Förbered dig inför Caliper personlighetstest

JobTestPreps förberedelsepaket inför Caliper personlighetstest hjälper dig att förbereda dig inför det faktiskt testet, med hjälp av anpassningsbara övningar och studiematerial. Vi erbjuder djuplodande information om de personlighetsdrag som mäts under testet, liksom om de egenskaper som mäts på våra övningsprov. Utöver hundratals övningsfrågor som simulerar det verkliga Caliper-testet så får du tillgång till poängrapporter, svarsförklaringar och vår kompletta guide till personlighetstest.

Caliper PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

 • Övningsfrågor som simulerar Caliper
 • Test med sifferserier 
 • Matristest
 • Test med symbolserier
 • Analys av 50 personlighetsdrag
 • Komplett guide till personlighetstest

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Caliper personlighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Caliper test

Med hjälp av vår studieguide till Caliper test kommer testet att framstå som mindre skrämmande, i och med att du får tillgång till våra övningsfrågor, liksom förklaringar på hur du bäst svarar på testets frågor. Genom att öva med JobTestPrep stärker du dessutom ditt självförtroende och får ökad insikt om vilka personliga egenskaper du har. På så sätt ökar du dina chanser att prestera väl på Caliper-testet. Dessutom får du tillgång till vår övning "Enstaka egenskaper ", som ger dig möjlighet att på frågor rörande specifika personlighetsdrag, och optimera dina möjligheter inför rekryteringsprocessen.

"Enstaka egenskaper "

Vår övning "Enstaka egenskaper " omfattar alla 50 personlighetsdrag och erbjuder följande fördelar:

 • Du kan öva på frågor rörande de olika personlighetsdragen var för sig, i din egen takt och efter behov.
 • Du kan öva på de olika dragen och skaffa dig en förståelse för hur frågorna fungerar, vilket du sedan får nytta av på det verkliga testet.
 • Du sparar tid genom att endast öva på frågor som rör de personlighetsdrag du behöver optimera.
 • Med hjälp av vår professionella studiehandledning får du tillgång till en analys av samtliga personlighetsdrag.
 • Du får möjlighet att presentera dig på bästa sätt i förhållande till samtliga aspekter av din personlighetsprofil.

Vad är en Caliper bedömning?

Caliper-test är utformade för att mäta och rapportera en arbetssökandes personlighet och hur den relaterar till arbetsförmåga. Det är inte ett test där du kan lyckas eller misslyckas. Caliper-testet testar en kandidats styrkor, vad som motiverar honom eller henne, och den sökandes potential att lyckas i en specifik yrkesroll.

Calipers personlighetstest finns tillgängligt som online-prov, eller som fysiskt test med penna och papper. Provet är ett flervalstest bestående av 180 frågor. Flertalet arbetssökande spenderar 2 eller 3 timmar på att slutföra testet, men testet har egentligen ingen tidsgräns. Det är viktigt att du besvarar samtliga frågor eftersom provresultatet inte kan analyseras om du hoppar över frågor.

Caliper test, övningsfrågor

I samband med att du tar testet kommer du att få veta att det inte finns några felaktiga svar. Detta stämmer dock inte riktigt. Med hjälp av JobTestPreps djuplodande analys av frågor och svar på testet, kommer du att skaffa dig en förståelse för den analys som ligger bakom testfrågorna. På så sätt kommer du även att förstå vilka svar som är ”rätt” för den position du söker, och kan se till att dina svar stämmer överens med kraven för den position du söker, och med företagskulturen på din blivande arbetsplats.

Hur ser Caliper personlighetstest ut?

Du kommer att mötas av en mängd olika bilder, uttalanden och så vidare, var och en försedda med fyra påståenden om exemplet. I flertalet fall ska du välja vilket av de fyra påstående som stämmer bäst överens med din syn på saken. I vissa fall skall du tvärtom välja det påstående som stämmer minst in på dig. Caliper-testet innehåller även sant/falskt-frågor, tillsammans med frågor där du ska välja mellan fem grader av medhåll, från "håller absolut med ", till "neutral" eller "håller absolut inte med".

Vi rekommenderar att du försöker se frågorna utifrån din blivande arbetsgivares perspektiv. För att passera ett Caliper personlighetstest är det viktigt att du försöker förstå de olika frågorna i ljuset av hur företaget tänker sig att du ska passa för den yrkesroll du söker. Avsikten bakom dessa personlighetstester är alltid att hitta den bästa möjliga kandidaten för en viss position, genom att matcha kandidaternas styrkor, svagheter, motivationer och potential med företagets behov och kraven för en specifik position.

Caliper bedömning, resultat

Resultaten i ett Caliper-test resulterar i en så kallad Caliper-profil. Eftersom testet kan användas för olika syften, alltifrån rekrytering, till personalutveckling eller för att skapa effektiva arbetsgrupper, så kan resultaten tolkas på olika sätt. I samband med rekrytering används resultaten för att se om kandidaten utgör en god matchning för den utlysta positionen. Caliper-profilen utgör även grund de frågor som kommer att ställas vid en eventuell anställningsintervju.

Resultatet ger även en fingervisning om hur kandidaten kommer att prestera i sin yrkesroll. När testet vänder sig till befintliga anställda så ger testet svar på huruvida en anställds position passar dennes styrkor eller svagheter, och vilka utbildningsinsatser som kan behövas. När ett företag vill skapa effektivare arbetsgrupper, kan de ta hjälp av en Caliper-profil för att jämföra olika anställdas styrkor och svagheter, och sätta ihop en grupp där de ingående medarbetarna kompletterar varandra på bästa sätt.

Caliper profil

De grundläggande personlighetsdragen som bedöms i ett Caliper-test är de nedanstående:

Ledaregenskaper/Övertalningsförmåga

 • Självsäkerhet: direkt och rak kommunikation, positivt dominant
 • Aggressivitet: dominans och kontroll
 • Ego: behov av att övertyga andra ger personlig tillfredställelse
 • Empati: förmåga att korrekt läsa av andras reaktioner och känslor
 • Självkänsla: kapabel att hantera motgångar och ta kritik
 • Risktagande: kapabel att ta nödvändiga risker
 • Ansvarstagande: en stark inre drift att avsluta påbörjade uppgifter
 • Medvetenhet: noggrannhet vid beslutsfattande

Sociala talanger

 • Social: har förmågan en önskan att samarbeta med andra
 • Empati
 • Skepticism: misstänksam, fokuserad på vad andra tycker om en
 • Anpassningsförmåga: vänlig, omtänksam, hjälpsam, öppen för nya idéer
 • Sällskaplighet: utåtgående och social

Problemlösning/Beslutsfattande

 • Idé-orienterad: förmögen att utveckla originella och kreativa idéer
 • Noggrannhet: fokus på detaljer
 • Abstrakt tänkande: kapacitet att tänka logiskt
 • Flexibilitet: förmåga att anpassa sig efter ändrade omständigheter
 • Risktagande
 • Ansvarstagande
 • Medvetenhet

Organisationsförmåga /Tidshantering

 • Organisationsanpassning: förmåga att förstå sig på existerande strukturer och företagsmiljö
 • Strukturerad: självdisciplin och förmåga att prioritera
 • Noggrannhet
 • Medvetenhet
 • Ansvarstagande
 • Risktagande

Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst