Copyright

Allt material som publiceras på Webbplatsen skyddas av upphovsrättslagstiftning, och får inte reproduceras, återpubliceras, distribueras, överföras, återförsäljas, förevisas, sändas eller på något annat sätt utnyttjas på något sätt utan uttryckligt, skrivet, tillstånd från JobTestPrep. Du får ladda ner kostnadsfritt eller betalt material (ett ex i taget) från denna webbplats för personlig och icke-kommersiell användning endast, utan att modifiera eller ta bort varumärkes-, copyright- eller annan information från sådant material. Du måste betala en avgift för att få tillgång till vårt övningsmaterial.

Övningsmaterial online  

Personer som köper de övningspaket online, så kallade PrepPacks™, har inte tillåtelse att dela, distribuera, sälja, eller på andra sätt överföra sina lösenord till andra personer. Lösenordet får endast nyttjas av köparen. Signifikativt eller ovanligt nyttjande av ett unik lösenord (inklusive, men inte begränsat till, stort användande av ett lösenord på flera datorer/enheter) kan leda till att kontot stäng av. Övningsmaterialet online och dess innehåll skyddas av upphovsrättslagstiftning och får inte reproduceras, återpubliceras, distribueras, överföras, återförsäljas, förevisas, sändas eller på något annat sätt utnyttjas på något sätt utan uttryckligt, skrivet, tillstånd från JobTestPrep.

Användargenererat innehåll

JobTestPrep, med webbplatsfunktioner för feedback, ger användarna möjlighet att posta innehåll till webbplatsen. JobTestPrep håller inte nödvändigtvis med, sanktionerar, stöder eller ställer upp på sådant innehåll postat av användare. Det är strikt förbjudet för användare att posta innehåll som är olagligt, hotfullt, förtal, ondskefullt, nedsättande, profant, vulgärt, obscent, profant, pornografiskt eller hädiskt. Inklusive men inte begränsat till inlägg som uppmuntrar eller i sig är brottsliga, ger upphov till skadeståndsansvar, bryter mot lokala, nationella eller internationella stadgar eller regler, eller inkräktar på copyright eller varumärken. Du godkänner att all information, data, text, programvara, musik, ljud, bilder, video, meddelanden eller annat material du postar eller skickar till ett JobTestPrep-forum, vare sig det postas publikt eller överförs privat, är postarens fulla ansvar och ingen annans. Detta innebär att du, inte JobTestPrep, är fullständigt och ensamt ansvarig för allt innehåll du läser upp, postar, eller på annat sätt överförs via Webbplatsen. JobTestPrep kan inte moderera innehåll som postas av användarna, och är inte ansvarigt för sådant innehåll. JobTestPrep förbehåller sig dock rätten, men inte skyldigheten, att radera, flytta eller redigera som strider mot ovanstående begränsningar, eller som på annat av JobTestPrep anses vara tveksamt, enligt JobTestPreps skön.

Om du läser upp, postar eller på annat sätt överför innehåll till Webbplatsen, så godkänner du att sådant innehåll kan komma att redigeras, tas bort, modereras, publiceras, överföras eller visas upp av JobTestPrep i valfritt medium, existerande eller som kan komma att uppfinnas, för valfritt syfte, inklusive kommersiell användning. Du ger även upp moralisk rätt eller upphovsrätt till hur sådant material redigeras, tas bort, modifieras, eller visas upp, oaktat av om du är överens med dessa åtgärders lämplighet.

Du godkänner att hålla JobTestPreps, dess underleverantörers, partners, deras partners, tjänstemän, chefer, anställda och agenter skadelösa från alla krav eller skadeståndsanspråk (inklusive för rättsliga kostnader) som kan uppstå som konsekvens att ditt inskickade innehåll, från icke-auktoriserat användande av material från Webbplatsen, från brott mot Användarvillkoren, eller från sådana handlingar som uppstått som resultat av ditt användande av Webbplatsen.

Rekommenderade tjänster

JobTestPrep anstränger sig att erbjuda besökare på webbplatsen med så många tjänster och funktioner som möjligt. De företag som JobTestPrep väljer att rekommendera erbjuder produkter som vi tror att våra besökare kan ha nytta av. Även om JobTestPrep i vissa falla kan vara affärspartners med vissa tredjeparts företag som vi rekommenderar, tar JobTestPrep inget ansvar för korrektheten eller pålitligheten av råd eller information som dessa företag ger, eller för deras påståenden, från de företag som vi rekommenderar, eller för deras innehåll, tjänster produkter, reklam, som finns tillgängliga på deras webbplatser, eller för funktionen eller tillgången till deras webbplatser.

Jurisdiktion  

Du godkänner att klagomål, krav eller process som uppstår utifrån dessa Användarvillkor, eller din användning av Webbplatsen, skall styras och formuleras i enlighet med den tillämpliga statens lagar gällande kontrakt, och att dessa skall helt gälla, och att rättsliga åtgärder baserade på eller påståenden om kontraktsbrott mot dessa Användarvillkor måste föras i en statlig domstol. Därutöver godkänner du att underställa dig sådan domstols jurisdiktion.