Öva inför flygledare test - FEAST

Vill du bli flygtrafikledare? Det är ett spännande, varierande och ansvarsfullt yrke. Rekryteringprocessen till flygledare utbildningen består av fyra steg och utbildningen tar minst ca 1,5 år. FEAST test (First European Air Traffic Controller Selection Test) från Eurocontrol är en av delarna påväg till din karriär som flygledare. Du kan endast ta FEAST-testet en gång, så det är verkligen viktigt att vara förberedd. Med våra noggrant utformade övningstest får du hjälp att klara dessa avancerade, svåra och extremt viktiga testen på din väg till ditt drömjobb. Köp vårt Flygtrafikledare PrepPack™ och börja öva idag.

Flygledare PrepPack™

Test och guider på engelska, testinstruktioner delvis på svenska: 

 • FEAST Diagnostiskt övningstest
 • Spatial förmåga
  • Kubvikning (på svenska)
  • Spot the side
 • Hörövningar för Big Numbers
 • Övningstest för beslutsfattningsförmåga
 • Övningstest för planeringsförmåga
 • Kollisionshantering, koordinationsförmåga, inkl. guide
 • Memorering
  • Memorize Instruments
  • Memorera bilder
 • Övningstest för reaktionsförmåga
 • Koncentrationsförmåga
 • Interaktivt multitasking test
 • FEAST - simulerat test

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

 

 

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om FEAST I får du gärna kontakta mig

Innehåll

FEAST test

För dig som vill bli flygledare krävs bra fysik, bra syn, bra hörsel och att du har avslutad gymnasieutbildning med minst betyget Godkänt i matematik A/1, svenska A/1 och engelska A/5. Uttagningen till flygledarutbildningen är i fyra steg och testen som du som kandidat behöver ta är från FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test Package). Företaget som har utvecklat detta test som ges till kandidater för flygtrafikledareyrket över hela Europa heter Eurocontrol. Steg 1 & 2 i antagningsprocessen till kursen är FEAST I och FEAST II. Intagningen till trafikledarutbildningen sker bl.a. hos Luftfartsverket (LFV) men det finns även de som söker via Försvarsmakten eller för SAAB. Då väntar dig en längre utbildning än endast den som kräver FEAST, enligt europeisk standard. 

För dig som vill söka öppnar en ny ansökningsprocess den:
1 januari, 2024. 

Just nu pågår intagningstesten inför utbildningsstart, så det är ett ypperligt tillfälle att köpa vårt Flygledare PrepPack™Pack och öva.

Kom ihåg att du bara kan ta FEAST test en gång!

Du som accepteras på kursen kommer att studera på Entry Point North i Malmö, en av de största skolorna för ATC i Europa. Utbildningen tar ca 1,5 år men söker du jobb via Försvarsmakten måste du först utbilda dig där i ca 1 år. Via SAAB kan du också bli flygtrafikledare och de fortsätter din utbildning i Remote Tower på Sundsvalls flygplats i ca 1 år till efter att du har gått klart din kurs i Malmö.

Steg 1 (det vi förbereder dig inför)

Den första två faserna av FEAST test är avsedd för att mäta dina grundläggande färdigheter och förmågor som beslutsfattande, planeringsförmåga, minne, logiskt resonemang, visuell uppfattning, uppmärksamhetsförmåga, spatial förmåga m.m. 

I steg 1 (som tar ca 3 timmar) kommer du att testas på saker som:

 • Planeringsförmåga
 • Spatial förmåga 
 • Minne och memorering 
 • Simultankapacitet 
 • Perceptuell snabbhet 
 • Förmåga att hantera tredimensionella objekt 
 • Visuell uppfattningsförmåga
 • Förmåga att förstå- och komma ihåg stora nummer korrekt - hörövning

Vi erbjuder guider och övningstest för många olika delmoment av FEAST-testet som ges i steg 1. Alla FEAST-test är på engelska, vilket stämmer även för nästan alla av våra övningstest inför FEAST. Dock har vi har valt att ge instruktioner på svenska för att ge bästa möjlighet till att förstå momentet när du övar. Vårt kubvikningstest, inkl. studieguiden är helt på svenska då detta är ett moment som många har lite svårt för och som man verkligen kan träna in och förstå bättre om man får facit och förklaringar på det språk man bäst behärskar. Då vi riktar oss till blivande svenska flygledare antar vi att svenska är ett starkare språk än engelska.  

Steg 2

För dig som klarar steg 1 kommer fler FEAST test, bl.a. FEAST Dynamic ATC Radar test (FEAST DART) och FEAST Multipass. Denna del av uttagningen till skolan tar ca 5 timmar och är ännu svårare än den första delen. 

