Öva inför Hudson test

Har du blivit kallad till att ta ett Hudson test i samband med att du sökt en anställning? Hudson erbjuder ett testbatteri som hjälper hugade arbetsgivare att sålla agnarna från vetet under rekryteringsprocessen, test som undersöker en kandidats motivation, numeriska, verbala och abstrakta förmåga. Missa inte chansen att öva inför dessa test och registrera ett konto hos JobTestPrep redan idag!

Hudson PrepPack™

Test och övningsmaterial är på engelska:

  • Simulering av Hudson-test
  • Numeriska test
  • Avancerade numeriska övningar
  • Videotutorials och handledningar
  • Facit med utförliga svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om Hudson test får du gärna kontakta mig

Innehåll

Hudson

Hudson är ett internationellt verkande rekryteringsföretag med över 2000 anställda, och svenska kontor i Göteborg och Stockholm. Deras test utvecklas vid deras forsknings- och utvecklingscenter i Gent i Belgien, som anställer ett 30-tal testpsykologer.

De test de utvecklar används till att utvärdera kandidaters potential och förmåga. Testbatteriet inkluderar Hudsons Färdighetstester, Motivationsanalys och Personlighetsprofil. I den här artikeln berättar vi mer om dessa test och vårt övningspaket.

Hudson färdighetstest

Hudsons färdighetstest består av tre deltest: ett test i abstrakt tänkande, ett numeriskt test, och ett språkfärdighetstest. Dessa test finns på fyra nivåer: arbetare, juniora chefer, mellanchefer och högre chefer. Generellt mäter samtliga dessa test nedanstående färdigheter:

  • Planeringsförmåga
  • Teknisk förståelse
  • Förmåga att arbeta snabbt och korrekt
  • Spatial förmåga
  • Analytisk förmåga

Om du tar samtliga tre test så kommer din blivande arbetsgivare att få en rapport med ett genomsnittsbetyg som berättar om din generella nivå, liksom betyg på de tre deltesten. Dessa ger din blivande arbetsgivare en uppfattning om ditt sätt att arbeta, dina styrkor och svagheter.

Hudson Personlighetsprofil

Hudsons personlighetstest är ett test som du tar online och är utformat för att utvärdera hur en kandidat kommer att bete sig på en arbetsplats. Testet mäter 25 olika dimensioner av en persons personlighet, liksom enligt den så kallade Big 5-modellen, på personlighetsdragen: Emotionell stabilitet, Extraversion, Öppenhet, Altruism och Samvetsgrannhet.

Testet är inte på tid, men du uppmuntras att inte ta för lång tid att inte ta för lång tid på dig att svara på frågorna.

På det här testet kommer du att möta ett antal påståenden, och sedan ska du gradera i vilken utsträckning du instämmer med påståendet, där A betyder att du inte håller med alls, och E innebär att du instämmer fullständigt. Du kommer att uppmanas att svara sanningsenligt enligt hur du faktiskt skulle agera på en arbetsplats, och inte hur du önskar att du skulle agera.

Innan du tar ett personlighetstest är det en utmärkt idé att ta ett eller flera övningstest för att bekanta dig med formatet och den olika typen av frågor, och skaffa dig en uppfattning om dina styrkor och svårigheter. Genom att göra det skaffar du dig även en förståelse för vilka personlighetsdrag vilken typ av frågor mäter. På så sätt kan du välja att svara på frågorna på ett sätt som framställer dig i bästa möjliga dager inför din framtida arbetsgivare. Ta en titt på vårt Övningspolitik för Personlighetstest, registrera ett konto och börja öva!

Registrera konto

JobTestPrep är det enda företaget på nätet som erbjuder ett heltäckande utbud av övningstest för rekrytering. Med över 25 år i branschen har vi hjälpt tusentals kandidater att klara sina test och landa sina drömjobb. Åtskilliga svenska företag använder sig av Hudson-test, och chanserna att klara dem ökar betydligt om du över med oss. Så registrera ett konto och börja öva redan idag!


Blir du ombedd att ta ett annat test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst