Öva inför test i teknisk förståelse

Tekniska färdighetstest i samband med anställning har blivit allt vanligare. JobTestPrep kan hjälpa dig med förberedelserna inför dessa test i teknik. Med hjälp av vårt övningspaket förbättrar du enkelt din tekniska förståelse tack vare våra övningstest, exempelfrågor, svarsförklaringar och resultatrapporter.

Teknisk förståelse PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • Beräkningar och numerisk förståelse
 • Ordförråd och termer
 • Kunskaper inom mekanik och el
 • Felsökningstest
 • Poängrapporter och svarsförklaringar
 • Studieguider och videotutorials för repetition

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om våra övningstest i teknik får du gärna kontakta mig

Innehåll

Test i teknisk färdighet0B6YHUDOWUQ

Ett test i teknisk förståelse utvärderar en arbetssökandes lämplighet för tekniskt orienterade yrken, som till exempel okvalificerade eller kvalificerade tekniker, mekaniker, maskinoperatörer och så vidare. Ett stort antal företag inom branscher som exempelvis naturgas, köksmaskiner, hamn, maskintillverkning och transport använder sig av dessa test för att hitta lämpliga kandidater för anställning. Dessa test ger även potentiella arbetsgivare viktig information om de sökandes matematiska och visuella förståelse, liksom deras mekaniska färdighet och/eller rumsliga förståelse.

Innehåll i tekniska test

Tekniska testbatterier fokuserar vanligen på ett antal huvudfärdigheter:

 • Språkliga – Språktester kontrollerar ordförråd, läshastighet, informationsinhämtning och grundläggande resonemang.
 • Mekaniska – Mekanisk förståelse bedöms med hjälp av frågor på grundläggande mekaniska begrepp och olika scenarier från verkligheten, som kräver att du drar slutsatser och eventuellt gör mycket begränsade beräkningar.
 • Numeriska – Numeriska färdigheter kan mätas på två nivåer: grundläggande räkning och matematiska beräkningar. Du får vanligen inte använda en miniräknare för dessa test.
 • Visuella – Rumslig förståelse, ögonrörelse, och visuella uppskattningar kontrolleras.  Med stor sannolikhet kommer även andra färdigheter att testas, såsom teknisk förståelse, processövervakning eller diagrammatisk förståelse.
 • Felsökning – Den här typen av frågor ställs till kandidater som söker jobb som innebär felsökning och reparation av elektroniska system. Testet kräver mycket av logiskt tänkande. I många fall måste du tänka kreativt eller använda uteslutningsmetoden för att felsöka och reparera ett fel.
 • Rumslig förståelse – Rumslig förståelse är förmågan att tolka och rita upp bilder, liksom skapa sig mentala bilder, eller visualisera rörelse eller förändring i dessa bilder. Test i rumslig förståelse bedömer din förmåga att manipulera former i två dimensioner, eller att visualisera tredimensionella objekt utifrån tvådimensionella bilder. Test inkluderar även ofta frågor där du visuellt ska montera eller montera isär objekt som har roterats eller visas från olika vinklar.
 • Du kan även behöva ta ett test på olika verktyg och hur de används.

Exempelfrågor för lämplighetstest i teknik

Du kan hitta en del övningsfrågor som förekommer i tekniska test gratis. Exempel på sådana frågor kan vara sifferserier, räkning eller frågor på rumslig förståelse. Våra gratis övningsfrågor ger en känsla för hur tekniska test ser ut. Men för att prestera väl på testet måste du öva på mängder av övningsfrågor. Vi rekommenderar därför att du skaffar vårt övningspaket för tekniktest. Paketet ger dig tillgång till mängder av frågor av olika svårighetsgrad.


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst