Öva på People Test Logik (PTL) med oss. Klara jobbet som chef. - JobTestPrep

Vad är PTL-testet? 

People Test Logik testar kandidatens färdigheter, intelligens och kompetens inom 3 kategorier, för vilka vi erbjuder övningar: 

Logik 

Exempel från Matrigma-övningarna i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™: 

Nedan ser du ett rutsystem med 3x3 rutor:
matrigmaexempelptl

Vilket alternativ fulländar matrisen (vilken bild skall vara istället för ? ovan):

Matrigmaalt1ptl
Matrigmaalt2ptl
Matrigmaalt3ptl
Matrigmaalt4ptl
Matrigmaalt5ptl
Matrigmaalt6ptl
Rätt!
Fel svar

För att avsluta denna matris måste du identifiera hur objekten rör sig i sin progression inom raden. Om du tittar på den översta raden ser du att både de svarta och de vita prickarna rör sig i varje ram. Tänk dig rutnätet som en klocka, så ser du att de svarta prickarna flyttar sig en plats motsols i varje ram. De vita prickarna flyttar sig två platser medsols i varje ram.

Från den andra raden ser du en annan viktig regel: om de svarta och vita prickarna rör sig över varandra täcker de svarta dem vita. Du kan hitta den saknade figuren genom att applicera båda reglerna och identifiera den figur som håller radernas rörelsemönster. Enligt denna regel kommer prickarna att mötas i rutnätets övre, vänstra hörn, och eftersom de svarta och de vita prickarna överlappar varandra, måste svaret vara en figur som endast innehåller en svart prick.

Numerisk förmåga 

  • Uträkningar 
  • Lowest Number 
  • Nummersekvenser 

Exempel från nummersekvens-övningarna i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™:

Nedan ser du en nummerserie:

15     30     10     6     11     ?

Vilket av följande nummer skall ersätta ? i nummersekvensen?

9
33
66
72
Rätt!
Fel svarThis series advances according to the following rules:
(1) The mathematical operations between the intervals alternate in a specific order, x, /, -, +.
(2) In each step the value of the number by which the previous interval is divided/subtracted/multiplied/added- increases by 1.

The correct number is 66.

Verbal förmåga

  • Språkliga analogier 
  • Verbal slutledningsförmåga 
  • Odd One Out 
  • Antonymer 

Exempel från antonymövningarna i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™: 

Vilket ord är motsatsen till:

BROKEN

Cracked
Burst
Fragmented
Slivered
Complete
Rätt!
Fel svar

Broken means 'reduced to fragments,' so the antonym is completeCrackedburst, and fragmented are related words but not synonyms.

Therefore, the correct answer is complete.

Det riktiga testet innehåller 80 frågor och det gör även JobTestPrep simulerade PTL-test. Frågorna är blandade och du betygssätts i 9 olika kategorier, t.ex. inlärningsförmåga, logiskt tänkande, korrekt resonemang, hur bra man passar för rollen o.s.v. Som nämnts tidigare används PTL ofta för intern befordran eller chefspositioner. T.ex. passar det för någon som söker en VD-post då det är ett allmänt IQ-/logiktest som mäter kandidatens intelligens på flera olika sätt. Stora företag som Novo Nordisk, Mediq och Niras använder sig av People Test Systems tjänster. På våra simulerade People Test Logic (PTL) test har du 30 minuter på dig att svara på alla 80 frågor. 

Hur skall man öva inför PTL? 

För att ha den bästa chansen att klara testet och få ett bra betyg i så många områden som möjligt rekommenderar vi dig att genomföra våra övningar inom de olika testkategorierna och sedan ta de simulerade testen. Alternativt kan du ta de simulerade testen, läsa svarsförklaringarna i facit, se vilka områden som behöver mer övning och därefter öva på de specifika sakerna du inte fick ett bra betyg på. Våra test är såklart inte snarlika det riktiga testet men de ger en bra förberedelse då frågeställningarna är lika och testet utformat med lika många frågor och samma typ av kategorier. I nuläget är vissa övningar på engelska medan andra på svenska. 

Börja öva redan idag och klara rekryteringsprocessen! 

Lycka till! 

 

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.