Steg 3

Efter begåvnings- och kompetenstesten väntar dig en intervju. Du kan även behöva fylla i ett FPQ-formulär som ställer frågor om din personlighet. Fokus i intervjustadiet är också på sådant som behövs för yrket, såklart. Därför diskuteras många frågor gällande stresstålighet och andra önskvärda personliga egenskaper som behövs för flygledaryrket. Intervjutillfällen ges bara till seriösa- och lämpliga kandidater. Intervjuförberedelser ingår inte i vårt PrepPack™ för blivande kandidater till flygtrafikledare utbildning då vår fokus är på FEAST, men du kan läsa mer om intervjutips här. Vill du öva på ett personlighetstest erbjuder vi även det. 

Steg 4

För dig som har klarat test- och intervjuprocessen väntar en läkarkontroll och en säkerhetskontroll. Flygledare har stort ansvar för flygsäkerheten, vilket talar till många och det är då extra viktigt att du som kandidat inte har något kriminellt förflutet eller är/har varit inblandad i skumma affärer. 

Medicinskt måste du visa upp blodprover/värden som inte är mer än 3 månader gamla, vara fullt frisk, ha bra hörsel och bra syn. Om synen är justerad över en viss nivå måste du söka specialtillstånd från Transportstyrelsen för att få behörighet för att söka till en utbildning som Air Traffic Controller.

FEAST olika moment

Som nämnts tidigare består FEAST-testet av olika moment. Nedan beskriver vi några av dem och visar exempel på hur de valda övningstesten ser ut.

Visuell uppfattningsförmåga - kollisioner

Vårt test om kollisioner eller Conflicting Paths mäter din visuella uppfattningsförmåga. För dig som vill bli flygledare är det viktigt att du kan se vad som kommer hända om man följer en viss rutt och det är extremt viktigt att vara uppmärksam och att titta noga på det du ser och uppfattar.

Testet består av ca 20 frågor (antalet frågor kan variera). Din uppgift är att titta på en bild med trianglar (som representerar flygplan) som pekar i olika riktningar och avgöra om två flygplan kommer kollidera eller ej. Om två trianglar pekar mot varandra visar det att de är påväg mot en kollision. Kollisionerna kan vara lodräta eller diagonala.  Du har 7 sekuner per fråga för den enklare nivån av testet och 5 sekunder per fråga för den svårare delen av testet. Om du ser en kollision måste du klicka på en knapp för att markera det. Vänligen notera att det riktiga testet kan skilja sig i design från vårt övningstest. Det gäller alltså att vara snabb och uppmärksam här för att få en bra poäng. 

Exempelfråga

Bilden med flygplanen (trianglarna) som flyger i olika riktningar ser ut såhär:
kollisioner exempel FEAST

Välj om det är en Conflict eller No Conflict

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Det korrekta svaret är 'No Conflict' då det inte finns några flygplan som är i risk för kollision på bilden, alltså pekar inga trianglar mot varandra. 

Det kan verka som en lätt uppgift att lösa men då du endast har 5-7 sekunder på dig blir uppgiften genast mycket mer komplicerad och det gör det värt att öva på detta prov. 

Spatial förmåga - Kubvikning

I början av detta test kan du välja ett antal tärningsformer som öppnas vid deras sidor, din uppgift är att välja kuben och återställa sin form. Då kubvikningen är ett moment som kan vara svårt att förstå men som till största delen är visuellt och inte verbalt har vi valt att presentera kubvikningsguiden och kubvikningsövningstesten på svenska i vårt övningspaket inför FEAST I. Genom att läsa förklaringar och svarsförklaringar till redan genomförda uppgifter kan du få en bättre förståelse för vad som krävs av dig i detta moment. 

Här är ett exempel på en utvikt kub som måste vikas ihop till en tredimensionell kub:

Kub för 3D-vikning FEAST

Välj den 3D-kub som motsvarar den utvikta kuben ovan i sin ihopvikta form:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

Om du fäster sida nummer 6 till sida nummer 4 kan du se att den lila pilen pekar mot den röda pilens trubbbiga ände, och den blå pilen befinner sig under den som i kub (D), vilket gör det till rätt svar.


Minne och memorering

För memoreringsmomentet erbjuder vi två övningstest. Det första är Memorize Instruments och det andra ett test i att memorera bilder. 

Memorize Instruments

I det här testet ser du först flera mätare på en bild. Ditt jobb är att memorera hur mätarna ser ut, vart pilarna pekar, närmsta nummer pekarna visar o.s.v. för att sedan kunna välja rätt mätare på frågorna. Testet är uppdelat i fem delar med 4-6 frågor i varje. För varje del visas en typ av mätare där pekaren pekar i olika riktning eller på olika nummer o.s.v. Du behöver välja vilken av mätarna i varje alternativskategori är den du såg på den första bilden med flera olika mätare. Detta är ett svårt prov och du har bara 5-7 sekunder på att memorera flera mätare (instruments), vilket betyder att övning verkligen kommer att ge färdighet

Här är ett exempel på den första bilden med flera olika mätare:

olikamätare feast

Välj den mätare som syntes på den första bilden:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är mätare nr. 2.

Den är likadan som samma typ av mätare på originalbilden.

I testet behöver du välja ett korrekt alternativ för varje typ av mätare som syns på originalbilden. 

Memorera bilder

Detta delmoment består av tre delar: Memorering, en matematikuppgift och en memoreringsuppgift

 • Memoreringsdelen, alltså del 1 går ut på att memorera så många detaljer och så mycket information du kan av 12 bilder som visas i sammanlagt 25 sekunder. Tips! Memorera specifika detaljer, färger (svart/vitt), riktningar av linjer/pilar/figurer o.sv. då bilderna är väldigt lika varandra.
 • Del 2 är matematikövningar som du måste svara sant eller falskt på. Denna del är delvis menad för att distrahera dig från bilderna du såg i del 1 av testet. Tips! Räkna inte ut vartenda tal utan börja med entalen. Stämmer inte de om det är addition eller subtraktion är svaret automatiskt falskt. 
 • Memoreringsuppgiften du får som del 3 i detta deltest går ut på att svara på 12 frågor, en om varje bild du fick se i del 1 av testet. Frågorna är numrerade och du måste välja numret som visar bilderna som du har memorerat. 

Såhär ser en bild ut från del 1 av testet:

Memorera bilder - FEAST - exempel del 1

 

Klicka på den siffra med bilden du såg i del 1 (exempel från del 3 av testet):

Svarsbild exempel FEAST memorera bilder

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

Svaret här är siffran 6. Bild nummer 6 är likadan som den bild på en bok som visades i del 1 där du fick se 12 bilder (i ett rutmönster).

Exemplet som visas här är bara för den första bilden. Du kommer alltså att se 11 till sådana här exempel där du måste klicka på den korrekta siffran enligt hur originalbilden i del 1 såg ut. 

Big Numbers

I vårt övningstest för Big Numbers kommer du höra en ljudinspelning med 18 frågor. I varje mening/fråga sägs ett nummer mellan 1000 och 9 000 000. Du har 7 sekunder på dig för varje fråga och måste välja vilket att de fyra numrena som ges som svarsalternativ nämndes i meningen.

Numret kan läsas upp i början-, i mitten- eller i slutet av meningen. Tidsgränsen och antalet frågor kan eventuellt skilja sig mellan vårt övningstest och original FEAST-testet men meningen är att testa hur bra du kan urskilja viktig information från ett ljudmeddelande och se hur bra du memorerar den information du mottagit. I och med tidsgränsen är detta ett svårt test och du behöver visa stor koncentrationsförmåga för att både höra och komma ihåg numret.

Ovan är alltså endast några exempel på de test vi erbjuder i vårt Flygledare PrepPack™. Vi erbjuder många fler övningstest än dessa, allt för att du skall ha chans att klara ditt FEAST-test denna enda gång du får ta det och komma in på flygledarutbildningen. 

Lycka till!

FAQ - Vanliga frågor

FEAST-testet för att komma in på utbildningen för flygledare kan endast skrivas EN GÅNG. Klarar du inte det får du söka dig till en annan karriär. Därför är det extra viktigt att öva ordentligt med våra övningstest inför testet. 


I Sverige hålls flygledarutbildningen på Entry Point North i Malmö. Detta är en av de största skolorna i Europa för Air Traffic Controller-utbildningen.


Vi erbjuder bl.a. många olika typer av övningstest, interaktiva test och ett simulerat FEAST-test (liknande det riktiga så mycket det går). Vi erbjuder förberedelser inför FEAST I.


Du måste uppylla vissa krav för att vara behörig och bli kallad till FEAST-testet. För att bli flygledare måste du vara frisk, ha bra syn och hörsel och ha gått ut gymnasiet med godkända betyg i matematik A/1, svenska A/1 och engelska A/5. Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test i samband med en jobbansökan, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst