Telia jobb - öva här innan din kompetensbedömning - JobTestPrep

Rekryteringsprocessen för Telia jobb

För dig som vill jobba hos Telia Company är det viktigt att veta hur rekryteringsprocessen ser ut i stora drag: 

Steg 1 är såklart att hitta en tjänst du är intresserad av. 

Steg 2 är att ladda upp din CV. Telia tittar mycket på kompetens och potential, så det är oerhört viktigt att du nämner saker du är stolt över och som du tror kan bidra till företaget på ett positivt sätt. Poängtera dina meriter och prestationer för att ha en bra chans att kunna jobba hos Telia Company. 

Steg 3 sker om din CV går igenom den första sållningen. Du som verkar passa för ett jobb hos Telia blir inbjuden till 1 eller 2 intervjuer. I intervjuerna är fokus mycket på dina värderingar och din blivande arbetsgivare utvärderar om du kommer att passa in i företagsmiljön och om du är rätt person för jobbet. 

Steg 4 är för dig som klarar intervjun/intervjuerna och fortfarande vill jobba hos Telia. Du får gå igenom test som begåvningstest, t.ex. Matrigma och kan hända även ett personlighetstest, eftersom Telia Company officiellt samarbetar med Assessio. Du får alltid feedback på dina testresultat. Efter det kognitiva rekryteringstestet genomförs ibland en bakgrundskoll på kanditater. 

Om du passar för att jobba hos Telia blir du erbjuden anställning. Om inte kan det hända att du passar för ett annat jobb i framtiden och du är då välkommen att söka igen. 

Samarbete med Assessio Group 

Telia har många kandidater för varje jobb, så det kan som sagt hända att du måste söka igen för att kunna få ett Telia jobb. För att förbättra och effektivisera rekryteringsprocesser köpte Telia in Assessios plattform Ascend, som hjälper rekryterarna att hitta rätt person för de olika jobben.  

Med Ascend kan anställarna hos Telia sikta rätt. Tidigare hade de lite problem med att hitta rätt kandidater – de som anställdes var inte alltid motiverade och de hade inte alltid det som krävdes kompetensmässigt. Men mest av allt hjälper Assessios plattform rekryterarna att förstå vad som krävs från kandidaterna för vilket jobb. Telia upptäckte t.ex. att deras säljare var antingen resultatorienterade eller problemlösare och nu krävs det att man är båda för att få anställning som säljare.  

Samarbetet utökades sedan och Telia Company använder, som sagt, även Assessios arbetspsykologiska test. Det finns ett brett utbud, men de vanligaste är Matrigma och MAP.  

Telia har alltså en organiserad rekryteringsprocess och de samarbetar med Assessio, som är en av de största leverantörerna för test- och rekryteringslösningar på den svenska marknaden. Du som vill jobba hos Telia kan köpa paketet och öva på testen här hos jobtestprep.se.  

Lycka till med din rekryteringsprocess!  

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.