Öva på inför rekryteringstest och sök jobb på Finansinspektionen

Har du en bakgrund inom ekonomi och funderar på en ny karriär på Finansinspektionen? Söker du en tjänst där måste du ta dig igenom en rekryteringsprocess med ett antal intervjuer och ett obligatoriskt cut-e-test. Vi på JobTestPrep ger dig chansen att förbereda dig, med hjälp av våra övningsprov för cut-e, komplett med svarsförklaringar och facit. Börja öva redan idag!

Finansinspektionen PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska och svenska:

 • Övningstest som simulerar Aon cut-e test scales:
  numerical, eql, verbal, cls, ix, sx, lst, tmt, nav
 • Övningstest som simulerar smartPredict:
  gridChallenge, switchChallenge, digitChallenge
 • Studieguider med förklaringar och lösningmetoder för:
  scales ix, scales sx, gridChallenge, switchChallenge
 • 2 språkkunskapstest på svenska: språkförståelse och ordförråd

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt Finansinspektionen lämplighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Finansinspektionen

Finansinspektionen är en svensk förvaltningsmyndighet som lyder under finansdepartementet, med uppgiften att övervaka och reglera den svenska finansmarknaden och dess aktörer, liksom arbeta för effektivitet och stabilitet i det svenska finansiella systemet. De ansvarar även för tillståndsgivning och konsumentskydd på det finansiella området.

Vad är ett cut-e-test?

JobTestPreps research har visat att Finanssektionen primärt använder sig av lämplighetstest från bedömningsföretaget cut-e. Från ett arbetsgivarperspektiv har cut-e-test den fördelen att de tar kort tid att genomföra - varje test i cut-e:s testpaket tar 10–20 minuter att slutföra, vilket för många kandidater minskar stressen i testsituationen.

En lustig detalj är att cut-e har valt att kalla sina test för ”frågeformulär”, möjligen även detta ett sätt att söka lugna de som måste ta testen. De olika testen mäter språklig och numerisk förmåga, liksom förmåga till abstrakt tänkande. Börja öva med våra övningspaket redan idag och öka dina chanser att få ett riktigt bra resultat. Du kan läsa mer om cut-e-test här.

Söka jobb hos Finansinspektionen

Enligt tidigare tjänstemän på Finansinspektionen som vi varit i kontakt med är rekryteringsprocessen inte särskilt långdragen, och brukar inte ta mycket mer än en månad i anspråk. Nedan redovisar vi de olika stegen i Finansinspektionens anställningsprocessen.

 • Ansökan online: Utlysta tjänster hittar du på Finansinspektionens webbplats under menyn ”OM FI”. Skick in ditt CV och ett personligt brev. Se till att låta någon korrekturläsa dem åt dig, myndigheter imponeras vanligen inte av felstavningar.
 • Telefonintervju: Om din ansökan faller Finansinspektionen i smaken så väntar en telefonintervju med någon från HR-avdelningen. Telefonintervjun är vanligen kort, och fokuserar på dina specifika kunskaper och ditt CV.
 • Anställningsintervju: Tar du dig vidare så väntar en anställningsintervju på plats, med din blivande chef och/eller HR-avdelningen.
 • Bedömningscenter: Bedömningsträffen är en heldagsaktivitet där Finansinspektionen samlar ett antal kandidater för bedömning. Under dagen kommer du att få lyssna på presentationer och lära dig mer om myndigheten och dess arbete. Du kommer även att få göra en intervju med en panel bestående av antal av myndighetens chefer, individuellt eller i grupp. Slutligen kommer det att hållas gruppövningar för att bedöma kandidaternas samarbetsförmåga och sociala skicklighet.

Intervjufrågor

Intervjuer kan vara stressiga, så låt och hjälpa dig på traven. Nedan listar vi tre frågor som nästan alltid ingår i intervjuer hos Finansinspektionen.

 • Varför ska vi anställa just dig?
 • Berätta om några av dina påtagliga styrkor?
 • Berätta om en svår situation du varit med om, och hur du lyckade lösa den?

Vilken typ av intervjuer, och hur många, du måste gå på beror helt och hållet på vilken position du sökt på FI. Vill du veta mer om olika typer av intervjuer så kan du läsa om dem här.

Integritetstest

MiNT är ett personlighetstest som mäter en kandidats integritet och tendens till kontraproduktivt beteende på arbetsplatsen. MiNT är ett webbaserat test som mäter grundläggande karaktärsdrag som är kritiska för olika arbetsroller. Testet är baserat på den så kallade femfaktormodellen. Kandidater med höga MiNT-resultat är vanligen ansvarfulla och effektiva, liksom vänliga och samarbetsinriktade, medan kandidater med låga testpoäng ofta visar upp kontraproduktiva arbetsplatsbeteenden, såsom dålig punktlighet eller småsinthet.

Börja öva

Övning ger färdighet, det gäller allt, inklusive cut-e-test. Registrera ett konto hos JobTestPrep och dra nytta av vårt övningspaket för cut-e-test, komplett med studieguider, exempelfrågor, facit och svarsförklaringar!

Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst