Öva inför begåvningstest för att bli ordningsvakt - JobTestPrep

Yrket ordningsvakt

En ordningsvakt lyder via sitt förordnande från polisen direkt under Polismyndigheten och är skyldig att lyda polisens order som rör tjänsten som ordningsvakt. Ordningsvakt med förordnande har inom sitt område delar av polismans befogenhet.

En ordningsvakt får omhänderta berusade personer som är inkapabla att ta hand om sig själv i enlighet med LOB, lagen om omhändertagande av berusad. Ordningsvakt får även avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen.

En ordningsvakt skall alltid söka lösa konflikter genom samtal, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. I en ordningsvakts utrustning ingår handfängsel och batong (och i ytterst exceptionella fall skjutvapen). Ordningsvakter blandas ibland ihop med väktare, men skillnaden är stor.

En väktare saknar polismans befogenhet, och har inte större rätt än vem som helst att ingripa mot brottslighet. Väktare sysslar vanligen mer med övervakningsuppgifter, som in- och utpassering eller larmkontroll.

Utbildning hos Polismyndigheten

Polismyndigheten anordnar återkommande utbildningar för blivande ordningsvakter. Att utbilda sig hos polisen är det billigaste och enklaste alternativet. Du måste ha fyllt 20 för att bli ordningsvakt. Du ansöker via en blankett på polismyndighetens hemsida. Ansökningsavgiften är 700 kronor, och täcker lämplighetstest, intervju, och eventuellt förordnande.

När din ansökan inkommer görs en laglydighetbedömning. Det innebär att du inte får ha varit dömd för brott de senaste fem åren eller förekomma i misstankeregistret. Passerar du laglydighetsbedömningen kallas du till lämplighetstest. Det består i ett fystest där du måste klara av att springa 2000 meter på högst 12 minuter och lyfta och släpa en 77 kilo tung docka minst 15 meter. Sedan följer ett skriftligt test i svenska, samt en intervju för att bedöma din lämplighet för yrket.

De mest lämpade kandidaterna kallas sedan till utbildningen. En fördel med att utbilda sig hos Polismyndigheten är att du redan från början vet att du bedömts som laglydig och lämplig för yrket, och att du därmed vet att du kommer att få ditt förordnande om du klarar utbildningen. Dessutom är kursavgiften på 7780 kronor för den 80 timmar långa utbildningen ungefär hälften så hög som hos de privata utbildningsföretagen.

Privata utbildningsföretag

Eftersom efterfrågan på utbildade ordningsvakter ökat kraftigt, beslutade Polismyndigheten 2015 att auktorisera 4 utbildningsbolag att utbilda ordningsvakter: BYA Väktarskola, Väktarskolan AB, AN Nikkanen Konsult AB och Cibeka. Dessa företag utbildar även väktare. De fysiska kraven för att bli antagen till dessa utbildningar är exakt samma som att bli antagen till utbildning hos polisen, men en skillnad är att du själv är ansvarig för din laglydighet eftersom du ansöker om förordnande från polisen först efter avslutad utbildning.

Går du utbildningen men brister i laglydighetsprövningen kommer du alltså inte att få något förordnande. Under delmomentet KKS-kunskaper (konflikthantering, kommunikation, självskydd), finns dock polismyndigheten på plats, och du gör även polisens teoriprov och eventuellt personligt samtal för att bedöma din lämplighet på plats hos utbildaren. Kursavgiften hot de privata företagen ligger idag runt 16 000 kronor, Till detta tillkommer avgiften på 700 kronor för laglydighetsprövning och ansökan om förordnande som ordningsvakt.

Hitta arbete

Arbetet som ordningsvakt är fritt och omväxlande. Många frilansar, exempelvis åtskilliga av de som står i dörren på krogen. Men ett antal företag och organisationer anställer även ordningsvakter. Nedan listar vi de största.

Nokas Security AB Securitas Sverige AB
Commuter Security Group AB (CSG) Nordisk Bevakningstjänst AB
Svensk Fjällbevakning Sveriges Domstolar
AVARN Security Cubsec
Casino Cosmopol  

Personlighetstest och begåvningstest för ordningsvakter

Varken Polismyndigheten eller de enskilda utbildningsföretagen kräver att du gör några lämplighetstester för att bli antagen, men det gör däremot de stora svenska bevakningsföretagen som Securitas, Nokas eller Avarn. De typer av lämplighetstest som förekommer för anställning på dessa företag omfattar de tre varianterna nedan.

  • Personlighetstest. Detta är test som mäter din personlighet och dina karaktärsdrag för att ge arbetsgivaren en uppfattning om vem du är, och hur du beter dig i olika arbetsrelaterade situationer. Vanligen följer dessa den så kallade femfaktormodellen, som mäter personligheten i just fem olika kategorier: Öppenhet, samvetsgrannhet, utåtriktning, vänlighet och neuroticism. Du kan läsa mer om personlighetstest här.
  • SJT-test i konflikthantering. Dessa test bedömer hur du agerar i olika konfliktsituationer, genom att presentera dig med ett konfliktscenario och sedan be dig gradera ett antal lösningsalternativ från ”Minst effektivt” till ”Mest effektivt. Läs mer om konflikthanteringstest här.
  • Begåvningstest. Detta är ett logiskt test som mäter din kognitiva förmåga, liksom ditt spatiala (rumsliga) och ditt logiska tänkande. Du som gjort lumpen kommer att känna igen den här typen av test från mönstringen. Uppgifterna kan bestå i att avsluta en sifferserie, eller att komplettera en symbolserie, eller att se vilken 3D-gifur som skulle bli resultatet om du vek ett papper enligt de streckade linjera, eller tvärtom. 

Öva inför begåvningstest för ordningsvakt

Genom att öva i förväg inför de begåvningstest som krävs för anställning hos bevakningsföretagen, så bekantar du dig med testformaten och de olika typerna av frågor, vilket gör dig mer avslappnad och mer fylld av självförtroende inför testdagen. Paketet innehåller övningstest, facit och omfattande analyser och svarsförklaringar.

Observera dock att övningstesterna är på engelska, vi arbetar på de svenska versionerna. De tester du kommer att möta är av samma typ som den som söker till polisutbildningen, vilket innebär att vi rekommenderar även detta testpaket till dig som vill bli ordningsvakt. Så missa inte dina chanser att få bra poäng på begåvningstest för ordningsvakt. Registrera ett konto hos JobTestPrep och börja öva online redan idag!


Utöver ovan nämnda test kan ett antal andra typer av test förekomma när du söker jobb.

Blir du ombedd att ta ett test, kontakta oss så hjälper vi dig att hitta det bästa övningspaketet för dina behov: Kundtjänst

De testföretag och andra varumärken som nämns på denna sida ägs av respektive varumärkesinnehavare. Ingen av varumärkesinnehavarna är knutna till JobTestPrep eller den här webbplatsen.