Öva inför Kenexa-test

Vi på JobTestPrep kan hjälpa dig att förbereda dig inför färdighetstesteter från Kenexa med hjälp av fullängds övningstest av samma typ och svårighetsgrad som de verkliga testen. Börja öva redan idag och vässa dina resultat med vårt PrepPack™ övningspaket för Kenexa!

Kenexa PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • Övningstest för Excel
 • Test i logik
 • Test i läsförståelse
 • Test i induktiv logik
 • Numeriska test
 • Inlärningsverktyg, tips och betygsrapporter

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Kenexa test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Kenexahttps://www.youtube.com/watch?v=vEBIuUl5_0w

Kenexa är ett IBM-ägt företag som erbjuder tjänster inom rekrytering, liksom tjänster för att behålla och utveckla talangfulla medarbetare, till stora företag. Som en del inom detta arbete erbjuder de även företag och organisationer olika färdighetstester som de kan använda som ett verktyg inom deras rekrytering.

Dessa test mäter de sökandes färdigheter inom en mängd olika områden, såsom finans, teknik, klerikala yrken, programvara, callcenters, medicin och hälsovård. Kenexa erbjuder även arbetsgivare tre olika lämplighetstest som mäter en kandidats kognitiva förmågor: ett numeriskt test, ett språktest och ett test i logiskt tänkande. Kenexa erbjuder även personlighetstest som bedömer en kandidats lämplighet för en viss position.

Kenexa CAT test

Kenexa har nyligen lanserat ett nytt testsystem kallat CAT (Computer Adaptive Test). Systemet består av en kombination av numeriska, logiska och språkfrågor, som ökar i svårighetsgrad ju längre du kommer i testet.

Testbatteriet Kenexa Prove It

Kenexa erbjuder över 1 500 frågor online i form av olika färdighetstest i sitt så kallade Prove It-paket. Ett företag som anlitar tjänsten kan välja mellan de olika färdighetstesten och på så sätt anpassa bästa möjliga test för de olika utlysta tjänsterna. Nedan går vi igenom de vanligast förekommande färdighetstesterna som ingår i Kenexas Prove It-paket.

Kenexa Prove It Microsoft Office Tests

Microsofts Office-paket används numer på nästan varenda arbetsplats på jorden. Som ett resultat av detta vill många arbetsgivare kunna testa sökanden på deras färdigheter i Excel, Word och/eller PowerPoint. Kenexa erbjuder ett antal test på Microsoft Office-sviten, varav de två vanligast förekommande är:

Kenexa Prove It Excel Test

Detta test mäter din förmåga att utföra olika uppgifter i Microsoft Excel, av olika svårighetsgrad. Testet är interaktivt och simulerar funktionerna i Excel. Kenexas Excel-test finns i tre svårighetsgrader: grundläggande nivå för genomsnittsanvändaren, avancerad nivå, samt ett test som mäter båda nivåerna. Testen är inte på tid.

Kenexa Prove It Word Test

Detta test mäter din förmåga att utföra olika uppgifter i Microsoft Word, av olika svårighetsgrad. Även detta test är helt interaktivt och simulerar hur Word används på en arbetsplats, och erbjuds på samma nivåer som Excel-testet.

Kenexa Prove It Typing Test

Kenexa Prove It Typing Test är ett test som mäter hur snabbt och korrekt du skriver på ett tangentbord. Testet är på tid och varar mellan två och fem minuter. Testet mäter hur många ord per minut du skriver i snitt, liksom hur många ord som korrigeras.

Kenexa Prove It Data Entry Test

Kenexa Prove It erbjuder två typer av test i datainmatning: Data Entry Alpha Numeric Test och Data Entry 10-Key Test. Alpha Numeric mäter hur snabbt och korrekt du matar in data och använder både siffror och bokstäver. Data Entry 10-Key Test mäter endast hur snabbt och korrekt du matar in siffror. Testet mäter antal tangentnedslag per timme, liksom procenten korrekt inmatade data.

Kenexa Prove It Accounting Test

Kenexa Prove It Accounting Test används ofta inom rekrytering för att bedöma en sökandes färdigheter inom revision och bokföring. Kenexa Prove It erbjuder ett antal olika test inom området: Prove It Accounts Payable Test, Prove It Accounts Receivable Test, Prove It Bookkeeping Test, och ytterligare ett antal. Läs vidare för mer information om Prove It Accounting Test och våra övningstest för dem.

Öva inför Kenexa Prove It-test

JobTestPrep erbjuder ett komplett PrepPack™ övningspaket inför testbatteriet Kenexa Prove It, som inkluderar övningstest för Kenexa Prove It Excel-test, Kenexa Prove It Word-test, Kenexa Prove It Accounting Test, Kenexa Prove It Typing Test och Kenexa Prove It Data Entry Test. Börja öva redan nu!

Kenexas lämplighetstest

Kenexa erbjuder tre sorters lämplighetstest:

Kenexa Numerical Reasoning Test

Kenexas numeriska test är en del i Kenexa Infinity-serien. Det bedömer din förmåga att tolka och analysera sifferdata, förstå vinstmarginaler och räkna procent. Testet måste slutföras på 20 minuter och innehåller 20 frågor som genereras från en databas med hundratals frågor.

Kenexa Verbal Reasoning Test

Kenexas språkfärdighetstest tillhör även det företagets Infinity-serie och bedömer din förmåga att ta in och förstå information i skrift. Testet har en tidsgräns på 20 minuter och består av 24 påståenden som föregås av en kort text. Din uppgift under testet är att avgöra om påståendet är sant, falskt eller om den korta texten inte innehåller tillräcklig information för att avgöra det.

Kenexa Logical Reasoning Test

Kenexas test i logiskt tänkande mäter din förmåga att göra korrekta antaganden och dra korrekt slutsatser, utifrån en symbolserie. Under testet får du se ett antal symbolserier, och din uppgift är att avgöra vilken symbol som saknas.

Kenexa personlighetstest

Kenexas personlighetstest bedömer dina personlighetsdrag och hur du kommer att fungera som medarbetare på en arbetsplats, liksom om du har de egenskaper som arbetsgivaren eftersöker. Kenexa erbjuder test som syftar till rekrytering av såväl arbetare som fackmän och chefer. Testerna består av påståenden om din personlighet och ditt sätt att arbeta, och din uppgift är att gradera dessa påståenden på en femgradig skala från ”instämmer inte alls” till ”instämmer fullständigt”.

Kenexa BMQ

Till skillnad från testen i Infinity-serien riktar sig testen i Kenexas BMQ-serie sig uttryckligen till chefer inom återförsäljning, fritidsbransch och turism. Språktestet och det numeriska testet har en tidsgräns på 15 minuter och liknar de vi beskrivit ovan. Eftersom testen är specifikt inriktade på chefsroller, så kommer texter och frågor dock handla mer om situation och problem som chefer stöter på i sin yrkesroll. Utöver de två lämplighetstesten innehåller serien ett 20-minuters personlighetstest som mäter en kandidats egenskaper inom sju områden:

 • Prestation
 • Orientering
 • Lugn
 • Empati
 • Personligt inflytande
 • Regelsyn
 • Struktur
 • Social status

Vill du landa drömjobbet och ska ta ett Kenexa-test, så är det viktigt att du förbereder dig ordentligt. Vårt övningspaket är utformat för att du ska kunna få bästa möjliga testresultat, oavsett vilket test du ska ta. Så dra nytta av våra kompletta övningstest, exempelfrågor och svarsförklaringar, och vässa dina chanser. Registrera ett konto redan idag och börja öva inför ditt Kenexa-test!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst