Bli brandman - läs om övningstesten

Funderar du på att söka jobb som brandman? Det är ett omväxlande yrke som kräver sin man eller kvinna, och ställer stora krav på kondition och fysisk styrka liksom psykisk stabilitet. I den här artikeln går vi igenom vilka krav som ställs, och hur du förbereder dig på bästa sätt.

Brandman PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

  • Simulerade personlighetstest
  • Tidtagna övningstest
  • Inlärningsverktyg, tips och betygsrapporter
  • Databas med hundratals exempelfrågor
  • Unik studieguide till personlighetstest
  • Facit med utförliga svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om att bli brandman får du gärna kontakta mig

Innehåll

Yrket brandman

De flesta ser för sin inre syn tjutande brandbilar under utryckning, rökdykare som rusar i trappor med tunga vattenslangar släpandes efter sig, eller brandmän som sprutar skum eller vatten från marken eller från brandstegar. Men brandmän gör mer än så. Brandmän rycket även ut på trafikolyckor när ambulansen behöver hjälp att skära loss överlevande eller - tyvärr - icke överlevande.

Brandmän utför brandinspektioner av offentliga lokaler, och arbetar även med brandförebyggande utbildning i form av föredrag och liknande. Slutligen hjälper brandmän som utbildat sig till dykare polisen att leta upp och bärga kroppar eller föremål som försvunnit under vatten.

Att utbilda sig till brandman

Brandkåren är inte statlig, utan drivs av de olika kommunala räddningstjänsterna. En del av dessa räddningstjänster har en egen utbildning, det gäller särskilt mindre kommuner. Men de flesta räddningstjänster kräver att du för att få jobb som brandman har gått den tvååriga eftergymnasiala utbildningen Skydd mot olyckor, den så kallade SMO-utbildningen. SMO-utbildningen drivs av MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Antagningskrav till SMO-utbildningen

För att antas till SMO-utbildningen krävs det allmän högskolebehörighet samt särskild behörighet i form av godkänt betyg i Svenska B, Matematik A och Samhällskunskap A. Därutöver måste du ha B-körkort. Därutöver krävs att du skickar in intyg på två olika fysiska test:

Rullbandstest

Under detta test ska du gå på ett rullband i åtta graders motlut i 4,5 km/h under sex minuter, klädd i full larmutrustning. Denna utryckningsutrustning väger cirka 24 kg. Testet kan du göra på olika räddningstjänster runt om i landet. Ring till den närmaste räddningstjänsten och hör om de genomför testet. Till testet tar du med det intyg som ska fyllas i, och som du laddar ner från MSB:s hemsida. Du får själv bekosta detta test, de flesta räddningstjänster tar 300–600 kronor för testet.

Simkunnighet

Detta test tas på en kommunal badhall, och administreras av en badvakt eller simlärare. Till testet tar du med det intyg som ska fyllas i av badvakten, och som du kan läsa ner från MSB:s hemsida. Simkunnighetstestet har två delmoment.

  • Delmoment ett består av 100 meter valfritt simsätt, följt av 50 meter simning med livboj, varefter du ska bogsera en jämnstor kamrat i livboj 50 meter. Allt detta måsta slutföras på som högst 8 min.
  • Delmoment två består av start i vattnet för 25 meter simning med livboj följt av upptagning av livräddnings-docka eller jämnstor person från 3–4 meters djup, följt av 25 meters bogsering av kamrat i livboj. Maxtid 1 minut och 50 sekunder.

Ansöka till SMO-utbildningen

Ansökningsblanketten till SMO-utbildningen hittar du på MSB:s hemsida. Fyll i den och skicka in tillsammans med kopia på körkort och de två intygen från de två fysiska testen. Blir du antagen väntar en läkarundersökning, så det är viktigt att du är fullt frisk fysiskt och psykiskt innan du söker. Obs! Det är viktigt att du har klart för dig att olika räddningstjänster ställer olika fysiska krav för anställning som brandman. Dessa krav är ofta hårdare – ibland väsentligt hårdare – än de som ställs för antagning till SMO-utbildningen.

Söka jobb som brandman

Brandmän anställs av de olika kommunernas räddningstjänster, och du hitta lediga jobb aningen på deras hemsidor, på arbetsförmedlingens hemsida eller på andra jobbsökarsidor. Att du är klar med din SMO-utbildning är dock inte en garanti om att du kommer att få jobb som brandman.

Inledningsvis kommer du att få göra en kompetensbaserad intervju och du kan läsa mer allmänna inftervjuföreberedelser här. Oftast ställer räddningstjänsterna även mycket höga krav på din fysik. I tabellen nedan ser du en typisk kravprofil som används av de flesta större kommuner (den så kallade storstadsmodellen).

Ålder/Delmoment <35 år 35–39 år
Stående längdhopp (cm) 200 200
Löpning 3000 meter (min) 13,15 13,30
Handpress, höger (Newton) 420 420
Handpress, vänster (Newton) 420 420
Lyft med Z-stång 15 kg (60-takt) 40 40
Bänkpress 30 kg (50-takt) 35 35
Knäböj 50 kg (st.) 25 25
Rodd 500 m (min) 01.45 01.47
Rullbandstest (km/h) 5,6 5,6

Som framgår av tabellen ovan så är kraven för anställning hos en räddningstjänst ofta klart högre än för antagning till SMO-utbildningen. Så drömmer du om att bli brandman så är det viktigt att du ägnar mycket tid under tiden du går på SMO till att förbättra din kondition och styrka.

Utöver styrke- och konditionstester förekommer ofta även andra yrkesspecifika tester, som exempelvis ett klaustrofobitest där du ska utföra uppgifter i ett mörkt och trångt utrymme iförd rökdykardräkt, ett stegtest som är till för att mäta din höjdrädsla genom att klättra 22 meter upp på en stege och utföra uppgifter och sedan klättra ner igen, eller ett räddningstest där du ska släpa en 90 kilos docka 90 meter, liksom andra arbetsrelaterade tester.

Personlighetstest och lämplighetstest inför jobbet som brandman

Vi på JopTestPrep har som affärsidé att tillverka övningstest för dig som behöver ta ett lämplighetstest i samband med anställning. Är du intresserad av övningstest i allmänhet rekommenderar vi vårt Allt-i-ett-paket. Med undantag av Halmstad har vi dock inte stött på någon kommunal räddningstjänst som kräver att de sökande tar ett personlighetstest eller något annat lämplighetstest. Söker du jobb som brandman i Sverige och stöter på ett personlighetstest eller lämplighetstest du måste ta så kontakta oss, så ska vi göra allt vi kan för att ta fram det bästa övningstestet för att hjälpa dig öva!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst