Personlighetstest - lär dig svara på frågor om dig själv

Personlighetstest är en populär och viktig del av många rekryteringsprocesser. Man behöver inga speciella kunskaper för att ta ett personlighetstest men det rekommenderas  att man är väl förberedd för att förstå vad arbetsgivare letar efter, baserat på den specifika industrin och rollen i fråga och hur de filtrerar fram de relevanta kandidaterna. Med övning hos JobTestPrep kan du väsentligt öka dina chanser att kamma hem drömjobbet.

Personlighetstest PrepPack™

Personlighetstest helt på svenska

 • Guide till personlighetstest
 • Ett komplett personlighetstest med 240 frågor
 • 28 mindre test för personlighetsprofilering
 • Resultat och förklaringar
 • Förberedelser inför arbetsintervjun (på engelska)

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt stora generiska personlighetstest får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vårt personlighetstest - vad består det av?

Vårt personlighetstest för jobbmarknaden är baserat på marknadens krav och testet är helt på svenska. Det finns flera olika skolor för personlighetstest, men den vanligaste teoretiska modellen som används för personlighetpsykologiska test idag kallas för femfaktormodellen, "the Big 5 Personality Test", eller "de fem stora". Många företag har arbetsrelaterade beteendetest eller andra typer av test baserade på the Big 5, t.ex. Assessio med sitt MAP personlightetstest, polisens NEO-PI-R men även många andra. Vi erbjuder ett generiskt personlighetstest som matchar de stora test många testleverantörer har i sortimentet. Vi erbjuder en guide inför övningstesten, ett generellt komplett personlighetstest med 240 frågor och även specifik profilering inom de specifika karaktärsdrag som även representeras i det kompletta personlighetstestet. Du kan välja din profil utifrån vilket jobb du söker och få ett mer passande resultat för att verkligen lära dig att pricka rätt med svaren som förväntas. 

"The Big5"

Personlighetstest baserade på "The Big 5" modellen, mäter karaktärsdrag och personlighet utifrån fem personkvaliteter:

 • Neuroticism - reflekterar en persons tendens att känna negativa känslor och reagera på ett negativt sätt i olika situationer.
 • Extraversion - reflekterar mängden njutning man får från sociala kopplingar och ens behov av dem. Domänet är ihopkopplat med effektivt samarbete med andra och fördelarna med att jobba som ett team.
 • Öppenhet - är viljan att uppleva ett behov av- och en förmåga av att bolla idéer, vara nyfiken på nya saker och vara öppen för nya erfarenheter på en emotionell, eftertänksam och aktiv nivå.
 • Tillmötesgående - visar en tendens att sätta andra personers intressen före dina egna och en vilja att samarbeta med andra.
 • Samvetsgrannhet - tittar på karaktärsdrag som ihärdighet, samvetsgrannhet, engagemang och ansvarsfullhet.

För rekryterare och arbetsgivare är den personlighetsprofilering som görs från dessa fem faktorer viktig då de visar på emotionell stabilitet, förmåga att samarbeta med andra eller att leda andra, på motivation och mycket mer. Nedan kan du se en exempelfråga från testet och läsa mer om hur betygen sätts och hur testrapporten ser ut. 

Exempelfråga från vårt femfaktor personlighetstest:

Testrapport från vårt personlighetstest

Rapporten från ett jobb personlighetstest kommer att informera dig eller en arbetsgivare om följande:

 • Dina styrkor och svagheter
 • En beskrivning av dina karaktärsdrag
 • Din grad av ledarskapsförmåga (där det är relevant, t.ex. i profilen 'Chefsposition')

Exempel på testrapporten från vårt personlighetstest:

Om du klickar på exempel får du en mer detaljerad förklaring om karaktärsdraget och du kan se hur du har svarat på alla frågor.

Varför öva inför ditt personlighetstest

Trots att du egentligen inte kan öva in några förmågor inför ett personlighetstest, kan du ändå uppnå de resultat du vill ha genom att förbereda dig innan du tar testet. När du tar ett personlighetstest, vilket ofta är obligatoriskt i en rekryteringsprocess, speciellt om du söker en chefsposition eller liknande, kan det vara svårt att veta exakt vad arbetsgivaren är ute efter.

Det finns ingen anledning att vara orolig eller skrämd. Personlighetstester är vanligen enklare att ta än andra bedömningstest, som till exempel anställningsintervjuer. Det är ett välkänt att en intervjuare kan vara partisk, vilket inte datoriserade test är, vilket innebär att resultatet ligger helt i dina händer. 

Sedan är förstås bedömningar av en person eller förmåga alltid stressframkallande och stress under testsituationen kan naturligtvis påverka testresultatet negativt. Även faktumet att många personlighetstest är tidsbegränsade kan vara ett stressmoment. Genom att öva i förväg minskar du stressen och ökar ditt självförtroende inför testdagen, vilket gör att du kan ta personlighetstestet och få ett resultat som bäst speglar dig som person och som, kanske viktigast i din situation, ger din blivande arbetsgivare vad hen letar efter. Du måste hålla i minnet att de egenskaper som utvärderas av rekryteraren är hur du fungerar i en arbetsroll (vissa test, som Adept 15, ett arbetsrelaterat beteende test och liknande, utvärderar exakt hur du beter dig i olika arbetssituationer) och du behöver inte uppge någonting som handlar om hur du agerar på fritiden, med vänner och familj.

Hur får jag bästa möjliga resultat på ett personlighetstest?

Många skulle beskriva personlighetstest som att det inte finns några rätta eller felaktiga svar. Detta stämmer dock inte helt och hållet då det finns "rätta" eller "felaktiga" svar efter vilket yrke och vilken roll du söker. 

Vårt PrepPack™ (övningspaket) är skräddarsytt för att hjälpa dig med förberedelserna inför personlighetstest för jobb. De nedanstående fem tipsen kommer att förbättra ditt testresultat:

 1. Läs vår guide, för viktiga metoder för att ta testet.
 2. Ta det fullständiga testet. 
 3. Läs din personliga rapport som bedömer dina karaktärsdrag.
 4. Öva på personlighetstest profilerade för de specifika karaktärsdragen du behöver för ditt jobb.
 5. Ta testet en gång till och fokusera på de frågor som rör personlighetsdrag som du behöver förbättra.

Förberdelser inför en intervju

I vårt Personlighetstest PrepPack™ finner du förutom personlighetstest och övningar relaterade till specifika karaktärsdrag, en guide och övningar inför din intervju. Ditt resultat på en arbetsintervju reflekterar i allra högsta grad dina personlighetsdrag och många arbetsgivare använder frågor från personlighetstest vid anställningsintervjuer. 

Genom att öva på den här typen av frågor inför din intervju hjälper det dig att förstå vilka frågor som hör till vilka personlighetsdrag och hur du ska svara för att ge bäst intryck av att vara lämpad för den utlysta positionen. Denna del av vårt övningspaket är på engelska. 

Lycka till!