Integritetstest - en typ av personlighetstest

Integritet innebär att du är uppriktig, ärlig och respekterar din egen sfär.

Enligt forskning visar kandidater med hög integritet mer engagemang för arbete, vilket leder till mer produktivitet. Integritetstest är en typ av personlighetstest utformat för att verifiera att en kandidat till ett jobb innehar dessa egenskaper. Brist på integritet i samband med beteenden är avgörande för arbetsgivaren i anställningsprocessen. Nedan kan du läsa om typen av frågor i olika integritetstest innan du börjar öva.

Integritetstest PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska

 • Test i allmän integritet
 • Integritetsattribut
 • Attityd gentemot droganvändning
 • Attityd till mutor och bedrägeri
 • Attityd mot stöld
 • Attityd gentemot spel och skuld
 • Relationer med kollegor
 • Attityd till alkoholkonsumtion

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt integritets-test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Integritetstest - Struktur och allmänna funktioner:

Personlighetstest visar i största allmänhet hur du reagerar i vissa situationer. och ett integritetstest testar din personlighet på specifika sätt. Under integritetstestet får du tio sekunder på dig att svara på varje fråga.

Om du inte svarar på en fråga inom den tilldelade tiden kommer nästa fråga upp i de flesta test. Dock kan det hända att frågan fortsätter att visas med ett meddelande bredvid som ber dig svara. I vissa test kommer de obesvarade frågorna att visas igen i slutet av testet, medan du i andra test inte kommer att behöva svara på de frågor du har hoppat över. Det är alltid till fördel att försöka svara så sanningsenligt du kan på alla frågor. Om du hoppar över frågor kan detta påverka dig negativt i rekryteringsprocessen. 

Medan du tar testet förväntas olika stimuli dyka upp på din datorskärm. Syftet med dessa stimuli är att öka pressen på dig och få dig att svara på frågorna fritt och utan att lägga in alltför mycket vikt och bedömning på vad som frågas. Exempel på dessa stimuli är saker som ett stoppur, eller popup-varningar för "olika integritetsfrågor" identifierade av systemet. Det kan verka som att t.ex. kommentarer som poppar upp under testet relaterar till ditt specifika svar eller din prestation men egentligen är de inställda av systemet att komma upp då och då för att försöka skaka om dig och stimulera dig att kanske svara annorlunda på frågorna.

Exempel på frågor om din integritet

De olika integritetstesten har olika typer av frågor då olika delar av din arbetsmoral och personlighet testas för olika roller. Här är några exempel på frågor du kan förvänta dig:

 • Tror du att du är för ärlig att ta något som inte är ditt?
 • Hur mycket ogillar du att utföra sysslor du blivit tillsagd att göra?
 • Räknas det som stöld om du tar små saker med dig hem från jobbet?
 • Tror du att de flesta arbetsgivare drar nytta av de människor som arbetar för dem?
 • Sant eller falskt: Jag gillar att ta chanser.
 • I genomsnitt, hur ofta under veckan går du på fester?
 • Sant eller falskt: Jag är vanligtvis säker på mig själv.
 • Jag känner mig ensam även när jag är med andra människor (hela tiden, oftast, ibland, nästan aldrig, aldrig).

Fler exempel på frågor:

 • Jag försöker alltid följa reglerna.
 • Jag försöker mest att följa reglerna.
 • Jag kanske eller kanske inte försöker följa reglerna.
 • Jag försöker sällan följa reglerna.
 • Jag försöker nästan aldrig följa reglerna.

Rapporten - lär dig dina styrkor och svagheter

Efter att du svarat på de ibland flera hundra frågor som ställts på testet får du en rapport som visar hur du lyckats med de olika delmomenten i testet. Saker du kan lära dig från rapporten är t.ex:

 • Din inställning till hantering av kollegor
 • Din inställning till stöld, bedrägeri, mutor, alkohol
 • Din allmänna integritet
 • Din tillförlitlighet
 • Din sociala förmåga

Ju mer du övar, ju mer förstår du såklart hur arbetsgivaren förväntar sig att du ska svara. Viktigast av allt är ändå att du får bättre självinsikt och därmed bättre integritet, vilket i sin tur leder till bättre resultat på integritetstestet


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst