viss position.

 

Test i induktiv slutledningsförmåga

Detta cut-e-test mäter en kandidats förmåga till icke-verbalt logiskt tänkande och består av 20 frågor som ska lösas inom fem minuter. Varje fråga består av en symbolserie, och din uppgift är att dechiffrera den regel som styr symbolernas förändringar från höger till vänster, och komplettera symbolserien. Du kan läsa mer om test i induktiv slutledningsförmåga här.

Test i numerisk förmåga

Detta cut-test mäter din förmåga att ta till dig sifferinformation, och i dess mer avancerade varianter att göra beräkningar snabbt och korrekt. Matematisk färdighet är förstås en nödvändighet för revisorer och ekonomer, och det är ägnat att förvåna ingen att KPMPG kräver ett sådant test av blivande anställda. Mer information om numeriska test hittar du här.

Test i engelsk språkförståelse

KPMG är ett internationellt företag, vilket innebär att alla kandidater måste bevisa att de behärskar engelska i såväl tal och skrift, liksom vederbörlig fackterminologi. Detta cut-e-test mäter även din förmåga att snabbt förstå och dra logiska slutsatser utifrån skriftlig information. Här kan du läsa mer om språkfärdighetstest.

Andra lämplighetstest

Beroende på vilken position du söker kan KPMG även kräva att du tar andra typer av test, såsom test i konflikthantering eller personlighetstest. Vi kan hjälpa dig att hitta rätt test.  

Registrera konto

Att landa ett jobb hos KPMG vore garanterat ett lyft i karriären. Med hjälp av vårt skräddarsydda övningspaket för cut-e-test så ökar du dina chanser att göra bra ifrån dig på testerna. Genom att öva med våra övningstest, svarsförklaringar och facit skaffar du dig en bekantskap med testformatet och med den olika typen av frågor, och kan se fram emot testtillfället med tillförsikt. Registrera ett konto hos oss på JobTestPrep och böra öva redan idag!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.