Klara ditt People Test Logik (PTL) - öva med oss

PTL är ett test från People Test Systems, ett danskt företag som sedan 2021 ägs av svenska Assessio. PTL är ett test som utvärderar kandidatens intelligens och logiska kompetens. Testet ses som ett IQ-test och kan användas som intagningstest bl.a. till Mensa. För dig som jobbsökande kan du bli ombedd att ta PTL för en chefsposition och testet används ofta internt för olika befordringar. Vi erbjuder två simulerade PTL-test och många övningar i de olika kategorierna som testet innehåller. Läs mer nedan, köp vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™ och börja öva idag.  

People Test Logic (PTL) PrepPack™

Övningstest delvis på svenska och delvis på engelska:

 • 2 simulerade PTL-test
 • Logikövningar
  • Nästa i serien
  • Spatialt resonemang
 • Numeriska test
  • Guider
  • Uträkningar
  • Ordproblem
  • Nummersekvenser
  • Extra övningar
 • Verbala test (på engelska)
  • Placeringar
  • Verbal slutledningsförmåga
  • Odd One Out
  • Extra övningar
 • Guider, facit och svarsförklaringar

Mobilvänligt PrepPack™ | 24/7

Totalt
Hej! Jag heter Sara och är produktansvarig hos JobTestPrep Sverige. Har du frågor om vårt People Test Logik-produkt får du gärna kontakta mig

Innehåll

Vad är PTL-testet?

People Test Logik testar kandidatens färdigheter, intelligens och kompetens inom 3 kategorier, för vilka vi erbjuder övningar: 

Logik

 • Nästa i serien 
 • Spatialt resonemang

Exempel från nästa i serien i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Här ser du en bildserie:

Vilken bild är nästa i serien?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4.

Varje cirkel är indelad i sex delar; tre par av identiska former är belägna i motsatta celler; de grå delarna roterar medsols medan alla inre former roterar moturs. Det är inte lätt att känna igen närvaron av de tre paren, men man kan nå samma slutsatser med andra ledtrådar. Till exempel kan man notera att samma par former visas i den första och fjärde artikeln i sekvensen, som är fallet med det andra och femte objektet. Det är bara logiskt att nästa objekt i sekvensen kommer att innehålla två hjärtan, belägna i högra och vänstra celler. Detta resonemang bör leda till att vi minskar det möjliga svaret på alternativ 1 och 4. Att räkna ut rörelsemönstret för de grå delarna kan begränsa det möjliga svaret på alternativ 2 och 4. Att kombinera dessa två slutsatser, och vi står kvar med alternativ 4 som det enda alternativet att följa resonemanget för detta problem.​

Exempel från spatialt resonemang i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Nedan ser du två separata objekt, vart och ett med en punkt i ett av hörnen. Båda objekten har fem alternativa roteringar.

Välj det svarsalternativ där punkterna är i samma hörn som på originalobjekten

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

Det korrekta svaret är svarsalternativ 4.

Notera att '8'-figuren är symmetrisk horisontalt men inte vertikalt (de två hålen är inte lika stora). Därför är svarsalternativ 4 (D) korrekt (hörnet är markerat i rött) men svarsalternativ 2 (B) är fel (hörnet markerat i grönt). 

Numerisk förmåga

 • Uträkningar
 • Ordproblem
 • Nummersekvenser 

Exempel från uträkningsövningarna i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Vilket alternativ är det korrekta svaret på denna fråga?

33 x 11 + 24 - ? = 235

Välj endast ett alternativ:

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The correct answer is D, 152.

To solve this question, follow the order of operations to keep your calculations correct:

Simplify the equation until you have one expression on each side of the equals sign. Notice that the number you should find is negative since it has a minus sign before it. To make it positive, move it to the other side of the equals sign. Then move 235 to the left side of the equation and calculate the left side.

33 x 11 + 24 - ? = 235 / (+?), (-235)

33 x 11 + 24 - 235 = ?

363 + 24 - 235 = ?

152 = ?

Exempel från numeriska ordproblem-delen i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

A tray of 18 boxes with 200 grams worth of instant coffee packets makes 6000 cups of coffee. How many 200-gram boxes are required to make 4000 cups?

Välj det korrekta svaret:

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 2.

The number 4000 is 2/3 of 6000. If 18 boxes are required to produce 6000 cups of coffee, then 2/3 of this amount are required to produce 4000 cups. And 18 x 2/3 = 12.

The answer is 12

Exempel från nummersekvens-övningarna i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Nedan ser du en nummerserie:

15     30     10     6     11     ?

Vilket av följande nummer skall ersätta '?' i nummersekvensen?

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

This series advances according to the following rules:
(1) The mathematical operations between the intervals alternate in a specific order, x, /, -, +.
(2) In each step the value of the number by which the previous interval is divided/subtracted/multiplied/added- increases by 1.

The correct number is 66.

Verbal förmåga

 • Placeringar (logiska verbala frågor)
 • Verbal slutledningsförmåga 
 • Odd One Out 

Exempel från övningar i placeringar i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Påstående:

Morning shifts are 7 hours long and after-noon shifts are 8 hours long.
Stella works morning as well as after-noon shifts.
Jane never works morning shifts.
Jane is a saleswoman.
Stella called in sick this morning.

Fråga:

Which statement must be true?

Välj det korrekta svaret: 

Fel

Korrekt!

Fel

Fel

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 2.

Since we are told that Stella works morning shifts, and that Jane never works morning shifts, the statement in answer choice B must be true.

Let's go over the rest of the answer choices:

Answer choice A – we know that morning shifts last 7 hours, that Jane is a saleswoman and that she does not work morning shifts. However, we cannot deduce that this applies for every other salesperson as well. The fact that Jane does not work morning shifts does not mean salespersons do not work morning shifts as a rule.

Answer choice C – since we are told that Jane never works morning shifts, this statement must be false.

Answer choice D – all we know about Stella is that she works both morning and afternoon shifts, and that she called in sick today. There is no information regarding the nature of her work, therefore we cannot say whether she is a saleswoman or not.

Answer choice E – the fact that Stella called in sick does not necessarily mean she was telling the truth, therefore we cannot tell whether or not she is really sick. Plus, even if she were sick, this still would not necessarily mean she was running a fever.

Exempel från övningar i verbalt resonemang i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

Statement

Most of the World's population love ice cream.

Italians are part of the world’s population

Conclusion

Most Italians love ice cream.

Är påståendet och dess slutsats:

Fel

Fel

Korrekt!

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 3: Cannot be answered (KAN INTE DRA SLUTSATSER).

Even though you could assume that the conclusion is true, there is no way to know that for sure. It’s not stated that most people in every country love ice cream, only that most of the world’s population does. It’s still possible that most Italians do not love ice cream.  Therefore, it cannot be answered.

Exempel från övningar i odd one out i vårt People Test Logic (PTL) PrepPack™

In the following set of words, which word is different from the others?

Fel

Fel

Fel

Korrekt!

Fel

Visa förklaring

The correct answer is answer alternative 4.

The word Catholic is used to describe a type of religious faith, while the other words are used to describe different nationalities.

Det riktiga testet vs. vårt PTL PrepPack™

Det riktiga testet innehåller 80 frågor och det gör även JobTestPrep simulerade PTL-test. Frågorna är blandade och du betygssätts i 9 olika kategorier, t.ex. inlärningsförmåga, logiskt tänkande, korrekt resonemang, hur bra man passar för rollen o.s.v. Som nämnts tidigare används PTL ofta för intern befordran eller chefspositioner. T.ex. passar det för någon som söker en VD-post då det är ett allmänt IQ-/logiktest som mäter kandidatens intelligens på flera olika sätt. Stora företag som Novo Nordisk, Mediq och Niras använder sig av People Test Systems tjänster. På våra simulerade People Test Logic (PTL) test har du 30 minuter på dig att svara på alla 80 frågor. 

Hur skall man öva inför PTL?

För att ha den bästa chansen att klara testet och få ett bra betyg i så många områden som möjligt rekommenderar vi dig att genomföra våra övningar inom de olika testkategorierna och sedan ta de simulerade testen. Alternativt kan du ta de simulerade testen, läsa svarsförklaringarna i facit, se vilka områden som behöver mer övning och därefter öva på de specifika sakerna du inte fick ett bra betyg på. Våra test är såklart inte snarlika det riktiga testet men de ger en bra förberedelse då frågeställningarna är lika och testet utformat med lika många frågor och samma typ av kategorier. I nuläget är vissa övningar på engelska medan andra på svenska. 

Börja öva redan idag och klara rekryteringsprocessen! 

Lycka till!