Klara testerna när du söker jobb på Folksam

JobTestPrep hjälp dig att förbereda dig inför anställningsprocessen på Folksam. Vi erbjuder övningstest, guider och intervjuförberedelser, som dramatiskt ökar dina möjligheter att landa drömjobbet. Registrera ett konto och börja öva redan idag!

Folksam PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

Övningstest och guider för:

 • Logiks General Intermediate
 • Logiks General Advanced
 • Logiks Verbal Advanced
 • Logiks Numerical Advanced
 • Logiks Abstract Advanced
 • PAPI 3 N test
 • Situational Judgement Tests

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om övning inför Folksam test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Folksam

Funderar du på att söka jobb på Folksam? Folksam är en av jättarna inom den svenska försäkringsbranschen, och med över 3600 anställda och över hundra års erfarenhet är det ett drömföretag för många. Att landa en anställning där är dock inte det enklaste, och rekryteringsprocessen är rigorös. Personlighetstest, begåvningstest och intervjuer kan vara svåra att ta sig igenom. Låt oss på JobTestPrep hjälp dig.

Förberedelser inför anställningsprocessen på Folksam

Beroende på vilken position du söker innebär rekryteringsprocessen ett antal intervjuer med olika avdelningschefer, liksom ett antal olika test. Genomgående söker Folksam efter anställda som:

 • Har förmågan att följa direktiv från arbetsledningen
 • Förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift
 • Utmärkt samarbetsförmåga och social förmåga.

Förbered dig inför intervjuer på Folksam

Folksam är en koncern med ett antal dotterbolag och kontor i Sverige såväl som i Finland. Hur många intervjuer du måste gå på beror i hög grad på vilken typ av position du söker. Normalt gäller regeln att ju högre position, desto fler intervjuer. Nedan listar vi några av den typ av intervjuer du kan komma att behöva göra.

 • Telefonintervjuer. En telefonintervju varar i typfallet 15–30 minuter, och som namnet anger utförs den via telefon. Rekryterare och arbetsgivare använder sig av telefonintervjuer för att sålla fram de kandidater de vill kalla till intervju på plats. Under intervjun kommer du att få grundläggande frågor om din arbetslivserfarenhet, uppgifterna i ditt CV, och så vidare. Passerar du telefonintervjun så kallas du vanligen till en videointervju eller en traditionell anställningsintervju.
 • Videointervjuer. Två typer av videointervjuer förekommer, antingen som live-intervju eller som förinspelad intervju. En live-intervju genomförs med hjälp av Skype eller liknande program för videochatt. Vanligen tar en videointervju runt en timme. En alternativ variant är att du får dig ett antal frågor tillskickade, som du sedan ska besvara i en videoinspelning som du gör själv hemma vid datorn. Sedan skickar du denna inspelning till rekryterarna.
 • Anställningsintervjuer. Inte sällan kan du räkna med att få gå på ett antal intervjuer, eftersom Folksam inte sällan vill ge beslutsfattare på olika nivåer möjligheten att bedöma om du är rätt person för jobbet. Exempelvis kan du behöva göra en intervju med HR-avdelningen, en med en avdelningschef och en med din närmaste chef.
 • En panelintervju. Tanken med en panelintervju är att sätta kandidaten under viss press, genom att flera person ställer frågor samtidigt. I en del fall kan det vara så många som fyra eller fem personer som ställer frågor, och bedömer hur du reagerar på en stressfylld situation.
 • Gruppintervjuer. Vid en gruppintervju samlas flera kandidater och flera rekryterare. Det kan handla om fyra till sex intervjuare och 10–40 kandidater. Intervjuarna turas sedan om att ställa frågor till de olika kandidaterna. Det kan även förekomma att du måste delta i gruppövningar, såsom presentationer eller fallstudier.

Öva inför test på Folksam

I samband med Folksams rekrytering krävs att du passerar ett antal test. Det vanligaste testet, eller snarar testpaketet, är Cubiks Assessment. Cubiks Assessment består av nedanstående deltest.

 • Begåvningstest. Detta test mäter hur du tar till dig och analyserar olika typer av information, såsom skriftlig, numerisk och mer abstrakt, icke-verbal information. Du har 12 minuter på dig att klara av testet (4 per del) och består av 50 frågor.
 • Personlighetstest. Detta test bedömer hur du kommer att bete dig i en arbetssituation, och vad som driver dig. Testet är inte på tid, men tar vanligen en halvtimme att göra. Testet består av ett antal påståenden som du ska välja att instämma eller inte instämma i. I en del fall skall du även rangordna påståenden i hur hög grader du instämmer i dem.
 • Test i konflikthantering (SJT-test). Detta test bedömer hur du skulle bete dig i specifika situationer, genom att låta dig bedöma olika arbetsrelaterade scenarier.

Börja öva

Folksam är en av jättarna i den svenska försäkringssektorn, och en anställning där är klart meriterande. Söker du jobb där så missa inte chansen att dra nytta av vårt övningspaket för anställning på Folksam. Med hjälp av våra övningstest, facit och svarsförklaringar kommer du anlända till såväl intervjuer som rekryteringstest med självförtroende. Registrera ett konto och börja öva redan idag!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst