Öva gratis test. Klara lämplighetstestet - JobTestPrep

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

XXX

XXX
XXX

Matrigma test gratis

 

Matrigma är ett begåvningstest som går ut på att hitta nästa matris i serien. Många arbetsplatser kräver att kandidaten klarar ett Matrigma test i rekryteringsprocessen. Vi på JobTestPrep vill ge dig chansen att öva gratis inför Matrigma-testet. Klicka nedan för både vårt begränsade gratis lämplighetstest och för att köpa vårt Matrigma PrepPack™ för att ha chansen att öva och förbättra dig ännu mer.

free-matrigma-button  more-matrigma-button

 

Logiktest gratis

 

Har du sökt jobb på t.ex. en myndighet, eller en chefstjänst? I så fall kräver antagligen din framtida arbetsgivare att du tar flera olika test. En typ av test som ofta krävs är logik test. De logiktest JobTestPrep erbjuder gratis är: abstrakt tänkande och induktiv slutledningsförmåga. Våra logiktest (både gratistesten och test- och övningsmaterial du behöver betala för) är på engelska.

Abstrakt tänkande – öva gratis

Abstrakt tänkande kräver att du kan tänka ”out of the box”. Testet består bl.a. av att passa ihop symboler men även syllogismer m.m. En del personer är naturligt bra på det medan andra behöver öva mer. Genom att prova våra gratis övningar i abstrakt tänkande och sedan fortsätta öva med vårt Abstrakt tänkande PrepPack™ kan alla lära sig vad som behövs för att hålla sig lugna och känna sig förberedda på provet.

Gratis abstrakt tänkande knapp  mer om abstrakt tänkande knapp
                           

Induktiv slutledningsförmåga

Från dessa test kan arbetsgivare se hur en potentiell kandidat för ett jobb resonerar kring olika logiska problem och kan då dra slutsatser om hur du kommer att reagera i olika situationer. Symbolserier, matriser, ”odd one out” m.m. ingår i dessa typ av test. Du kan prova på gratis med en kort version av testet och utöka din kunskap och förmåga med över 650 frågor i vårt övningspaket.

gratistest induktiv knapp   läs mer induktiv knapp

 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.
Hittade du inte vad du letade efter?
?